Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Návrh koncepcie rozmiestňovania pomníkov a pamätníkov na území Bratislavy

 
 
 

Predkladaný materiál rieši koncepčné narábanie s pomníkmi, pamätníkmi, pamätnými tabuľami a výtvarnými dielami na území hlavného mesta SR Bratislavy. Celá „Koncepcia“ bude mať dve zložky – textovú a grafickú. V tejto etape je predložená iba textová zložka, v ktorej sa riešia princípy a zásady narábania s pomníkmi, pamätníkmi, pamätnými tabuľami a výtvarnými dielami. Grafická časť bude vytvorená až po dokončení celomestskej evidencie pomníkov, pamätníkov, pamätných tabúľ a výtvarných diel a stane sa potom nedeliteľnou súčasťou Koncepcie. Vyplýva z toho, že textová časť „Koncepcie“ je len prvým stupňom celého materiálu a nie je nutné schvaľovať ju osobitne. Schválenie bude potrebné až po kompletizácii celej „Koncepcie“, keď bude spojená textová aj grafická časť elaborátu.

               Počas pripomienkovania textovej časti „Koncepcie“ v odbornej rade pani hlavnej architektky Bratislavy (marec 2012) a v Komisii kultúry a ochrany historických pamiatok pri Mestskom zastupiteľstve (18.04.2012) boli vznesené požiadavky na verejné pripomienkovanie textovej časti „Koncepcie“. Jedná sa o materiál, ktorý rieši narábanie s artefaktmi na verejných priestranstvách, a preto je namieste vypočuť si pripomienky odborných inštitúcií, stavovských organizácií a jednotlivcov z radov verejnosti.  Z toho dôvodu považujeme za potrebné zverejniť textovú časť „Koncepcie“ na určitý čas tak, aby sa k nej mohla verejnosť vyjadriť a aby bolo možné prípadné pripomienky ešte zapracovať pred schválením na pôde hlavného mesta. Táto požiadavka sa teraz realizuje prostredníctvom vyvesenia textovej časti „Koncepcie“ na webovú stránku hlavného mesta s tým, že verejnosť by sa k nej môže vyjadriť písomnou  formou. Pripomienky spracovateľ materiálu predloží s vlastným komentárom ešte raz do Komisie kultúry a ochrany historických pamiatok pri MsZ. Až po uzavretí  procesu pripomienkovania komisiou kultúry sa táto etapa uzavrie a materiál po doplnení o grafickú časť (po dokončení celomestskej evidencie pomníkov, pamätníkov, pamätných tabúľ a výtvarných diel) bude môcť byť na pôde hlavného mesta schválený.

  Návrh koncepcie je možné pripomienkovať do 1.6.2012 cez mailove adresy MÚOP- u  alebo hl. mesta SR Bratislava  

 

30.apríla 2012                                                                       Spracoval: MÚOP v Bratislave

 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Návrh koncepcie rozmiestňovania pomníkov a pamätníkov na území Bratislavy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.