Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

LIVING DANUBE LIMES

ldl logo
Rímske dedičstvo spojí dunajský región v 21. storočí v rámci projektu “Living Danube Limes”. Cieľom projektu je realizácia opatrení na ochranu historickej infraštruktúry a rozvinutie turistického potenciálu 2000 ročného rímskeho dedičstva pri Dunaji.

 
 
 
Kúzlo dunajského limesu spočíva v tom, že fungoval nielen ako obranné opevnenie, ale aj ako najdôležitejšia obchodná cesta. Projekt „Living Danube Limes“ zvýrazňuje kultúrnu, symbolickú a turistickú hodnotu dunajského limesu s cieľom podporiť:


- identifikáciu s týmto nadnárodným dedičstvom,

        - zostaviť stratégie pre udržateľnú a trvalú ochranu historickej infraštruktúry popri Dunaji.

Projektové územie siaha od Nemecka k Čiernemu moru. Po 2000 rokoch je rímske dedičstvo stále prítomné a viditeľné popri celom Dunaji. Dôležité hlavné mestá majú rímsku minulosť. Dokonca aj mnohé malé mestá a dediny sa môžu pochváliť pôsobivými zvyškami Rímskej ríše. Mnohé z týchto ruín však nie sú dostatočne odkopané a sú ohrozené prírodnými katastrofami (napríklad povodňami). Nedostatok ochranných prác by mohol znamenať trvalú stratu dôležitých miest jedného z najväčších historických systémov opevnenia na svete.

Projekt “Living Danube Limes“ stavia na predchádzajúcich projektoch EÚ ako “Danube Limes Brand“ a “DANUrB“. Beží od júla 2020 do decembra 2022 s rozpočtom 3.2 miliónov Eur. Projektové konzorcium zahŕňa 19 univerzít, štátnych a súkromných podnikov z 10 krajín a 27 pridružených strategických partnerov, ktorí podporujú projekt kapacitami a kompetenciami v oblastiach archeológie, starovekej histórie, technológie, architektúry, virtuálnej reality, múzejných štruktúr, turizmu, ochrany kultúrneho dedičstva a dobového života.

Každá podunajská krajina vytvorí v rámci projektu pilotné miesto, ktoré bude hlavným ústredným bodom pre realizáciu projektových opatrení (archeologický geo-výskum, udržateľné stratégie turizmu, rekonštrukcie vo virtuálnej realite, spolupráca s múzeami a podujatia).

1.     Pilotné miesta budú preskúmané najnovšími presnými geofyzikálnymi skenermi, s cieľom získať nové poznatky a doplniť výskumné medzery o dunajskom limese.  

2.     Získané dáta budú potom použité na modelovanie rekonštrukcií vo virtuálnej realite, ktoré budú integrované do voľne dostupnej aplikácie Danube Limes App.

3.      Z pilotných miest bude vytvorený reťazec navzájom sa dopĺňajúcich centier limesu, ktorý posilní turizmus v celom regióne.

4.     Každé pilotné miesto bude spárované so špeciálne vytvorenou dobovou iniciatívou, ktorá doslova znovu oživí dunajský limes a odovzdá poznatky o ňom rôznym publikám.

Špeciálnou zaujímavosťou projektu bude plne autentická rekonštrukcia rímskej dunajskej lode zo 4. storočia n.l. použitím iba historických postupov bez pomoci moderných nástrojov. Loď, spolu s dobovo presne vybavenou posádkou, sa bude plaviť po Dunaji medzi pilotnými miestami od júla 2022 do decembra 2022. Od roku 2023 bude vystavená na každom pilotnom mieste jeden rok.

Jeden z hlavných cieľov “Living Danube Limes“ je nominácia celého dunajského limesu ako miesta svetového dedičstva UNESCO. Projekt špeciálne podporuje projekty Chorvátska, Srbska, Bulharska a Rumunska, keďže tieto krajiny so svojimi sekciami limesu zatiaľ nie sú na predbežnom zozname UNESCO.

“Living Danube Limes“ sleduje víziu vytvorenia Európskej kultúrnej cesty a realizácie zelených konceptov turizmu.


“Danube Transnational Programme“ je program financovaný EÚ s cieľom podporiť spoluprácu v podunajskom regióne a prispieť k lepšej regionálnej integrácii. 
 
ZmenenéNázov a anotácia
12.10.2021Rímske dedičstvo na hraniciach
PhDr. Margaréta Musilová z Mestského ústavu ochrany pamiatok zorganizovala v rámci projektu Living Danube Limes preskúmanie polí na hraniciach Slovenska a Rakúska magnetometrom.
15.10.2021PILOT SITE VISITS
Kelemantia v Iži pri Komárne hostila 13. októbra 2021 pracovné stretnutie partnerov medzinárodného projektu Living Danube Limes
20.9.2021Potenciál historického rozprávania pozdĺž dunajského limesu
V rámci projektu Living Danube Limes, na ktorom participuje aj Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave, sa začiatkom septembra konala medzinárodná konferencia.
21.7.2021Archeologička Margaréta Musilová | Rimania a ich dedičstvo na Slovensku
Oblasť dnešnej Bratislavy bola veľkým prekladiskom tovaru a podľa M. Musilovej ukrýva ešte určite veľa tajomstiev.
18.7.2021Pozvánka na virtuálnu prezentáciu INTERREG projektu LIVING DANUBE LIMES
Prezentácia sa koná v rámci podujatia Dunajské slnovraty.
22.6.2021Prednáška PhDr. M. Musilovej Living Danube - Limes a Rimania na Slovensku
Po období rozsiahlych obmedzení sa na Slovenskom inštitúte vo Viedni konalo zaujímavé podujatie - prednáška našej kolegyne M. Musilovej. Okrem iného v nej zdôraznila fakt, že rímske pamiatky na oboch brehoch stredného toku Dunaja by sa mali spoločne dostať do zápisu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
15.6.2021Prezentácia projektu Living Danube Limes v rámci podujatia Slnovrat na Dunaji [PDF, 111 kB]
31.5.2021GRENZEN DES RöMISCHEN REICHES DER DONAULIMES - Eröffnung der Ausstellung [PNG, 420 kB]
14.6.2021LIVING DANUBE LIMES UND DIE RöMER IN DER SLOWAKEI Einladung zum Vortrag [PDF, 150 kB]
13.6.2021Summer school Viminacium 2021 [PDF, 324 kB]
How to make invisible - visible
Archeological Methodology and Presentation in the Digital era
13.6.2021Summer school Viminacium 2021 Call for Application [PDF, 563 kB]

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY > LIVING DANUBE LIMES

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.