Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

A - Ondrejský cintorín

Ondrejský cintorín na Ulici 29. augusta v Bratislave bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku v roku 1988. Za kultúrne pamiatky boli postupne vyhlásené aj najhodnotnejšie hrobky a náhrobky na cintoríne, počet vyhlásených náhrobkov za kultúrne pamiatky prevýšil v roku 2017 100 ks.

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 103 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
14.2.2019Jozefa Reiszler [PDF, 384 kB]
Náhrobník edikulového typu. Na hranolovom podstavci stojí stéla edikulového tvaru ktorej nárožia sú zdobené bosážou. Dole je prevýšená nika v ktorej je váza s plameňom. Nad nikou je nápisová tabuľa. Edikulový rám ukončuje trojuholníkový štít v ploche ktorého sú presýpacie hodiny. Na štíte je kríž, v mieste kríženia ramien s písmenami IHS, pričom z vodorovného ramena vyrastá reliéf kríža.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Gejza Mitický [PDF, 383 kB]
Náhrobok a náhrobník z čierneho mramoru. Na hrobe leží jednoduchá čierna doska. Náhrobník tvorí stéla dole na krajoch rozšírená do strán ako podstavec pod vázy s kvetinami. Nad menom je vyrytá korunka a kovový medailón s hlavou Krista.
Hore nápis s menom zosnulého a údajom, že MUDr. Gejza Mitický bol vládnym radcom zdravotnej služby na Slovensku (okrem iného i významným organizátorom lekárskeho života na Slovensku ).
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Brandl Juliana [PDF, 509 kB]
Bohato dekorovaný náhrobník. Dole hranolový sokel zdobený na čelnej stene telom hada, symbolom večnosti, zvinutého do kruhu ktorého telo pretína šíp. Sokel je ukončený dekoratívnym radom listovca. Na sokli stojí latinský kríž predstavený pred hladkú zadnú stenu náhrobníka. Zvislé rameno kríža zdobí dole festón kvetov držaný fakľami, symbolmi svetla. V mieste kríženia ramien je nápisová tabuľka, na ktorej sú dve proti sebe stojace listové voluty vo vrchole s kvetom.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Elena Brestenská - Gessayová [PDF, 574 kB]
Náhrobník má jednoduchý tvar v podobe dosky z čierneho kameňa dole so stupňovitým soklom a rytým nápisom nad ktorým je kríž.
Elena Brestenská - Gessayová bola dcérou Ignáca Gessaya, publicistka, prekladateľka a osvetová pracovníčka. Publikovala kultúrnohistorické články, preklady, novely a básne v próze.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Vilhelmus Antalffy [PDF, 583 kB]
Náhrobník má podobu stély dole s oválnou nádobou na uloženie kvetín. Hmota stély je združená: predná časť má dole nápisovú dosku, užšiu strednú časť ukončenú v podobe zdvojeného kríža. Zadná časť je širšia, bez dekoru.
V hrobe je pochovaný Vilmos (Vilhelmus) Antalffy, dlhoročný dirigent spevokolu Salvator pri jezuitskom kostole v Bratislave, učiteľ E. Suchoňa či F. Babuška.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Alfréd Puchta [PDF, 643 kB]
Zaujímavo a ojedinele riešený náhrobník: má podobu širokej nízkej vázy postavenej na betónovom hranolovom podstavci. Vázu nesú 4 štvorcové podpery, ktorých predná strana je zdobená krížom. Na podstavec dosadá pás, ktorý nesie nápis: MAJOR ALFRÉD PUCHTA 1930.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Bartáky József [PDF, 604 kB]
Bohato dekorovaný náhrobník tvorený stélou so stupňovitým podstavcom. Spodná časť stély slúži ako nápisová doska. Horná časť je ukončená trojuholníkovým nadstavcom a je bohato dekoratívne riešená: v jej strede je latinský kríž ktorý zospodu zdobí kytica akantových listov prechádzajúca poza kríž dohora, kde ju zhora lemuje kytica vlčích makov.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Carl Veszely [PDF, 407 kB]
Náhrobník tvorí jednoduchý pylón so stupňovitým podstavcom, pylón je pyramidálne ukončený. Jeho čelná stena slúži ako nápisová doska. Náhrobok tvorí jednoduchá platňa z umelého kameňa s dvoma kovovými obručami pre vyzdvihnutie.
