Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka > Pamätihodnosti mesta Bratislavy

 

A - Ondrejský cintorín

Ondrejský cintorín na Ulici 29. augusta v Bratislave bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku v roku 1988. Za kultúrne pamiatky boli postupne vyhlásené aj najhodnotnejšie hrobky a náhrobky na cintoríne, počet vyhlásených náhrobkov za kultúrne pamiatky prevýšil v roku 2017 100 ks.

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 103 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
14.2.2019Jozefa Reiszler [PDF, 384 kB]
Náhrobník edikulového typu. Na hranolovom podstavci stojí stéla edikulového tvaru ktorej nárožia sú zdobené bosážou. Dole je prevýšená nika v ktorej je váza s plameňom. Nad nikou je nápisová tabuľa. Edikulový rám ukončuje trojuholníkový štít v ploche ktorého sú presýpacie hodiny. Na štíte je kríž, v mieste kríženia ramien s písmenami IHS, pričom z vodorovného ramena vyrastá reliéf kríža.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Gejza Mitický [PDF, 383 kB]
Náhrobok a náhrobník z čierneho mramoru. Na hrobe leží jednoduchá čierna doska. Náhrobník tvorí stéla dole na krajoch rozšírená do strán ako podstavec pod vázy s kvetinami. Nad menom je vyrytá korunka a kovový medailón s hlavou Krista.
Hore nápis s menom zosnulého a údajom, že MUDr. Gejza Mitický bol vládnym radcom zdravotnej služby na Slovensku (okrem iného i významným organizátorom lekárskeho života na Slovensku ).
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Brandl Juliana [PDF, 509 kB]
Bohato dekorovaný náhrobník. Dole hranolový sokel zdobený na čelnej stene telom hada, symbolom večnosti, zvinutého do kruhu ktorého telo pretína šíp. Sokel je ukončený dekoratívnym radom listovca. Na sokli stojí latinský kríž predstavený pred hladkú zadnú stenu náhrobníka. Zvislé rameno kríža zdobí dole festón kvetov držaný fakľami, symbolmi svetla. V mieste kríženia ramien je nápisová tabuľka, na ktorej sú dve proti sebe stojace listové voluty vo vrchole s kvetom.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Elena Brestenská - Gessayová [PDF, 574 kB]
Náhrobník má jednoduchý tvar v podobe dosky z čierneho kameňa dole so stupňovitým soklom a rytým nápisom nad ktorým je kríž.
Elena Brestenská - Gessayová bola dcérou Ignáca Gessaya, publicistka, prekladateľka a osvetová pracovníčka. Publikovala kultúrnohistorické články, preklady, novely a básne v próze.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Vilhelmus Antalffy [PDF, 583 kB]
Náhrobník má podobu stély dole s oválnou nádobou na uloženie kvetín. Hmota stély je združená: predná časť má dole nápisovú dosku, užšiu strednú časť ukončenú v podobe zdvojeného kríža. Zadná časť je širšia, bez dekoru.
V hrobe je pochovaný Vilmos (Vilhelmus) Antalffy, dlhoročný dirigent spevokolu Salvator pri jezuitskom kostole v Bratislave, učiteľ E. Suchoňa či F. Babuška.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Alfréd Puchta [PDF, 643 kB]
Zaujímavo a ojedinele riešený náhrobník: má podobu širokej nízkej vázy postavenej na betónovom hranolovom podstavci. Vázu nesú 4 štvorcové podpery, ktorých predná strana je zdobená krížom. Na podstavec dosadá pás, ktorý nesie nápis: MAJOR ALFRÉD PUCHTA 1930.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Bartáky József [PDF, 604 kB]
Bohato dekorovaný náhrobník tvorený stélou so stupňovitým podstavcom. Spodná časť stély slúži ako nápisová doska. Horná časť je ukončená trojuholníkovým nadstavcom a je bohato dekoratívne riešená: v jej strede je latinský kríž ktorý zospodu zdobí kytica akantových listov prechádzajúca poza kríž dohora, kde ju zhora lemuje kytica vlčích makov.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Carl Veszely [PDF, 407 kB]
Náhrobník tvorí jednoduchý pylón so stupňovitým podstavcom, pylón je pyramidálne ukončený. Jeho čelná stena slúži ako nápisová doska. Náhrobok tvorí jednoduchá platňa z umelého kameňa s dvoma kovovými obručami pre vyzdvihnutie.
