Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka > Pamätihodnosti mesta Bratislavy

 

A) Pomníky

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 46 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
14.2.2019Pamätná tabuľa zabitým ženistom z r. 1909Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
29.10.2015Zoznam pamätihodností - Pomníky [PDF, 62 kB]PhDr. Ivo Štassel
29.10.2015pomník Milana Rastislava Štefánika [PDF, 439 kB]
Pomník generála Rastislava Štefánika má podobu hranolového podstavca s nápisom. Busta znázorňuje Śtefánika ako generála Francúzskej armády.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
29.10.2015pomník spisovateľa Rudolfa Slobodu - Devínska Nová Ves [PDF, 457 kB]
Na hranolovom podstavci je umiestnená kovová busta Rudolfa Slobodu. Na stene podstavca je tabuľa s nápisom: Rudolf Sloboda, slovenský spisovateľ, 1938 – 1995. Rudolf Sloboda sa narodil v Devínskej Novej Vsi, autorom busty je akad. sochár Alexander Ilečko.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
29.10.2015pomník divadelníka Andreja Bagara - Dúbravka [PDF, 593 kB]
V Parku družby v Dúbravke je reinštalovaná socha divadelníka Andreja Bagara (29. 10. 1900 Trenčianske Teplice – 31. 7. 1966 Bratislava). Bol to slovenský herec, režisér a pedagóg. Od roku 1927 bol hercom a režisérom SND v Bratislave, účinkoval nielen v činohre, ale i v opere a balete.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
29.10.2015pomník národného buditeľa Ľudovíta Štúra - Dúbravka [PDF, 456 kB]
V blízkosti areálu základnej školy na Pekníkovej ulici je situované umelecké dielo venované významnému slovenskému národovcovi Ľudovítovi Štúrovi (1815 – 1856). Dielo tvorí hranolový podstavec z lešteného kameňa, na ktorom je upevnená bronzová busta Ľ. Štúra.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
29.10.2015pomník kartografa Samuela Mikovíniho - Staré Mesto [PDF, 660 kB]
Pomník Samuela Mikovíniho bol postavený na počesť významného kartografa 18.storočia. Vytýčil miestnu geodetickú sieť, ktorej nultý poludník prechádzal severovýchodnou vežou bratislavského hradu. Autorom pomníka je akad.sochár Gibala.
PhDr. Ivo Štassel
29.10.2015pomník buditeľa Samuela Jurkoviča [PDF, 552 kB]
Pomník bol postavený na počesť národného buditeľa Samuela Jurkoviča, ktorý sa hlavne v 40-tych rokoch 19.storočia aktívne zapájal do procesu kultúrneho a hospodárskeho rozvoja slovenského národa.
PhDr. Ivo Štassel
29.10.2015pomník architekta Dušana Jurkoviča - Staré Mesto [PDF, 470 kB]
Pomník Dušana Jurkoviča vznikol na počesť významného slovenského architekta, tvoriaceho v 1.polovici 20.storočia. Vniesol do slovenského architektonického prejavu svojský štýl vychádzajúci okrem iného z ľudovej tradície, čím obohatil hlavný prúd tvorby. Jeho diela sa nachádzajú nielen na Slovensku, ale aj na Morave. Autorom pomníka z roku 1971 je akad.sochár Snopek.
PhDr. Ivo Štassel
29.10.2015pomník vynálezcu Jozefa Murgaša [PDF, 300 kB]
Pomník vznikol na počesť vynálezcu Jozefa Murgaša, priekopníka rádiotelegrafie. Pôvodne bol symbolicky umiestnený na budove býv. Slovenských telekomunikácii.
PhDr. Ivo Štassel
29.10.2015pomník hudobného skladateľa Jána Levoslava Bellu [PDF, 444 kB]
Pomník bol postavený na počesť významného slovenského hudobného skladateľa Jána Levoslava Bellu, ktorý je pochovaný na evanjelickom cintoríne v susedstve pomníka.
PhDr. Ivo Štassel
29.10.2015pomník politika Alexandra Dubčeka [PDF, 382 kB]
Pomník na počesť významného predstaviteľa obrodeneckých síl v československej politike 60-tych rokov 20.storočia bol symbolicky umiestnený do blízkosti Národnej rady SR, na rovnomenné námestie.
PhDr. Ivo Štassel
29.10.2015symbolický pomník hudobného virtuóza Charlesa Foerstera [PDF, 869 kB]
Pomník bol zriadený na pamiatku hudobného virtuóza - klaviristu, pôsobiaceho v Bratislave začiatkom 20.storočia. Pomník je v tvare lavičky, zloženej z troch vertikálnych kamenných platní (operadlo) a jednej masívnej kamennej platne (sedadlo). V strednom dieli operadla je vytesaný nápis: Charles Foerster a nad ním je symbol harfy.
