Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

A - Ondrejský cintorín

Ondrejský cintorín na Ulici 29. augusta v Bratislave bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku v roku 1988. Za kultúrne pamiatky boli postupne vyhlásené aj najhodnotnejšie hrobky a náhrobky na cintoríne, počet vyhlásených náhrobkov za kultúrne pamiatky prevýšil v roku 2017 100 ks.

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 103 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotáciaZodpovedá
10.1.2018Alexander Krizsan, sektor IV, hrob č. 93 [PDF, 871 kB]
Náhrobník riešený v novogotickom štýle. Tvorí ho jednoduchá hranolová stéla v strede s nápisovou doskou, ktorú lemuje profilovaný rám. Nad doskou je rám prevýšený a vymedzuje plochu v ktorej je osadená okrídlená anjelská hlavička. Náhrobník ukončuje pravouhlo odstupňovaný štít dole na bokoch nesený konzolkami , na spodných plochách štítu sú listové voluty.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Alfréd Puchta [PDF, 643 kB]
Zaujímavo a ojedinele riešený náhrobník: má podobu širokej nízkej vázy postavenej na betónovom hranolovom podstavci. Vázu nesú 4 štvorcové podpery, ktorých predná strana je zdobená krížom. Na podstavec dosadá pás, ktorý nesie nápis: MAJOR ALFRÉD PUCHTA 1930.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017Alfred Puchta, sektor 1. hrob č. 177 [PDF, 803 kB]
Náhrobník z roku 1930 nesie znaky moderny a neoklasicizmu.
Na základovom kvádri so zošikmením horných hrán je položená polguľová nádoba (váza, urna) opierajúca sa o štyri, do kríža postavené stĺpiky s reliéfnymi krížmi na čelných stranách. Nad úrovňou týchto stĺpikov prebieha prstenec s reliéfnym nápisom obsahujúcim meno a životopisné dáta zosnulého. Okraj nádoby lemuje jednoduchý, dvojnásobne odstupňovaný hladký profil.
Jeho stav je vyhovujúci, povrch kameňa je znečistený, reliéfne detaily znejasnené eróziou materiálu.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017Alica Benkó, sektor 3, hrob č. 278 [PDF, 552 kB]
Šírkovo orientovaný náhrobník z lešteného sivého kameňa (žuly) pozostáva z betónového podstavca, sokla v podobe kvádra s hladkým stenami a nadstavca s nízkym segmentovým štítom. Platňa sa po bokoch rozširuje o zvislé volútové nábehy. Plocha týchto volút ako aj štítu je dekorovaná gravírovaním. V strede platne je zapustený nízky reliéf obdĺžnikového formátu, vytvorený z bieleho mramoru. Nad dolným, užším nápisovým pásom je znázornená figurálna kompozícia v strede s dieťaťom odchádzajúcim od matky (zahalená, smútiaca postava na pravom okraji obrazu) ku Kristovi (sediaca figúra s nimbom v ľavej časti scény). Autormi hrobu sú dvaja významní umelci Bratislavy: náhrobník vznikol v dielni rodiny Mahr, reliéf vyhotovil A. Rigele. Vznikol po roku 1929.
Stav: Dobrý.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Anton Marschall [PDF, 409 kB]
Anton Marschall založil v Bratislave v rokoch 1869 –1870 továreň na výrobu kočov a konských postrojov. Najväčší rozmach dosiahla továreň v 80. a 90. rokoch 19. storočia, kedy získavala na zahraničných výstavách najprestížnejšie ocenenia. Budova fabriky bola v lokalite Medenej, Tobruckej a Tallerovej ulice. Okrem rôznych druhov kočov, omnibusov, pohrebných vozov a sánok vyrábal aj konské postroje, potreby na jazdenie a cestovanie, košíky pre psov a iné.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Anton Strehlen, sektor IV, hrob č. 25 [PDF, 608 kB]
Náhrobník má podobu jednoduchej stély v strede s nápisovou doskou zužujúcou sa smerom hore. Náhrobník vymedzuje profilovaný rám, v hornej časti nad nápisovou doskou je rám konkávno – konvexne tvarovaný. Anton Strehlen bol od roku 1873 v Dóme svätého Martina spevákom a organistom, medzi rokmi 1879 – 1906 viedol Bratislavský spevácky spolok a v rokoch 1901 – 1905 dirigoval Cirkevný hudobný spolok.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Bartáky József [PDF, 604 kB]
Bohato dekorovaný náhrobník tvorený stélou so stupňovitým podstavcom. Spodná časť stély slúži ako nápisová doska. Horná časť je ukončená trojuholníkovým nadstavcom a je bohato dekoratívne riešená: v jej strede je latinský kríž ktorý zospodu zdobí kytica akantových listov prechádzajúca poza kríž dohora, kde ju zhora lemuje kytica vlčích makov.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018bez mena, sektor II, hrob č. 85 [PDF, 643 kB]