Podľa nápisu zosnulý Carl Veszely slúžil ako štábny lekár v rakúsko – uhorskej armáde. Náhrobník vytvorili v kamenárskej dielni Rumpelmayer.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Karl Heinrich Moriz [PDF, 475 kB]
Náhrobník je tvorený hranolovým obdĺžnikovým podstavcom, na spôsob náhrobného kameňa cippus, so zvýraznenými nárožiami ukončenými akrotériami. Čelná strana podstavca slúži ako nápisová doska. Na podstavci je latinský kríž ktorého miesto kríženia je zľava doprava ovinuté pásom dole previazanej látky a sprava doľava, na látke, vencom z dubových listov.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Anton Marschall [PDF, 409 kB]
Anton Marschall založil v Bratislave v rokoch 1869 –1870 továreň na výrobu kočov a konských postrojov. Najväčší rozmach dosiahla továreň v 80. a 90. rokoch 19. storočia, kedy získavala na zahraničných výstavách najprestížnejšie ocenenia. Budova fabriky bola v lokalite Medenej, Tobruckej a Tallerovej ulice. Okrem rôznych druhov kočov, omnibusov, pohrebných vozov a sánok vyrábal aj konské postroje, potreby na jazdenie a cestovanie, košíky pre psov a iné.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017rodina Neuszidler, sektor 7, hrob č.3 [PDF, 551 kB]
Náhrobník so znakmi neobaroka a historizmu postavila začiatkom 20. storočia firma Ľudovít Marton a syn.
Z náhrobku pred cintorínskym múrom, v tesnom susedstve zrušeného vstupu na nároží ulíc Poľná a 29. augusta, sa zachovala ohrada na kamennej obrube, ohraničujúca priestor okolo rodinnej hrobky. Základ konštrukcie oplotenia tvorí šestica stĺpikov štvorcového profilu, medzi ktoré sú osadené jednotlivé polia mreže s pravidelne sa opakujúcim úponkovým ornamentom. V osi čelnej strany je situovaná jednokrídlová bránka so štítkom výrobcu.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017Józsa Fritzl , sektor 5, hrob č. 121 [PDF, 565 kB]
Náhrobník z roku, alebo po roku 1924 so znakmi moderny vznikol v neznámej dielni.
Na výšku orientovaná stéla z umelého kameňa má širší, dvojnásobne ustúpený sokel. Pod pravouhlou nápisovou doskou z bieleho mramoru, obsahujúcou maďarský text je umiestnená nádoba v podobe sväteničky s päťbokým vonkajším plášťom a polkruhovým vnútorným obvodom. Celok uzatvára stupňovitý štít prechádzajúci po bokoch do mohutných závitníc, z ktorých vychádzajú štvorice úponkov. Ploche medzi nimi dominuje veľký, 8-lupeňový kvet.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017rodina Kiszkalt, sektor 5, hrob č. 74 [PDF, 904 kB]
Historizujúci náhrobník bol postavený na začiatku 20. storočia v neznámej dielni.
