Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

A - Ondrejský cintorín

Ondrejský cintorín na Ulici 29. augusta v Bratislave bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku v roku 1988. Za kultúrne pamiatky boli postupne vyhlásené aj najhodnotnejšie hrobky a náhrobky na cintoríne, počet vyhlásených náhrobkov za kultúrne pamiatky prevýšil v roku 2017 100 ks.

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 103 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
12.4.2017Casimir Lütgendorf sektor I / 2, hrob č. 438 [PDF, 493 kB]
Náhrobník z 2. pol. 19. storočia vyrobila neznáma dielňa.
Smerom hore sa zužujúci štvorboký pylón na vysokom hladkom sokli završuje profilovaná rímsa a štít vytvorený zo štylizovaného rastlinného ornamentu. Frontálnu stenu pylónu lemuje profilovaný rám, na ploche ustúpenej voči nemu sa nachádza kruhový medailón s reliéfom ovenčenej antikizujúcej prilby a nápisová doska nesúca nemecký text. Horné rohy mramorovej tabule sú skosené.
Stav je výrazne narušený, materiál je značne zvetraný čím sa stráca čitateľnosť a ostrosť profilov a modelácie, výrazné úbytky hmoty na čelnej stene pylónu, najmä okolo nápisovej dosky.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017Jozef Fasching, sektor 1, hrob č. 375 [PDF, 487 kB]
Náhrobník so znakmi moderny vznikol v dielni Brezenak v 30. rokoch 20. storočia.
Jednoduchá stéla z čierneho mramoru na stupňovitom sokli, ukončená stlačeným trojuholníkovým štítom. Čelnú plochu vypĺňa zlátený nápis. V hornej tretine je osadený bronzový reliéf takmer štvorcového formátu zobrazujúci modliaceho sa Krista z profilu. Nad reliéfom sa klenie nemecký nápis. Stav je dobrý.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017Žofia Šemorová, sektor 1, hrob č. 249 [PDF, 524 kB]
Náhrobník z 20. rokov 20. storočia so znakmi neskorej secesie z neznámej dielne.
Podnož stély vzhľadom evokujúca skalu nesie nadstavec s predstupujúcou strednou
(osovou) časťou, v ktorej je osadená nápisová tabuľa z bieleho mramoru. Nad týmto blokom je položený samostatný vrchný segment zakončený oblúkom. Na jeho čelnej strane je v nízkom reliéfe spodobené kľačiace dieťa, v oblúku nad ním sa klenie pás kvetov (anemoniek). Celok završuje kríž s hladkými stenami.
Stav je vyhovujúci, povrch kameňa je zanesený nečistotami.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017rodina Bartaky sektor 1, hrob č. 173 [PDF, 430 kB]
Náhrobník so secesnými znakmi vyrobila neznáme dielňa na začiatku 40. rokov 20. storočia.
Kamenná, na výšku stavaná stéla umiestnená v záhlaví hrobu pozostáva z dvoch súčastí: blokovej odstupňovanej podnože s rytým maďarským nápisom a nadstavca s ukončením v podobe nízkeho trojuholníkového štítu. Na čelnej strane nesie plytký výklenok s reliéfom kríža ovinutého secesne štylizovaným rastlinným motívom.
Jej stav je v zásade vyhovujúci, bez viditeľných narušení materiálu. Znečistený je povrch kameňa.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017Franziska Weisz, sektor 1, hrob č. 171
Autor klasicistického náhrobníka z 19. storočia nie je známy.
Kompozícia hmôt a sochárskych súčastí príbuzná riešeniu náhrobníku Juliany Klempa. Podnož v podobe sarkofágu s nárožnými akrotériami a reliéfmi obrátených pochodní nesie štvorhranný nadstavec vo vrchole s urnou ovinutou brečtanom. Na čelnej strane podnože a nadstavca sú osadené kamenné nápisové tabule s nemeckými zlátenými nápismi. Po pravej strane nadstavca stojí antikizujúca postava ženy obrátená smerom k urne. Jej pravá ruka spočíva na nádobe, v ľavej zdvihnutej do úrovne hrude drží srdce. Na ľavej strane sa nachádza figúra kľačiaceho nahého putti.
