Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka > Pamätihodnosti mestských častí - ostatné

 

Záhorská Bystrica

ľudový kroj, mužský, ženský a detský
 
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
4.12.2010Hasičská striekačka [PDF, 236 kB]
Ručná štvorkolesová dvojpiestová hasičská striekačka na konský pohon z roku 1906 vyrobená v Šoproni s maľovaným nápisom Sbor dobrovoľných hasičov Brat. Bystrica. Bola zakúpená zo zbierky občanov, členov hasičského zboru a s podporou obecného úradu.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Hasičská zástava [PDF, 159 kB]
Vyšívaná zástava dobrovoľného hasičského zboru v strede s patrónom hasičov sv. Floriánom. Okolo emblému Floriána je nápis BOHU NA SLÁVU, BLÍŹNEMU NA POMOC. Dole v pravom rohu je vyšitý nápis Dar od bystrických rodákov v Amerike v roku 1932.
Mená darcov sú vyšité na stuhách.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Zástava miestnej organizácie Sociálnodemokratickej strany [PDF, 203 kB]
Vyšívaná zástava miestnej organizácie Sociálno demokratickej strany z roku 1928. Na oboch stranách v strede je kruhový emblém so symbolmi robotníckej triedy: hrable, kladivo a postava robotníka s továrňou v pozadí. Na jednej strane je nápis: Proletári celého sveta spojte sa a Dar od amerických Slovákov Bystričanov. Na druhej strane je nápis Politická organ. Čsl. strany soc. dem. a Bystrica pri Bratislave 1928.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Fotodokumentácia Dobrovoľného hasičského zboru [PDF, 47 kB]
Súbor čiernobielych fotografií zachytávajúcich dejiny Dobrovoľného hasičského zboru v Záhorskej Bystrici. Najstaršie z 30. rokov 20. storočia.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Pozostalosť Alojza Kofrányiho [PDF, 542 kB]
Pozostalosť kňaza Alojza Kofrányiho, ktorý pôsobil v Záhorskej Bystrici od roku 1886 do roku 1914. Z jeho iniciatívy bol v obci založený dobrovoľný hasičský zbor, podporoval kultúrny život obce, obnovil r. k. kostol sv. Petra a Pavla. V roku 1880 bol patentovaný jeho vynález týkajúci sa plutvového systému pohybu parolodí, v roku 1886 kotúčový systém pohybu parolodí. Pričinil sa pozdvihnutie spoločenského života obce. Pozostalosť tvoria diplomy, korešpondencia, husle, pozlátený kalich.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Konsekračná listina r. k. kostola sv. Petra a Pavla [PDF, 655 kB]
Konsekračná listina vysvätenia r. k. kostola sv. Petra a Pavla zo dňa 5.9.1834. Kostol vysvätil Alexius Jordánky, titulárny biskup. Originál je uložený vo farskom archíve.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Heraldické symboly – erb , pečať, vlajka [PDF, 419 kB]
Erb obce je tvorený postavami sv. Petra a Pavla. V červenom štíte sú striebrom odetí nimbovaní svätí – svätý Peter a svätý Pavol. Obaja v ľavici pred sebou so zlatými knihami, prvý v pravici s veľkým zlatým kľúčom, druhý so zlatým skloneným mečom. Tento erb používa obec i vo svojej pečati a na svojej vlajke. Vlajka má v hornej časti postavy svätcov, v dolnej žlto- červeno – biele pruhy s dvoma zástrihmi.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Hlavný oltár sv. Petra a Pavla v r. k. kostole sv. Petra a Pavla [PDF, 22 kB]
Hlavný oltár sv. Petra a Pavla je situovaný vo svätyni kostola. Je drevený. Tvorený je hranolovým stipesom na bokoch s reliéfmi obetujúceho veľkňaza Melchizedecha a Abrahámovej obete. V strede na menze je svätostánok, na kraji sú reliéfy zo života Panny Márie. V strede retábula sú sochy sv. Petra a Pavla, v postranných nikách sú sochy sv. Vendelína ( vľavo ) a socha sv. Floriána ( vpravo ). Oltár ukončujú na bokoch sochy anjelov a nadstavec s krížom. Oltár je z roku 1906, zhotovil ho Jozef Kreuse z Banskej Štiavnici za 6 400 korún.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Bočný oltár Panny Márie Ružencovej v r. k. kostole sv. Petra a Pavla [PDF, 21 kB]