Hrobové miesto štvorcového pôdorysu je ohradené nízkym kovovým oplotením kotveným do kamennej obruby s profilovanou vonkajšou hranou. Mreža oplotenia pozostáva z pravidelne radených stĺpikov štvorcového profilu, medzi ktorými sú vsadené kruhy pretínané diagonálnymi prútmi. V strede záhlavia hrobu sa týči kamenný náhrobník s trojicou výklenkov. Základ stély tvorí ležatý, dvakrát ustúpený blok s hladkými stenami, pričom na čelnej je uchytená konzola pre lucernu. Nad soklom nasleduje driek s dvojicou rovnako veľkých, vedľa seba postavených ník s polkruhovými záklenkami, „podopieranými“ valcovými stĺpikmi. Do ník sú vložené nápisové tabule z bieleho mramoru. V strede, medzi záklenkami sa nachádza drobný reliéf včely (?). Driek stély uzatvára rímsa, ktorá je v strede segmentovo prevýšená. Nadstavec tvorí hlboká nika so sochou Panny Márie s dieťaťom. Trojuholníkový štít niky nesú z oboch strán valcové stĺpy s
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017rodina Albrecht, sektor 4, hrob č. 253 [PDF, 553 kB]
Secesnomodernistický náhrobník vznikol asi po roku 1918, autorom reliéfneho medailónu je pravdepodobne Alojz Rigele.
Stéla s oblúkovo prevýšeným štítom plynulo prechádzajúcim do zaoblených rohov je po stranách zdobená plochými reliéfmi štylizovaných palmových listov. Medzi nimi je do platne zapustená pravouhlá, na výšku orientovaná nápisová tabuľa nesúca maďarský text. V štíte je osadený mramorový medailón s vysokým reliéfom – hlavou Krista – s krížovým nimbom.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017rodina Fischer, sektor 4, hrob č. 208 [PDF, 1,1 MB]
Historizujúci náhrobok vznikol pravdepodobne na začiatku 20. storočia v dielni Rumpelmayera.
Hrobové miesto situované kolmo k chodníku je ohraničené kovaným oplotením. V záhlaví hrobu, v jeho strede sa nachádza pylón zo sivého lešteného kameňa, stojaci na kamennom základe upravenom na spôsob „prírodnej“ skaly. Prednú stranu pomníka pokrýva husto písaný, rytý nemecký text. Na oplotení vedľa pylónu sú upevnené pravouhlé kovové nadstavce s dekoratívnym rámom, do ktorých boli vložené plechové nápisové tabule.
Kamenný pylón je bez známok poškodenia. Kovové súčasti sú skorodované, chýba dvojkrídlová bránka na čelnej strane oplotenia, ako aj nápisová tabuľa v pravom nadstavci. Koróziou uvoľnené, nefunkčné spoje v konštrukcii.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017József Kolmár, sektor 4, hrob č. 102 [PDF, 546 kB]
Náhrobník vznikol v 1. pol. 19. storočia v neznámej dielni, v 20. – 30. rokoch 20. storočia bol druhotne použitý starší náhrobník postavený s podporou Maďarského literárneho a umeleckého združenia v Československu. Nesie znaky klasicizmu.
Na stupňovitom a profilovanom sokli spočíva jednoduchý hranolový blok s hladkými stenami nesúci nápisovú tabuľu z bieleho mramoru. Vlysový pás nad ním vypĺňa reliéf girlánd zviazaných stuhami. Rohy rímsy ukončujúcej náhrobník zvýrazňujú akrotérie. Kompozíciu završuje skulptúra sediacej, smútiacej postavy zahalenej v dlhom plášti, držiacej obrátenú fakľu.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017Ján A. Wagner, sektor 4, hrob č. 97 [PDF, 645 kB]
Autorom reliéfu je Jozef Pospíšil. Modernistický náhrobník vznikol v roku 1932.
Obdĺžnikový, na výšku orientovaný blok bieleho mramoru s hladkou čelnou stenou a hrubšie otesanými užšími stranami spočíva na betónovom základe. V ustúpenom, takmer štvorcovom poli v hornej časti platne je vložený bronzový reliéf s bustou zosnulého znázornenou v ¾ pohľade. Nad reliéfom, v osi náhrobníku je situovaný vhĺbený latinský kríž. Pod portrétom čítame dvojriadkový zlátený nápis.
Stav je dobrý, povrch kameňa a bronzového reliéfu je znečistený.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017rodina Emerit , sektor 4, hrob č. 73 [PDF, 581 kB]
Náhrobník asi zo začiatku 20. storočia nesie znaky historizmu a je produktom neznámej dielne.