PhDr. Ivo Štassel
29.10.2015pomník hudobného skladateľa Ferencza Liszta [PDF, 410 kB]
Pomník skladateľa je stvárnený v podobe postavy z kovu v nadživotnej veľkosti. Je situovaný v záhradnej časti bývalého De Pauliho paláca, v zeleni medzi stromami. Pomník tu bol zriadený s ohľadom na údajné vystúpenie F. Liszta v tomto objekte.
PhDr. Ivo Štassel
29.10.2015pomník herca Júliusa Satinského [PDF, 319 kB]
Pomník bol postavený na počesť známeho slovenského herca, komika, fejetonistu a spisovateľa Júliusa Satinského (21.8.1941 – 29.12.2002), ktorý celý svoj život prežil na Dunajskej ulici. Kovový pomník s polpostavou herca je stvárnený napoly realisticky a napoly vo fantazijnej rovine, čím sa sochár snažil reflektovať charakteristické aspekty prejavu tejto známej hereckej osobnosti.
PhDr. Ivo Štassel
29.10.2015pomník buditeľa Samuela Chalúpku [PDF, 493 kB]
Pomník slovenského buditeľa Samuela Chalúpku, ktorý žil a pôsobil v 19.storočí, je stvárnený v podobe bronzovej busty v nadživotnej veľkosti, osadenej vo veľkom bloku opracovaného kameňa. V kameni je vyrytý nápis: Samo Chalúpka 1812 – 1883.
PhDr. Ivo Štassel
29.10.2015pomník buditeľa Štefana M. Daxnera [PDF, 363 kB]
V parčíku na Daxnerovom námestí je osadená busta národovca, štúrovca, spisovateľa Štefana Marka Daxnera (1822 – 1892). Busta v expresionistickom podaní je umiestnená na stĺpovom podstavci z bieleho kameňa. Pamätník odhalili 21. decembra 1973. Autormi sú akad. sochár Karol Lacko a Ing. arch. Virgil Droppa.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
29.10.2015pomník prírodovedca Andreja Kmeťa [PDF, 466 kB]
Z nižšej platformy štvorcového pôdorysu vyrastá pomník v tvare 4-bokého štíhleho hranola. V hornej časti je v hranole vytesané poprsie prírodovedca.
PhDr. Ivo Štassel
29.10.2015pomník cisárovnej Márie Terézie [PDF, 721 kB]
Pomník Márie Terézie vyšiel víťazne zo súťaže o miléniový pomník a bol slávnostne odhalený v roku 1897. Pomník mal symbolicky vybrané miesto na býv. Korunovačnom námestí, kde sa do roku 1870 nachádzal korunovačný pahorok.
PhDr. Ivo Štassel
29.10.2015pomník kniežaťa Rastislava [PDF, 406 kB]
Pomník má figurálnu podobu. Zobrazuje veľkomoravské knieža Rastislava so symbolmi
moci. Rastislav sedí, v lone má položený meč, na hlave korunu.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa, tel. +421 254 433 851 kl. 46
29.10.2015pomník pádu Železnej opony [PDF, 562 kB]
Pomník Železnej opony je symbolicky situovaný na nábreží Moravy. Je osadený na kovovom
podstavci . Jeho korpus pozostáva z kovových priestorovo usporiadaných platní.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa, tel. +421 254 433 851 kl. 46
29.10.2015pomník na reguláciu Dunaja [PDF, 485 kB]
Žulový hranolový pomník v strede s nápisovou tabuľou, na bokoch ukončený pylónmi.
Postavený bol realizátormi regulácie toku Dunaja v roku 1896.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa, tel. +421 254 433 851 kl. 46
29.10.2015pomník Brána slobody [PDF, 243 kB]
Pamätník dal postaviť Ústav pamäti národa a Konfederácia politických väzňov Slovenska
pod hradom Devín. Odhalený bol 17. novembra 2005 v Deň boja za slobodu a demokraciu,
odhalil ho predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Hrušovský.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa, tel. +421 254 433 851 kl. 46
29.10.2015pomník židovského cintorína [PDF, 558 kB]
Symbolický kamenný pamätník pripomínajúci miesto židovského cintorína, ktorý bol zničený
pri výstavbe sídliska na Hradištnej ulici. Pamätník bol odhalený v roku 2008.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa, tel. +421 254 433 851 kl. 46
29.10.2015pomník Tivadara Edla [PDF, 664 kB]
V lese na Kamzíku, neďaleko dnešného hotela West, sa nachádza malý pomník venovaný
Teodorovi Edlovi, ktorý v týchto miestach zomrel pri prechádzke. Pomník sa skladá z dvoch
častí.
PhDr. Viera Obuchová, CSc., historička, tel. 02/54433851, kl. 46

Zobrazených je 25 z celkového počtu 46 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.