Podľa nápisu zosnulý Carl Veszely slúžil ako štábny lekár v rakúsko – uhorskej armáde. Náhrobník vytvorili v kamenárskej dielni Rumpelmayer.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Karl Heinrich Moriz [PDF, 475 kB]
Náhrobník je tvorený hranolovým obdĺžnikovým podstavcom, na spôsob náhrobného kameňa cippus, so zvýraznenými nárožiami ukončenými akrotériami. Čelná strana podstavca slúži ako nápisová doska. Na podstavci je latinský kríž ktorého miesto kríženia je zľava doprava ovinuté pásom dole previazanej látky a sprava doľava, na látke, vencom z dubových listov.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Anton Marschall [PDF, 409 kB]
Anton Marschall založil v Bratislave v rokoch 1869 –1870 továreň na výrobu kočov a konských postrojov. Najväčší rozmach dosiahla továreň v 80. a 90. rokoch 19. storočia, kedy získavala na zahraničných výstavách najprestížnejšie ocenenia. Budova fabriky bola v lokalite Medenej, Tobruckej a Tallerovej ulice. Okrem rôznych druhov kočov, omnibusov, pohrebných vozov a sánok vyrábal aj konské postroje, potreby na jazdenie a cestovanie, košíky pre psov a iné.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018rodina Rumpelmayer, sektor X, hrob č. 39 [PDF, 421 kB]
Rodinný hrob známej kamenárskej a staviteľskej rodiny. Kamenársku dielňu mali na Kamennom námestí. Podieľali sa na realizácií významných stavieb v Bratislave, napr. na stavbe blumentálskeho kostola Nanebovzatia Panny Márie v Bratislave.
Hrobové miesto dnes tvorí len kamenná doska a novodobá nápisová tabuľa.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Heinrich von Justi rodina, sektor X, hrob č. 91 [PDF, 592 kB]
Významný bratislavský meštanosta a starosta mesta. Inicioval reguláciu Dunajského nábrežia kde sa vytvorilo pôvodne Justiho, dnes Vajanského nábrežie, prehĺbenie Hlbokej cesty a v roku 1868 vytvorenie Horského parku. V roku 1868 založil Bratislavský okrášľovací spolok, ktorého cieľom bolo zveľadovanie mesta, pričinil sa o dláždenie mnohých bratislavských ulíc. Na jeho počest dalo mesto vybudovať a osadiť v Horskom parku jeho pomník, ktorého autorom je A. Rigele.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018bez údajov, sektor X, hrob č. 31 [PDF, 494 kB]
Torzo staršieho náhrobníka bez pridelenia ku konkrétnemu hrobovému miestu. Kvalitne kamenársky vypracovaný reliéf tvorený polkruhovo ukončeným rámom ktorého plochu vypĺňa reliéf Kristovej hlavy zospodu lemovaný listom a listom pálky. Kristova hlava je znázornená en face s polodlhými vlasmi. Na hlave má Kristus tŕňovú korunu, okolo hlavy skupinovú gloriolu.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018rodina Stampfl, sektor X, hrob č. 4 [PDF, 567 kB]
Hrob rodiny Stampfl tvorí kovová ohrada, náhrobník v tvare pylónu s nápisom a náhrobná doska na múre cintorína s menami zosnulých. Najdekoratívnejšou časťou hrobu je kovová mreža bohato dekorovaná motívom listov a esíčok.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018rodina Edl Theodor, sektor X, hrob č. 3 [PDF, 502 kB]
Teodor Edl bol významný bratislavský obchodník a peňažník, predseda Obchodnej a priemyselnej komory, predseda 1. sporiteľnej pokladnice. Zaslúžil sa o hospodársky rozvoj mesta, vlastnil obchod s textilom a módnym tovarom. Bol spolumajiteľom medeného hámra na Borinke.
Náhrobok tvorí jednoduchá kamenná platňa so 6 kovovými úchytmi a nápisová doska osadená na ohradnom múre cintorína.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018rodina Hubert, sektor X, hrob č. 2 [PDF, 385 kB]
Náhrobník rodiny tvorí jednoduchý pylón s nápisom.
Rodina Hubertovcov dosiahla to, že sa v Bratislave, ako v1. meste mimo Francúzska vyrábalo šumivé víno podľa originálnych francúzskych receptov. Firmu na výrobu vína založili v roku 1825 a továreň stála na Radlinského ulici.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Pavel Novák, Pavel Blaho, sektor IX, hrob č. 23 [PDF, 417 kB]
Spoločný hrob bratislavských kanonikov má podobu jednoduchého podstavca s menami zosnulých na ktorý dosadá jednoduchý kríž.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Plhal József, sektor IX, hrob č. 9 [PDF, 616 kB]
Hrob tvorený hrobovým miestom vymedzeným kovovou ohradou, náhrobok z kamennej platne. Náhrobník v spodnej časti imituje bralo, vpredu je nápisová doska. Na podstavci je kríž.