Na obrube pozostávajúcej zo štyroch, vo vrchnej časti skosených blokov leštenej žuly leží kovový pravouhlý kryt. Jeho plocha sa prostredníctvom úzkych, dvojitých profilov člení na obvodový pás a vnútornú plochu s osovo umiestneným latinským krížom. Vo vonkajšom páse sa zachovali dvojica okrúhlych úchytov a fragmenty rastlinného ornamentu. Brvná kríža vo vnútornom poli sú ukončené motívom štylizovaného trojlistu. Miesto styku zvislého a vodorovného ramena zvýrazňuje kruh. Nad krížom a pod ním sú aplikované písmená vytvárajúce jednoduchý nápis.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017Alica Benkó, sektor 3, hrob č. 278 [PDF, 552 kB]
Šírkovo orientovaný náhrobník z lešteného sivého kameňa (žuly) pozostáva z betónového podstavca, sokla v podobe kvádra s hladkým stenami a nadstavca s nízkym segmentovým štítom. Platňa sa po bokoch rozširuje o zvislé volútové nábehy. Plocha týchto volút ako aj štítu je dekorovaná gravírovaním. V strede platne je zapustený nízky reliéf obdĺžnikového formátu, vytvorený z bieleho mramoru. Nad dolným, užším nápisovým pásom je znázornená figurálna kompozícia v strede s dieťaťom odchádzajúcim od matky (zahalená, smútiaca postava na pravom okraji obrazu) ku Kristovi (sediaca figúra s nimbom v ľavej časti scény). Autormi hrobu sú dvaja významní umelci Bratislavy: náhrobník vznikol v dielni rodiny Mahr, reliéf vyhotovil A. Rigele. Vznikol po roku 1929.
Stav: Dobrý.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017rodina Tichý, sektor 3, hrob č. 224 [PDF, 757 kB]
Architektúra hrobu nesie znaky neskorého historizmu 20. rokov 20. storočia, vznikla v neznámej dielni.
Náhrobok v strede s krytou hrobkou ohraničuje kamenný múrik nesúci sedem kovových „balustrov“ spojených reťazami. V šírke záhlavia je situovaný náhrobník, symetrická zostava z bieleho mramoru: v osi sa dvíha vysoký pylón na kvádrovej podnoži, ku ktorej sa po stranách napájajú horizontálne bloky. Do kameňa sú vyryté zlátené písmená nemeckých a maďarských nápisov. Balustre stojace na prstencových pätkách majú členitý profil. Hornú časť baňatého drieku pokrýva šupinový dekor, dolnú plastické žliabkovanie. Oká reťaze majú osobitý, obdĺžnikový tvar s krátkymi hrotmi vystupujúcimi z dlhších strán.
Stav je dobrý, celok bol zrejme v nedávnej dobe obnovený a je udržiavaný.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017rodina Miechura, sektor 3, hrob č. 189 [PDF, 502 kB]
Náhrobník riešený v neogotickom duchu bol realizovaný koncom 19. storočia v neznámej dielni.
Náhrobník kvadratickej základnej formy s detailmi inšpirovanými neskorogotickou architektúrou. K predným nárožiam sa šikmo napájajú subtílne „oporné piliere“, na ktoré nadväzujú fiály. Čelnú stenu bloku završuje trojuholníkový štít (vimperk) so stupňovito tvarovaným vonkajším lemom. Na čelnej ploche sa nachádza rám s profilovanou bordúrou, ukončený lomenou arkádou. V dolnej polovici je osadená textová tabuľa, pole nad ňou člení symetrický obrazec v podobe reliéfnej kružby.
Jeho stav nie je dobrý, chýbajú niektoré detaily ukončenia bloku ako fiála na pravej strane, kríž alebo krížová kytica na vrchole vimperku, ulomené sú aj niektoré drobné sochárske detaily (kraby na fiálach). Modelácia znejasnená zvetrávaním materiálu.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017rodina Sadloňova, sektor 3, hrob č. 96 [PDF, 568 kB]
Autorom náhrobníku stvárneného v duchu neskorého historizmu je dielňa J. Gregora. Vznikol asi v 40. rokoch 20. storočia.