Sochársky náhrobník dvoch postáv, ženy a mladého muža ktorých telá vyrastajú z kamennej hmoty na ktorej sú plasticky stvárnené vetvy a kvet orgovánu. Polopostava ženy sa skláňa k mladému mužovi k bozku.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018bez údajov, sektor X, hrob č. 31 [PDF, 494 kB]
Torzo staršieho náhrobníka bez pridelenia ku konkrétnemu hrobovému miestu. Kvalitne kamenársky vypracovaný reliéf tvorený polkruhovo ukončeným rámom ktorého plochu vypĺňa reliéf Kristovej hlavy zospodu lemovaný listom a listom pálky. Kristova hlava je znázornená en face s polodlhými vlasmi. Na hlave má Kristus tŕňovú korunu, okolo hlavy skupinovú gloriolu.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Brandl Juliana [PDF, 509 kB]
Bohato dekorovaný náhrobník. Dole hranolový sokel zdobený na čelnej stene telom hada, symbolom večnosti, zvinutého do kruhu ktorého telo pretína šíp. Sokel je ukončený dekoratívnym radom listovca. Na sokli stojí latinský kríž predstavený pred hladkú zadnú stenu náhrobníka. Zvislé rameno kríža zdobí dole festón kvetov držaný fakľami, symbolmi svetla. V mieste kríženia ramien je nápisová tabuľka, na ktorej sú dve proti sebe stojace listové voluty vo vrchole s kvetom.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Brath Kornhuber rodina, sektor VI, hrob č. 34 [PDF, 402 kB]
Jednoduchý pylónový náhrobník s menami zosnulých a krížom.
Andreas Kornhuber bol v rokoch 1852 až 1861 profesorom botaniky a zoólogie na bratislavskej reálke a gymnáziu. Na jeho podnet vznikol v Bratislave v roku 1856 Prírodovedecký spolok, neskôr premenovaný na Bratislavský lekársky prírodovedecký spolok. Od roku 1861 prednášal na Vysokej škole technickej vo Viedni, kde sa stal od roku 1880 jej rektorom.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Carl Veszely [PDF, 407 kB]
Náhrobník tvorí jednoduchý pylón so stupňovitým podstavcom, pylón je pyramidálne ukončený. Jeho čelná stena slúži ako nápisová doska. Náhrobok tvorí jednoduchá platňa z umelého kameňa s dvoma kovovými obručami pre vyzdvihnutie.
Podľa nápisu zosnulý Carl Veszely slúžil ako štábny lekár v rakúsko – uhorskej armáde. Náhrobník vytvorili v kamenárskej dielni Rumpelmayer.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017Casimir Lütgendorf sektor I / 2, hrob č. 438 [PDF, 493 kB]
Náhrobník z 2. pol. 19. storočia vyrobila neznáma dielňa.
Smerom hore sa zužujúci štvorboký pylón na vysokom hladkom sokli završuje profilovaná rímsa a štít vytvorený zo štylizovaného rastlinného ornamentu. Frontálnu stenu pylónu lemuje profilovaný rám, na ploche ustúpenej voči nemu sa nachádza kruhový medailón s reliéfom ovenčenej antikizujúcej prilby a nápisová doska nesúca nemecký text. Horné rohy mramorovej tabule sú skosené.
Stav je výrazne narušený, materiál je značne zvetraný čím sa stráca čitateľnosť a ostrosť profilov a modelácie, výrazné úbytky hmoty na čelnej stene pylónu, najmä okolo nápisovej dosky.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Czikann Moritz von Wahlborn, sektor IV, hrob č. 266 [PDF, 414 kB]
Vrchný finančný radca, politik a diplomat. Od roku 1896 bol vyslancom Rakúska – Uhorska v Číne a v Srbsku.
Náhrobok tvorí mohutná kovová platňa s menom a dátumami zosnulého.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018dr.Kováts Lajos, sektor VII, hrob č. 27 [PDF, 617 kB]
Hrobové miesto je vymedzené ozdobnou mrežou, náhrobník tvorí skala, bralo, na ľavej strane s nápisovou doskou, na pravej s reliéfom kvetov a listu.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Elena Brestenská - Gessayová [PDF, 574 kB]
Náhrobník má jednoduchý tvar v podobe dosky z čierneho kameňa dole so stupňovitým soklom a rytým nápisom nad ktorým je kríž.
Elena Brestenská - Gessayová bola dcérou Ignáca Gessaya, publicistka, prekladateľka a osvetová pracovníčka. Publikovala kultúrnohistorické články, preklady, novely a básne v próze.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Emanuel Burian, sektor IV, hrob č. 180 [PDF, 624 kB]
Hrob tvorený náhrobníkom, náhrobkom a ohradou. Náhrobok tvorí jednoduchá kamenná platňa na konci ktorej je náhrobník v podobe jednoduchého pylóna v strede s nápisom. Hrobové miesto vymedzuje 6 kamenných pilierov spojených dvojicou prekrížených reťazí. Autorom hrobovej architektúry je bratislavský kamenár Schramm.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Engyeli Eugen, sektor IV, hrob č. 252 [PDF, 553 kB]
Náhrobník v podobe jednoduchej kamennej dosky s nápisovou tabuľou.
