Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka > LIVING DANUBE LIMES

 

LIVING DANUBE LIMES

ldl logo
 
 
 

Rímske Dedičstvo spojí dunajský región v 21. storočí

Projekt “Living Danube Limes” financovaný EÚ, ktorý zahŕňa partnerov z 10 podunajských krajín a má za cieľ zrealizovať opatrenia na ochranu historickej infraštruktúry a rozvinúť turistický potenciál 2000 ročného rímskeho dedičstva pri Dunaji, začal v júli 2020. Špeciálnou zaujímavosťou projektu bude plne autentická rekonštrukcia rímskej dunajskej lode zo 4. storočia n.l.
Projektové konzorcium “Living Danube Limes“ zahŕňa 19 univerzít, štátnych a súkromných podnikov z 10 krajín a 27 pridružených strategických partnerov, ktorí podporujú projekt kapacitami a kompetenciami v oblastiach archeológie, starovekej histórie, technológie, architektúry, virtuálnej reality, múzejných štruktúr, turizmu, ochrany kultúrneho dedičstva a dobového života. Projektové územie siaha od Nemecka k Čiernemu moru. Projekt beží od júla 2020 do decembra 2022 s rozpočtom 3.2 miliónov Eur. Po 2000 rokoch je rímske dedičstvo stále prítomné a viditeľné popri celom Dunaji. Dôležité hlavné mestá majú rímsku minulosť, ale aj mnohé malé mestá a dediny sa môžu pochváliť pôsobivými zvyškami Rímskej ríše. Avšak mnohé z týchto ruín často nie sú dostatočne odkopané a sú ohrozené prírodnými katastrofami ako napríklad povodňami. Nedostatok ochranných prác by mohol znamenať trvalú stratu dôležitých miest jedného z najväčších historických systémov opevnenia na svete. Kúzlo dunajského limesu je, že fungoval ako obranné opevnenie a aj ako najdôležitejšia obchodná cesta. S cieľom podporiť identifikáciu s týmto nadnárodným dedičstvom zvýrazňuje tento projekt kultúrnu, symbolickú a turistickú hodnotu dunajského limesu. Uznávané rakúske múzeum Rímske mesto Carnuntum bude použité ako plán pre inovatívne muzeálne a turistické koncepty pre pilotné miesta, ktoré budú vytvorené popri celej rieke. Viditeľnou črtou Carnunta je veľkolepá, autentická a plne funkčná rekonštrukcia rímskych budov, ktorá je veľmi populárna u návštevníkov a taktiež na rastúcej scéne dobových historických skupín, ktoré prinášajú úplne nové spôsoby interakcie s historickým dedičstvom.

Holistické opatrenia na zvýraznenie nadnárodného európskeho charakteru rímskeho limesu na Dunaji “Living Danube Limes“ stavia na predchádzajúcich projektoch EÚ ako “Danube Limes Brand“ a “DANUrB“, pre maximalizovanie synergií a udržateľnosti. Každá podunajská krajina vytvorí pilotné miesto, ktoré bude hlavným ústredným bodom pre realizáciu projektových opatrení, medzi ktoré patrí archeologický geo-výskum, udržateľné stratégie turizmu, rekonštrukcie vo virtuálnej realite, spolupráca s múzeami a podujatia. Pilotné miesta budú preverené najnovšími presnými geofyzikálnymi skenermi, s cieľom získať nové poznatky. Získané dáta budú potom použité na modelovanie rekonštrukcií vo virtuálnej realite, ktoré budú integrované do voľne dostupnej aplikácie Danube Limes App. Ďalším cieľom projektu je rozvoj pilotných miest do reťazca navzájom dopĺňajúcich sa centier limesu, aby sa posilnil turizmus v regióne. Experti na kultúrne dedičstvo zostavia stratégie pre udržateľnú a trvalú ochranu historickej infraštruktúry popri Dunaji. Každé pilotné miesto bude spárované so špeciálne vytvorenou vysokokvalitnou dobovou
iniciatívou, ktorá doslova znovu oživí dunajský limes a odovzdá poznatky a znalosti rôznym publikám. Rekonštrukcia rímskej dunajskej lode zo 4. storočia n.l. použitím iba historických postupov bez pomoci moderných nástrojov bude mať svetovú premiéru ako sprievodné podujatie projektových iniciatív. Loď, spolu s dobovo presne vybavenou posádkou, sa bude plaviť po Dunaji medzi pilotnými miestami od júla 2022 do decembra 2022 a od roku 2023 bude vystavená na každom pilotnom mieste jeden rok. Nominácia do Svetového dedičstva UNESCO, Európska kultúrna cesta a udržateľný turizmus na dunajskom limese Jeden z hlavných cieľov “Living Danube Limes“ je nominácia celého dunajského limesu ako miesta svetového dedičstva UNESCO. Projekt špeciálne podporuje projekty Chorvátska, Srbska, Bulharska a Rumunska, keďže tieto krajiny ešte nie sú na predbežnom zozname UNESCO so svojimi sekciami limesu. “Living Danube Limes“ má tiež víziu vytvorenia Európskej kultúrnej cesty a realizácie zelených konceptov turizmu. Doplnenie výskumných medzier, prepojenie múzeí a zahrnutie obyvateľstva Výskumné aktivity v “Living Danube Limes“ smerujú k doplneniu výskumných medzier o dunajskom limese. Výsledky výskumu budú potom šírené sieťovaním múzeí v nadnárodných skupinách múzeí a prezentovaním cez aplikáciu “Living Danube Limes App”. Najširšie možné zahrnutie širokej verejnosti do “Living Danube Limes”, napríklad cez dobové historické podujatia, garantuje silnú interakciu s rímskym limesom na Dunaji, a tým pádom silnejšiu identifikáciu so zdieľaným dedičstvom.


“Danube Transnational Programme“ je program financovaný EÚ s cieľom podporiť spoluprácu v podunajskom regióne, aby sa vytvorila lepšia regionálna integrácia.

 
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > LIVING DANUBE LIMES

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.