Náhrobník pripomínajúci svojou formou tzv. božie muky má kvadratický základ na ktorom je vztýčený štvorboký, hore sa rozširujúci pilier na profilovanej podnoži. Pilier nesie nadstavec s polkruhovou, vo vnútri zaklenutou nikou pre sochu, ktorá je zastrešená výrazne predsadenou „strieškovou“ rímsou. Objekt ukončuje kovový kríž.
Jeho stav je vyhovujúci, povrch kameňa je znečistený, zo sochy (reliéfu?) vloženého v nike sa zachoval len základ.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017rodina Pullman, sektor 3, hrob č. 88 [PDF, 726 kB]
Eklektický náhrobník vznikol koncom19. storočia v neznámej dielni.
V záhlaví hrobky krytej kamennou platňou položenou na hladkej obrube stojí na výšku orientovaný náhrobník pozostávajúci z vysokého sokla a nadstavca s výklenkom pre nápis ktorý ukončuje trojuholníkový štít. Na čelnej stene nadstavca so skosenými bočnými hranami sa nachádza plytká, polkruhovo uzavretá nika s reliéfnou trojlistovou kružbou, v ktorej je vložená tabuľa so zláteným nápisom. Horné rohy dosky obdĺžnikového formátu sú skosené. Štít s krátkymi odsadeniami po bokoch lemuje profilovaná rímsa, v jeho čele je vyhĺbený latinský kríž. Tvar štítu sleduje pás rastlinného ornamentu završujúceho celú zostavu.
Stav má narušený, materiál je výrazne zvetraný, znečistený, so stopami náterov modrosivej a okrovej farby.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017rodina Völkel, sektor 3, hrob č. 76 [PDF, 535 kB]
Klasicistický náhrobník vznikol v 19. storočí v neznámej dielni.
Na horizontálny, stupňovito tvarovaný základ nadväzuje hladký blok sokla nesúci tumbový podstavec s trojuholníkovým tympanónom a akrotériami na rohoch. Po bokoch sa k nemu napájajú kratšie, smerom hore sa rozširujúce úseky. Čelnú stenu podstavca vypĺňa obdĺžniková textová platňa z vápenca (?) ružového zafarbenia. Nad ním sa dvíha štvorboký obelisk so železnou šesťcípou hviezdou na vrchole. Teleso člení plochá, pásová rustika. Na čelnej strane je reliéf Ukrižovaného. Vertikálne brvno kríža vyrastá zo skál znázornených v plytkom polkruhom výklenku v päte obelisku.
Je vo vyhovujúcom stave, objekt sa mierne vychyľuje do strany, povrch kameňa je znečistený, menšie úbytky modelácie (reliéf Kristovho tela), kovové detaily skorodované.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017Jeno Kessow , sektor 3, hrob č. 9 [PDF, 523 kB]
Náhrobník dali asi po roku 1921 postaviť členovia cirkevného hudobného spolku a dómskeho zboru. Nesie znaky neoklasicizmu a je dielom neznámej dielne.
Hranolový pilier je osadený na stupňovito tvarovanom, zužujúcom sa sokli. Zadnú a bočné steny telesa člení pásová rustika, kým prednú stranu vypĺňa pravouhlá, na výšku stavaná mramorová doska s maďarským nápisom. Nad profilovanou rímsou je položený kváder so strieškovým zakončením. Jeho čelnej ploche dominuje reliéf – lýra vložená do venca – odkazujúci na profesiu zosnulého (dirigent).
Jeho stav je narušený, zrejmé úbytky hmoty (najmä v modelácii reliéfu v hornej časti), zvetrávanie kameňa, povrch zanesený nečistotami, poškodený vodou a pokrytý machom.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobrazených je 25 z celkového počtu 103 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.