Stav náhrobníka je vyhovujúci, objekt sa nakláňa do strany, povrch znečistený zeminou a prachom, menšie poškodenia modelácie.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017Alfred Puchta, sektor 1. hrob č. 177 [PDF, 803 kB]
Náhrobník z roku 1930 nesie znaky moderny a neoklasicizmu.
Na základovom kvádri so zošikmením horných hrán je položená polguľová nádoba (váza, urna) opierajúca sa o štyri, do kríža postavené stĺpiky s reliéfnymi krížmi na čelných stranách. Nad úrovňou týchto stĺpikov prebieha prstenec s reliéfnym nápisom obsahujúcim meno a životopisné dáta zosnulého. Okraj nádoby lemuje jednoduchý, dvojnásobne odstupňovaný hladký profil.
Jeho stav je vyhovujúci, povrch kameňa je znečistený, reliéfne detaily znejasnené eróziou materiálu.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017Juliana Brandl, sektor 1, hrob č. 102 [PDF, 479 kB]
Kubický podstavec s reliéfom zobrazujúcim šípom prebodnutého urobora nesie blok s predstupujúcim krížom. V mieste prieniku jeho ramien je osadená štvorcová nápisová doska s ornamentálnym nadstavcom. Pod tabuľou sú na zadnej stene situované reliéfy obrátených horiacich pochodní previazaných kvetinovou girlandou obopínajúcou i vertikálne brvno kríža.
Eklektický náhrobník s klasicistickými detailmi z konca 19. storočia je vo vyhovujúcom stave, povrch je zanesený nečistotami, nápis je slabo čitateľný. Jeho autora nepoznáme.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017Julius Prüger, sektor 1, hrob č. 22 [PDF, 889 kB]
Autora náhrobku nepoznáme, vznikol pravdepodobne v 30. rokoch 20. storočia. Hrobové miesto ohraničuje nízka kovová ohrada upevnená do kamennej obruby. V záhlaví hrobu stojí nahrubo opracovaný blok kameňa so zošikmenou čelnou stenou vytvárajúci podnož pre kríž z lešteného čierneho mramoru. Rámovú konštrukciu ohrady tvoria subtílne valcové profily, medzi ktoré sú uchytené vence z realisticky stvárnených dubových listov.
Náhrobok má vyhovujúci stav, kovové prvky sú skorodované, odlomené spoje a chýbajúce detaily.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Schmidt Anna, sektor II, hrob č. 1 [PDF, 645 kB]
Zaujímavo riešený náhrobník v podobe kovovej platne, náhrobok chýba.