Bočný oltár Panny Márie Ružencovej je situovaný na severnej strane lode kostola. Je drevený v spodnej časti s hranolovým stipesom v strede s reliéfom s písmenom M. V strede na menze je svätostánok. V strede retábula je socha sediacej Panny Márie s Ježiškom na kolenách, v bočných nikách sú sochy sv. Dominika ( vpravo ) a sv. Štefana ( vľavo ). Oltár ukončujú na bokoch sochy anjelov a nadstavec s listovým dekorom. Oltár je z roku 1915, kompletne reštaurovaný bol v roku 2003.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Bočný oltár Božského Srdca Ježišovho v r. k. kostole sv. Petra a Pavla [PDF, 21 kB]
Drevený bočný oltár situovaný na severnej strane lode. V spodnej časti má hranolový stipes v strede s gréckymi krížom. Oltárna architektúra je tvorená na bokoch dvojicou stĺpov postavených na vysokých sokloch. V strede oltára, v nike, je socha Božského Srdca Ježišovho. Ukončený je hranolovým nadstavcom s krížom. Oltár je z roku 1917, autorom sôch je Jozef Rungaldier zo St. Ulrich Groden v Tirolsku.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Bočný oltár sv. Anny v r. k. kostole sv. Petra a Pavla [PDF, 21 kB]
Drevený bočný oltár situovaný na južnej strane lode. V spodnej časti má hranolový stipes v strede s gréckymi krížom. Oltárna architektúra je tvorená na bokoch dvojicou stĺpov postavených na vysokých sokloch. V strede oltára je socha sv. Anny s Pannou Máriou ako dieťaťom. Oltár je ukončený hranolovým nadstavcom s krížom. Je z roku 1917, autorom sôch je Jozef Rungaldier zo St. Ulrich Groden v Tirolsku.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Kazateľnica v r. k. kostole sv. Petra a Pavla [PDF, 21 kB]
Drevená kazateľnica. Nástupné schodisko je drevené s perforovaným zábradlím, rečnisko je zdobené reliéfmi 4 evanjelistov. Na zadnej stene medzi rečniskom a ozvučnou strieškou je reliéf Krista s otvorenou knihou. Ozvučná strieška má zospodu reliéf holubice, ukončená je nadstavcom s krížom. Kazateľnica je z roku 1917. Je dielom tirolského majstra Jozefa Rungaldiera.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Organ v r. k. kostole sv. Petra a Pavla [PDF, 21 kB]
Organ zakúpila obec v roku 1901 od firmy Rieger Testvérek v Budapešti za 5 800 korún. V roku 1917 boli zrekvirované prospektové píšťaly. Organ bol preto po vojne nanovo postavený firmou Rieger Krnov za 5 138 Kčs. Je to pätnásťregistrový dvojmanuálový organ
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Ľudový kroj, mužský, ženský a detský [PDF, 74 kB]
Mužský kroj: pozostával z košele jednoduchého strihu, vpredu hore s rázporkom a stojatým golierikom. Nohavice boli rovnako jednoduché, ktoré siahali po lýtka, v páse sa prichytávali motúzom. Sviatočný variant bol okolo rázporku bohato zdobený našívanými šnúrami. Vo sviatok nosili muži i zástery. Na sviatočnú košeľu nosili vesty so zdobenými okrajmi predných dielov a vreckami. K sviatočnému oblečeniu patril i kabátik s dlhými rukávmi.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Prvá zmienka o obci [PDF, 292 kB]
V listine z 25.júla.1314 sa Otto, syn Rugéria z Telesprunu domáha svojich dedičských práv, kde sa v tejto súvislosti spomína 1. krát osada Pistrich. Dedičské nároky na otcove majetky kráľ Karol Róbert Ottovi potvrdil.
Originál listiny je uložený v oblastnom archíve v Budapešti.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Deň vysvätenia r. k. kostola sv. Petra a Pavla [PDF, 654 kB]
31. augusta 1834 bol titulárnym biskupom Alexiom Jordánskym vysvätený kostol sv. Petra a Pavla, ktorý začali stavať v roku 1803. Originál konsekračnej listiny je uložený vo farskom archíve.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.