Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka > Pamätihodnosti mestských častí - ostatné

 

Vrakuňa

Reťaz
 
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
3.12.2010Erb mestskej časti, zástava, reťaz starostu [PDF, 196 kB]
Erb Vrakune: V dolnej tretine modrého štítu je strieborné brvno, prekryté stredným listom zlatej koruny, hore strieborné, čierno kvádrované opevnenie s dvoma striebornými červenostrechými vežami s okrúhlymi strieľňami, medzi nimi spoza hradieb vyčnieva strieborná strecha ukončená veľkým zlatým krížom.
Zástava : Zástava je odvodená od farieb štítu a figúr erbu. Pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (2/6), bielej (1/6), červenej (1/6) a žltej (2/6). Vlajka má pomer strán 2:3, ukončená je troma cípmi.
Reťaz starostu: Celokovová reťaz starostu Vrakune je zložená z dvoch častí: pozostáva z medaily, na ktorej je erb mestskej časti a samotnej reťaze , ktorá je zložená ohniviek v tvare štylizovaných kvetov spojených krúžkami.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
3.12.2010Výtvarné práce [PDF, 173 kB]
V priestoroch Miestnej knižnice vo Vrakuni je vo vitrínach umiestnená zbierka modelov, miniatúr a hračiek zhotovená z prírodných materiálov Ing. Františkom Šteinom, CSc. Autor modelov sa voľne nechal inšpirovať svojim detstvom v dedinskom prostredí- sem patrí model poľnohospodárskeho majera s budovami a strojmi . Autora zaujímali rôzne technické zariadenia, ktorých zmenšené modely sú tiež súčasťou zbierky(mlyny, studne a pod.). O jednotlivé predmety sa živo zaujímajú deti navštevujúce knižnicu a je dobrou pomôckou pri besedách a záujmových činnostiach detí.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
3.12.2010Poklad mincí [PDF, 21 kB]
V marci 1978 odovzdal Štefan Polaczek z Bratislavy Vrakune numizmatickému oddeleniu SNM hromadný nález arpádovských medených mincí v počte 157 kusov. Mince boli nájdené na poli pred druhou svetovou vojnou. Rodina na ne zabudla a našli sa až v roku 1978. Ide o mince razby Bellu III (1172-1196) tzv. byzantského typu. Celý komplex mincí vážil 370,08 g.
Mince sú uložené v Slovenskom národnom múzeu.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
3.12.2010Prvá písomná zmienka o Vrakuni [PDF, 22 kB]
Vrakuňa leží na východ od Bratislavy, na ceste vedúcej cez Malý Dunaj na Žitný ostrov. Pôvodne patrila Bratislavskému hradnému panstvu. Osídlenie tohto územia siaha až do ranného stredoveku.
Prvá písomná zmienka o Vrakuni je v listine kráľa Ondreja III. Z roku 1290, ktorou obnovil donáciu udelenú už Ladislavom IV. vrakunským zemanom Martinovi, Matejovi a Svoradovi, synom Hercelovým, na dediny Focha a Vavrinca, ako aj na dedinu Myr spolu s prechodom toku rieky Čalova (stredoveký názov Malého Dunaja)
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
3.12.2010Deň vysviacky kostola Mena Panny Márie [PDF, 126 kB]
Farnosť Bratislava Vrakuňa bola zriadená 1. novembra 1991 dekrétom arcibiskupa Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Mons. Jána Sokolom . Zároveň bol ustanovovacím dekrétom menovaný Vdp. Augustína Drška za farára novozriadenej farnosti.
Základný kameň nového kostola a stavenisko boli posvätené 28. februára 1993. Nový kostol Mena Panny Márie, ako prístavba k pôvodnému kostolu, ktorý dnes plní funkciu kaplnky, bol daný do užívania 1. januára 1994. Slávnostnú vysviacku vykonal arcibiskup Mons. Ján Sokol 9. septembra 1995. Pôvodný kostol bol z roku 1879.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
3.12.2010Historické názvy obce [PDF, 22 kB]
Vrakuňa pôvodne tvorila súčasť bratislavského hradného panstva. Jej osídlenie siaha pravdepodobne až do včasného stredoveku.
Dôkazom toho je starý slovenský názov osady - Vrač (lekár alebo čarodejník).
S prvým názvom v latinčine Verekne (Vrakuňa) sa stretávame v roku 1290, kedy osada - založená roku 1279 - dostáva názov od svojho majiteľa Lörinca Verekenyiho, ktorý v tom čase získal kráľovský majetok. Od konca 14. storočia obec postupne prechádzala do majetku mesta.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
3.12.2010Horný a dolný prechod cez rieku Čalova [PDF, 103 kB]
leží na východ od Bratislavy, na ceste vedúcej cez Malý Dunaj na Žitný ostrov.
Prvá písomná zmienka o Vrakuni je v listine kráľa Ondreja III. Z roku 1290, ktorou obnovil donáciu udelenú už Ladislavom IV. vrakunským zemanom Martinovi, Matejovi a Svoradovi, synom Hercelovým, na dediny Focha a Vavrinca, ako aj na dedinu Myr spolu s prechodom toku rieky Čalova (stredoveký názov Malého Dunaja)...
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
3.12.2010Veľký kríž v poli za Majerhofom [PDF, 21 kB]
Časť Vrakune sa v súčasnosti volá Majerské je to záhon či pole, do roku 1976 sa volal Majerhof. Bol v správe vrakunského družstva, pôvodne tu bola j majer.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.