Eugen Engyeli bol významný publicista a novinár, šéfredaktor denníka Grenzbote. Grenzbote bol denník v nemeckom jazyku, ktorý vychádzal na Slovensku do roku 1945. Od r. 1939 bol Grenzbote nemecký politický denník, ktorý vychádzal v Bratislave. Bol úradným orgánom nemeckej národnostnej skupiny a nemeckých organizácií na Slovensku.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Fabián Pál, sektor IV, hrob č. 31/1 [PDF, 665 kB]
Zaujímavo riešený náhrobník architektonického typu.
Na podstavci imitujúcom skalné bralo je nika lemovaná na bokoch stĺpmi, ktoré nesú vysoký štít. Zadná plocha niky slúži ako nápisová doska. Svojou architektúrou je ojedinelým náhrobníkom na ploche cintorína.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Familie Tuma, sektor IV, hrob č. 45 [PDF, 878 kB]
Náhrobník so sochárskym dotvorením a bohato riešenou kovovou ohradou. Samotný náhrobník tvorí jednoduchá stéla dole s menami zosnulých. Na náhrobku tvoreného kamennou platňou je socha detského anjela. Anjel v polosede s rukami zopätými pred hruďou a s hlavou mierne zdvihnutou dohora. Hrobové miesto vymedzuje kovová ohrada , ktorej jednotlivé diely sú vyplnené motívom závitnice a esíčok. Vpredu sú jednokrídlové dvierka.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Farkas Ferenczné, sektor IV, hrob č. 307 [PDF, 494 kB]
Príklad kubistického náhrobníka. V spodnej časti je predsunutý kvetináč. Samotný náhrobník tvorí hranolová platňa na sokli s nápismi nad ktorými je reliéf Kristovej hlavy s tŕňovou korunou. Vedľa nápisovej dosky je stĺp nesúci preklad, ktorý mal prekrývať chýbajúcu vázu, alebo svietnik.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018František Žarnovický, sektor IV, hrob č. 62 [PDF, 679 kB]
Náhrobník so sochárskym dotvorením.
Spodnú časť tvorí sokel a hranolová nápisová doska. Na nej je reliéf sediaceho anjela zobrazeného z profilu. V pozadí, hore nad anjelom, je reliéf kríža ktorého vodorovné rameno zakrýva šatka. Hlava anjela smeruje mierne dohora ku kovovému reliéfu Krista.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017Franziska Weisz, sektor 1, hrob č. 171
Autor klasicistického náhrobníka z 19. storočia nie je známy.
Kompozícia hmôt a sochárskych súčastí príbuzná riešeniu náhrobníku Juliany Klempa. Podnož v podobe sarkofágu s nárožnými akrotériami a reliéfmi obrátených pochodní nesie štvorhranný nadstavec vo vrchole s urnou ovinutou brečtanom. Na čelnej strane podnože a nadstavca sú osadené kamenné nápisové tabule s nemeckými zlátenými nápismi. Po pravej strane nadstavca stojí antikizujúca postava ženy obrátená smerom k urne. Jej pravá ruka spočíva na nádobe, v ľavej zdvihnutej do úrovne hrude drží srdce. Na ľavej strane sa nachádza figúra kľačiaceho nahého putti.
Stav náhrobníka je vyhovujúci, objekt sa nakláňa do strany, povrch znečistený zeminou a prachom, menšie poškodenia modelácie.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Gejza Mitický [PDF, 383 kB]
Náhrobok a náhrobník z čierneho mramoru. Na hrobe leží jednoduchá čierna doska. Náhrobník tvorí stéla dole na krajoch rozšírená do strán ako podstavec pod vázy s kvetinami. Nad menom je vyrytá korunka a kovový medailón s hlavou Krista.
Hore nápis s menom zosnulého a údajom, že MUDr. Gejza Mitický bol vládnym radcom zdravotnej služby na Slovensku (okrem iného i významným organizátorom lekárskeho života na Slovensku ).
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Gejza Rehák, sektor V, hrob č. 7 [PDF, 507 kB]
Gejza Rehák bol 1. predsedom prvého Slovenského olympijského výboru. Vo Viedni pôsobil ako predseda spolku Národ, bol zakladateľom a režisérom divadelného krúžku, zakladateľom a dirigentom slovenského spevokolu a hudobnej kapely, viedol kurzy pravopisu. Vo Viedni sa stýkal s významnými predstaviteľmi slovenského i českého verejného života.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobrazených je 25 z celkového počtu 103 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.