V ráme, ktorý vypĺňa rad esíčok, je kovová platňa s menami zosnulých. Ide o ojedinele riešený náhrobník, resp. jeho zachovanú časť.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Nagy Pál, sektor II, hrob č. 6 [PDF, 607 kB]
Hrobové miesto hodnotné predovšetkým dotvorením kováčskou prácou. Náhrobok je kamenná platňa v strede s okrúhlou kovovou nádobou na kvetiny zdobenou esíčkami a rozetami. Kovová ohrada hrobového miesta je bohato zdobená, čerpajúca z barokových ornamentálnych prvkov. Náhrobník tvorí pylón ktorého predná strana zároveň slúži ako nápisová doska. Autorom architektúry hrobu je bratislavská firma Mahr.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Manderla rodina, sektor II, hrob č. 11 [PDF, 535 kB]
Rodina Manderla otvorila v roku 1915 na Námestí SNP továreň na mäsové výrobky. V roku 1935 dali postaviť na Námestí SNP obchodný výškový dom zvaný Manderlák podľa projektu architektov Christiana Ludwiga, Emericha Spitzera a Augustína Danielisa. Rudolf Manderla sa inšpiroval budovou jatiek v Chicagu. Bola prvou obývateľnou výškovou budovou na Slovensku, dosahuje výšku 45 metrov. Stavbu realizovala stavebná firma Alexandra Feiglera a miestna pobočka viedenskej stavebnej spoločnosti Pittel&Brausewetter. Postavili vežiak, ktorý mal na svoju dobu neuveriteľných jedenásť poschodí, vyzývavo stojaci na štyroch pevných stĺpoch.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Rámer József, sektor II, hrob č. 66 [PDF, 537 kB]
Zaujímavo riešený náhrobník s kubistickými znakmi. Šírkovo komponovaný náhrobník má v spodnej časti podstavec ktorého ľavá soklová časť presahuje náhrobníkovú dosku. Náhrobníková doska sa smerom hore rozširuje, vpredu jej plochu vypĺňajú nápisy. Doska je zhora prekrytá hranolovým nadstavcom, ktorý ju na okrajoch presahuje. Vpredu je na nadstavci vyrytý kríž. Náhrobník je z dielne kamenára Mahr a dokladá slohovú pestrosť jeho kamenárskych výrobkov.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018MUDr. Juraj Payer, sektor II, hrob č. 82 [PDF, 526 kB]
Náhrobník z čierneho mramoru.
Dole podstavec, sokel, s nápismi mien zosnulých. Po stranách sokla sú podstavce pre lampáše. Náhrobná doska po stranách s piliermi je hore zdobená rastlinným motívom, nad menami mŕtvych je vyrytý rodový erb. Nadstavec na bokoch konvexne tvarovaný v strede s krížom. Autorom tohto elegantného náhrobku je kamenár Mahr.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018bez mena, sektor II, hrob č. 85 [PDF, 643 kB]
Sochársky náhrobník dvoch postáv, ženy a mladého muža ktorých telá vyrastajú z kamennej hmoty na ktorej sú plasticky stvárnené vetvy a kvet orgovánu. Polopostava ženy sa skláňa k mladému mužovi k bozku.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Okányi – Szlávy Mária, sektor II, hrob č. 101 [PDF, 705 kB]
Klasicistický zaujímavo riešený náhrobník. Na opakovane ustúpenom sokli je hranolová doska vpredu s nápismi ( dnes nečitateľnými ). Je ukončená rímsou. Nadstavec má v strede niku, v ktorej je urna prekrytá šatkou. Nadstavec ukončuje štít, ktorého strana je zatočená na bokoch do volút. V tympanóne je veniec, kríž v nadstavci chýba.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Karol Nečesálek, sektor II, hrob č. 104 [PDF, 455 kB]
Náhrobník jednoduchého obeliskového tvaru.
Karol Nečesálek bol kňazom, publicistom a botanikom. Písal pod pseudonymom Michal Šaštínsky. Pôsobil v Uníne a v Borskom Sv. Mikuláši. Od roku 1926 bol apoštolským protonotárom, kanonikom trnavskej kapituly, vikárom, monsignorom a diecéznym škôldozorcom so sídlom v Bratislave.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Michal Kováč, sektor II, hrob č. 108-109 [PDF, 523 kB]
Hrob 1. prezidenta samostatnej Slovenskej republiky Michala Kováča, slovenského bankára a politika tvorí jednoduchá kamenná platňa.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Vincenzia Kunz, sektor IV, hrob č. 1 [PDF, 807 kB]
Oba náhrobníky nesú výrazné znaky expresívnosti. Sú riešené v podobe štylizovaného rozoklaného brala v strede s nápisovou doskou nad ktorou je busta Kristovej hlavy. Spodnú časť brala zdobia akantové listy. Na boku brala je plocha pre podstavec svietnika.