Hrob patrí Józsefovi Plhalovi, šéfinžinierovi úradu kráľovského katastra, podieľal sa na vzniku a vytvorení približne 90 katastrálnych máp v Uhorsku.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Palugyay, sektor VII, bez čísla, na KV konci sektora, na ohradnom múre [PDF, 512 kB]
Tri kamenné tabule osadené na ohradnom múre pripomínajú bývalú existenciu klasicistickej náhrobnej kaplnky rodiny Palugyay , ktorá stála na tomto mieste.
Rodina Palugyaovcov bola významnou vinárskou rodinou v rámci celého Uhorska, v roku 1850 založili vinársku firmu na výrobu šampanského Chateau – Palugyay. V roku 1844 prevzali Železnú studničku a vybudovali tam hotel, v roku 1867 prevzali hotel Zelený dom, dnešný Cartlon, ktorý sa stal miestom významných spoločenských a kultúrnych podujatí mesta.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018rodina Werner, sektor VII, hrob č. 61 [PDF, 685 kB]
Hrobové miesto vymedzuje kovová ohrada tvorená motívom esíčok a kvetín. Náhrobok tvorí kamenná platňa so 6 kovovými úchytmi. Pri hlave zosnulých sú na bokoch dve kovové tabule s menami zosnulých, v strede skala imitujúca bralo na ktorej je rovnako nápisová doska.
Rodina Wernerovcov mala v Bratislave továreň na výrobu klavírov ktorá od roku 1878 sídlila v priestor dnešnej Bibiany ( Panská ulica č. 41 ). Kvalita ich klavírov bola ocenená na viacerých výstavách ( napr. v rokoch 1892, 1896 ). Podľa starších údajov vyrábali klavíry pre Franza Lista.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018rodina Bagnovini, sektor VII, hrob č. 60 [PDF, 492 kB]
Náhrobník rodiny Bagnovini tvorí pylón s pyramidálnym ukončením, vpredu s nápisom a krížom nad ním, dole pod nápisom je rodinný erb. Vedľa náhrobníka sú stojany zrejme na vázy. Náhrobok tvorí kamenná platňa s krížom a mladšou nápisovou doskou ( Dostal, Tichý ).
Liugi Bagnovini sa významne zaslúžil o protipožiarnu ochranu mesta, viedol cvičenia hasičov.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Jozef Könyöki, sektor VII, hrob č. 58 [PDF, 518 kB]
Jozef Könyöki bol popredným činiteľom bratislavského kultúrneho života, spoluzakladateľ Bratislavského okrášľovacieho spolku a iniciátor založenia Múzea mesta Bratislavy v roku 1869. Zhromaždil významnú zbierku obrazov, sôch , grafík a umelecko remeselných predmetov. V 30. rokov 20. storočia bol jeho riaditeľom. Bol aktívny pri pamiatkových obnovách a reštaurovaní Starej radnice i Dómu sv. Martina. Významný korešpondent Uhorskej dočasnej pamiatkovej komisie, zhromaždil kresobné informácie o významných kostoloch a hradoch západného Slovenska. Zomrel v roku 1900.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Pisztory Félix, sektor VII, hrob č. 55 [PDF, 495 kB]
Hrobové miesto dnes označuje len mladšia kamenná tabuľka s menom.
Félix Pisztory bol majiteľom lekárne U Červeného raka ( dnes Múzeum lekárnictva MMB ). Na Štefánikovej ulici v Bratislave si v 90. rokoch 19. storočia nechal postaviť honosný palác. Bol popredným funkcionárom 1. Bratislavskej šporivej banky a hlavným iniciátorom postavenia Ganymedovej fontány pred SND sochárom Viktorom Tilgnerom.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Šlachta, Benko rodina, sektor VII, hrob č. 39 [PDF, 709 kB]
Hrobové miesto vymedzené kamenným rámom do ktorého je vsadená kovová ohrada. Samotný náhrobok tvorí kamenná platňa so 6 úchytmi a mladšia nápisová doska. Umelecko – historická hodnota hrobu je vo vysokej remeselnej a umeleckej kvalite kovovej ohrady. Jednotlivé polia sú vyplnené zospodu idúcimi rozvilinami v podobe esíčok a štylizovaných listov. V strede je vstupná brána ukončená v strede mušľou. Jednotlivé polia oddeľujú vyššie stĺpiky.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018dr.Kováts Lajos, sektor VII, hrob č. 27 [PDF, 617 kB]
Hrobové miesto je vymedzené ozdobnou mrežou, náhrobník tvorí skala, bralo, na ľavej strane s nápisovou doskou, na pravej s reliéfom kvetov a listu.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobrazených je 25 z celkového počtu 103 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.