Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka > Pamätihodnosti mesta Bratislavy

 

C) 1. a 2. svetová vojna

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 47 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
27.10.2015Zoznam pamätihodností - 1. a 2. sv. vojna [PDF, 81 kB]PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
27.10.2015pomník padlým vojakom v 1. svetovej vojne - Čunovo [PDF, 260 kB]
Kamenná platňa, ktorej rám je v hornej a dolnej časti polkruhovo prevýšený. V strede je zoznam občanov padlých v 1. svetovej vojne. Na hornom preklade je veniec, ktorý pretína meč, na dolnom v strede voluta zdobená akantovými listami, na ktorej je malá plechová lucerna. Na zvislých rámoch je vľavo rok 1914 a vpravo 1918. Na samotnej platni je menoslov padlých občanov obce.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
27.10.2015pomník padlým vojakom v 1. svetovej vojne - Dúbravka [PDF, 561 kB]
Pomník padlým je umiestnený v zelenom medziulicovom páse na Jadranskej ulici. Je venovaný padlým vojakom v I. svetovej vojne v r. 1914 – 1918, obyvateľom Dúbravky. Bol odhalený v roku 1928, vysoký je 280 cm, podstavec je z umelého kameňa, súsošie je z pieskovca.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
27.10.2015pomník padlým vojakom v 1. svetovej vojne - Nové Mesto [PDF, 887 kB]
Pomník sochársko-architektonického typu, ktorý dala postaviť podľa literatúry náhradná strážna rota 13. domobraneckého pluku na pamiatku 1. svetovej vojny, je približne 2,50 - 3 m vysoký s trojuholníkovým ukončením s krížom a plastickými rastlinnými motívmi.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
27.10.2015pomník padlým vojakom v 1. a 2. svetovej vojne - Rača [PDF, 553 kB]
Na konci Detvianskej ulice, v parku je postavený pomník venovaný pamiatke občanov Rače, ktorí padli ako vojaci v prvej a druhej svetovej vojne. Pomník postavila na svoje náklady obec a odhalila 28.10.1928.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
27.10.2015pomník padlým vojakom v 1. svetovej vojne - Vrakuňa [PDF, 649 kB]
Pomník padlým vo Vrakuni stojí v parku pri hlavnej ceste do Vrakune. Pomník je tvorený hranolovým podstavcom so stupňovitou podnožou. Podstavec je v tvare hranola lemovaného na nárožiach vlysom z vavrínových listov.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
27.10.2015pomník padlým vojakom v 1. a 2. svetovej vojne - Záhorská Bystrica [PDF, 957 kB]
Pomník padlým v 1 a 2. svetovej vojne sa postavený na betónovom podstavci vpredu so schodíkmi. Na čelnej strane piliera je tabuľka so zoznam mŕtvych občanov. Vpravo od piliera je socha kľačiaceho vojaka, vľavo socha kľačiacej dievčiny.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
27.10.2015pomník padlým nemeckým vojakom - Devínska Nová Ves [PDF, 529 kB]
Kamenný pomník padlým nemeckým vojakom z obdobia 1. ČSR a 2. svetovej vojny je situovaný pri areáli roľníckeho družstva. V ľavej časti má nápisovú tabuľu s menami a počtom mŕtvych vojakov. Pomník je osadený na ploche z betónových dlaždíc a je oplotený nízkymi kovovými stĺpikmi spojenými reťazou.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
27.10.2015pomník padlým ruským vojakom - Devínska Nová Ves [PDF, 472 kB]
Pomník prístupný z cesty krátkym betónovým schodiskom je tvorený troma hladkými piliermi, v ich strede je tabuľka s nápisom: Česť a sláva sovietskym vojakom, ktorí zahynuli v zajateckom tábore na tomto mieste v rokoch 1944 – 1945.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
27.10.2015pomník padlým ruským vojakom tzv. malý Slavín [PDF, 874 kB]
Približne v polovici lesnej cesty medzi Račou a Mariankou, uprostred malokarpatských lesov, už od konca vojny stál pomníček na mieste posledného odpočinku dvoch sovietskych vojakov. V auguste 1984 pri príležitosti 44. výročia SNP celý areál i s besiedkami a veľkým ohniskom slávnostne otvorili.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
27.10.2015pomník oslobodenia Sovietskou armádou – míľnik - Rača [PDF, 583 kB]
Kamenný míľnik venovaný Sovietskej armáde – nesie tento text: „ Česť a sláva hrdinským gardovým častiam Sovietskej armády, ktoré sa 3.4. 1945 prebili k severným okrajom Bratislavy a na druhý deň ju oslobodili od hitlerovských okupantov.“
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
27.10.2015pomník oslobodenia Sovietskou armádou – míľnik - Lamač [PDF, 501 kB]
Kamenný míľnik venovaný Sovietskej armáde – gardovej pechote, ktorá týmto smerom dňa 5.4.1945, po oslobodení Bratislavy postupovala, aby oslobodila ďalšie miesta našej republiky.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
27.10.2015pomník oslobodenia Sovietskou armádou – míľnik - Ružinov [PDF, 410 kB]