Oba náhrobky sú svojím expresívnym poňatím ojedinelými umelecky riešenými náhrobníkmi na ploche cintorína.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018János Magyar, sektor IV, hrob č. 2 [PDF, 807 kB]
Oba náhrobníky nesú výrazné znaky expresívnosti. Sú riešené v podobe štylizovaného rozoklaného brala v strede s nápisovou doskou nad ktorou je busta Kristovej hlavy. Spodnú časť brala zdobia akantové listy. Na boku brala je plocha pre podstavec svietnika.
Oba náhrobky sú svojím expresívnym poňatím ojedinelými umelecky riešenými náhrobníkmi na ploche cintorína.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Anton Strehlen, sektor IV, hrob č. 25 [PDF, 608 kB]
Náhrobník má podobu jednoduchej stély v strede s nápisovou doskou zužujúcou sa smerom hore. Náhrobník vymedzuje profilovaný rám, v hornej časti nad nápisovou doskou je rám konkávno – konvexne tvarovaný. Anton Strehlen bol od roku 1873 v Dóme svätého Martina spevákom a organistom, medzi rokmi 1879 – 1906 viedol Bratislavský spevácky spolok a v rokoch 1901 – 1905 dirigoval Cirkevný hudobný spolok.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Fabián Pál, sektor IV, hrob č. 31/1 [PDF, 665 kB]
Zaujímavo riešený náhrobník architektonického typu.
Na podstavci imitujúcom skalné bralo je nika lemovaná na bokoch stĺpmi, ktoré nesú vysoký štít. Zadná plocha niky slúži ako nápisová doska. Svojou architektúrou je ojedinelým náhrobníkom na ploche cintorína.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Joseph Laforest Thiard, sektor IV, hrob č. 35 [PDF, 621 kB]
Náhrobník má podobu jednoduchej stély postavenej na hranolovom sokli v strede s nápisom s menom zosnulého a uvedením jeho povolania „Domkapellmeister“. Laforest Thiard bol významným dirigentom Dómu sv. Martina kde pôsobil v 90. rokoch 19. storočia. V roku 1883 dirigoval v Bratislave premiéru Lisztovho oratória Svätá Alžbeta. Bol vynikajúcim interpretom Beethovenových skladieb.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Familie Tuma, sektor IV, hrob č. 45 [PDF, 878 kB]
Náhrobník so sochárskym dotvorením a bohato riešenou kovovou ohradou. Samotný náhrobník tvorí jednoduchá stéla dole s menami zosnulých. Na náhrobku tvoreného kamennou platňou je socha detského anjela. Anjel v polosede s rukami zopätými pred hruďou a s hlavou mierne zdvihnutou dohora. Hrobové miesto vymedzuje kovová ohrada , ktorej jednotlivé diely sú vyplnené motívom závitnice a esíčok. Vpredu sú jednokrídlové dvierka.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018František Žarnovický, sektor IV, hrob č. 62 [PDF, 679 kB]
Náhrobník so sochárskym dotvorením.
Spodnú časť tvorí sokel a hranolová nápisová doska. Na nej je reliéf sediaceho anjela zobrazeného z profilu. V pozadí, hore nad anjelom, je reliéf kríža ktorého vodorovné rameno zakrýva šatka. Hlava anjela smeruje mierne dohora ku kovovému reliéfu Krista.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018prof. Elena Kukurová, sektor IV, hrob č. 67 [PDF, 564 kB]
Náhrobník tvorený dvoma nápisovými doskami na podstavci, medzi doskami je kríž.
Prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc. pôsobila na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na Ústave lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny, kde v rokoch 2003 – 2013 pôsobila vo funkcii prednostky. Publikovala vyše 500 vedeckých a odborných publikácií z lekárskej fyziky a biofyziky, teórie vyučovania, elektronizácie zdravotníctva a fototerapie, je prvou autorkou a spoluautorkou mnohých učebných textov pre študentov lekárskej fakulty.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobrazených je 25 z celkového počtu 103 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.