Kamenný míľnik venovaný Sovietskej armáde – „Česť a sláva gardovej pechote, ktorá dňa 3.4.1945 prebojovala na východné okraje Bratislavy, odkiaľ 4. apríla 1945 prekvapivým útokom vnikla do mesta.“
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
27.10.2015pomník oslobodenia Sovietskou armádou – míľnik - Podunajské Biskupice [PDF, 705 kB]
Kamenný míľnik venovaný Sovietskej armáde – gardovej pechote, ktorá dňa 2.4.1945 prenikla do priestoru Prievoz a ráno 4.4.1945 prekvapujúcim útokom oslobodila Bratislavu. Míľnik má tvar na jednej strane skoseného hranola, na jednej strane je text v slovenskom jazyku, na druhej v ruskom jazyku.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
27.10.2015pomník oslobodenia Sovietskou armádou – míľnik - Petržalka [PDF, 333 kB]
Kamenný míľnik venovaný Sovietskej armáde – „V týchto miestach prekročili oddiely slávnej sovietskej armády hranice oslobodenej Bratislavy, aby ľud Rakúska oslobodili od nadvlády fašizmu! Česť a sláva hrdinskej Sovietskej armáde!.“
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
27.10.2015pomník Holocaustu [PDF, 337 kB]
Pomník bol postavený na počesť obetí z radov židovského obyvateľstva. Pomník vznikol symbolicky na mieste zrútenej synagógy. Jedná sa o veľkorozmernú expresívne poňatú kovovú plastiku, ktorej pozadie tvorí stena obložená čiernym kameňom s vyobrazením synagógy.
PhDr. Ivo Štassel
27.10.2015vojenský cintorín [PDF, 591 kB]
Vojenský cintorín z 1. svetovej vojny vznikol na okraji starého chotára Petržalky na Kopčianskej ceste. Cintorín bol pôvodne riešený ako park s 331 hrobmi vojakov 9 národností, ktorí padli v 1. svetovej vojne.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
27.10.2015poľné vojenské cintoríny [PDF, 974 kB]
V bojoch o oslobodenie Bratislavy dňa 4. apríla 1945 boli padlí sovietski vojaci pochovávaní najprv na poľných cintorínoch v miestach najväčších zrážok. Po skončení vojny boli ich telesné pozostatky prenesené na centrálne miesto a neskôr boli lokality hlavných poľných cintorínov v strede mesta označené kamennými pamätnými tabuľami.
PhDr. Ivo Štassel
27.10.2015pevnostná línia bunkrov z 1.ČSR - Petržalka [PDF, 404 kB]
Na území Petržalky sa od roku 1936 budoval obranný systém Československej republiky. Bunker na Kopčianskej ulici stojí na mieste hrobky legendárneho generála z 1. svetovej vojny Cvrčeka de Mielec na vojenskom cintoríne v Petržalke pri Durvayovej tehelni na Kopčianskej ceste, ktorú zbúrali v roku 1936.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
27.10.2015pevnostná línia 11 bunkrov z 1.ČSR - Devínska Nová Ves [PDF, 1,1 MB]
Súčasť obrannej línie postavenej na hranici medzi Rakúskom a Československom v roku 1938 – 1939. Cena jedného betónového bunkra bola približne 60 000 Kčs. Bunkre neboli nikdy použité.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
27.10.2015nemecký bunker z línie Festung Pressburg [PDF, 356 kB]
Tento objekt - masívny betónový kubus - v súčasnosti využívaný ako reštaurácia, bol pôvodne bunker postavený na začiatku roku 1945 ako súčasť opevňovacích prác Bratislavy – Festung Bratislava a jedna línia viedla od kameňolomu Rossler, k továrni Dynamit Nobel, ďalej cez Tehelné pole, Pasienky, Štrkovec a Pálenisko k Dunaju.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
27.10.2015nemecký bunker na Hradnom kopci [PDF, 379 kB]
Jedná sa o malý železobetónový bunker polguľového tvaru, z ktorého bolo možné realizovať iba guľometnú paľbu. Bunker vznikol v období 2. svetovej vojny.
PhDr. Ivo Štassel
27.10.2015pomník padlým vojakom v 1. a 2. svetovej vojne- Podunajské Biskupice [PDF, 362 kB]
Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne tvorí vysoký podstavec v tvare hranola , na ktorom je umiestnená socha vojaka opierajúceho sa o pušku. Socha je z pieskovca. Vojak je zobrazený v dobovom vojenskom odeve typickom pre 1. sv. vojnu.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
27.10.20154. 4. 1945 - deň oslobodenia Bratislavy [PDF, 175 kB]
2. apríla vojská II. ukrajinského frontu začali boj o mesto. Prvé jednotky sovietskej armády oslobodili 2. 4. Vajnory. Po krátkej leteckej príprave a prudkej delostreleckej paľbe začali sovietske jednotky 3. apríla útok. Z oblastí Dynamitky, Vajnorskej cesty, Trnavskej cesty a Trnávky vytlačili nemeckú obranu.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
27.10.2015pomník oslobodenia Sovietskou armádou – míľnik - Nové Mesto [PDF, 389 kB]
Kamenný míľnik venovaný Sovietskej armáde je osadený na Vajnorskej ulici,
v blízkosti frekventovanej cesty na Trnavu. Míľnik nesie text:
„Česť a sláva hrdinským oddielom sovietskej gardovej pechoty a jazdy, ktoré 4.4.1945
smelým útokom oslobodili Bratislavu od hitlerovských okupantov.“
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43

Zobrazených je 25 z celkového počtu 47 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.