Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka > Pamätihodnosti mestských častí - nehnuteľné

 

Rača - nehnuteľné

Pálffyho kúria
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 41 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotáciaRadené zostupne Zodpovedá
1.2.2016Zoznam pamätihodností mestských častí - nehnuteľné [PDF, 61 kB]PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016Nemecký kultúrny dom [PDF, 7,2 MB]
Dvojkrídlová budova bola strediskom miestnych vinohradníkov a kultúrnym domom
nemeckej menšiny v Rači. Postavili ju v roku 1943 podľa projektu Eduarda Praschaga.
(1911-1996).
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016dva židovské náhrobníky [PDF, 6,1 MB]
Na miestnom cintoríne v Rači je areál židovskej obce, oplotený kovovým plotom.
V tomto areáli sú dva kamenné náhrobníky s textom v hebrejčine.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016náhrobník rodiny Khandlovej [PDF, 4,6 MB]
Na cintoríne v Rači je umiestnený mimoriadne cenný a zaujímavý náhrobník. Ešte za
svojho života ho dala postaviť Mária Bednaričová. Náhrobník je bohato tvaroslovne zdobený
a predstavuje typ votívneho náhrobku.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov [PDF, 5,8 MB]
Na cintoríne v Rači postavili v 30-tych rokoch 20.stor. kaplnku Panny Márie. Podľa
niektorých odborníkov ide o projekt známych bratislavských architektov Fridrich Weinwurma
(1885-1942) a Ignác Vécseia (1885-1944) z rokov 1936-37.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016náhrobok Mórica Alstera [PDF, 3,3 MB]
Na cintoríne v Rači je pochovaný horlivý kňaz Móric Alster (1827-1894), národovec,
podľa ktorého je pomenovaná hlavná ulica v starej Rači.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016budova základnej školy sv. Jána de la Salle [PDF, 3,9 MB]
K dvom predchádzajúcim ľudovým školám pribudla po roku 1918 ďalšia štátna škola
so slovenským vyučovacím jazykom, kým v evanjelickej škole sa učilo po nemecky.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016požiarna zbrojnica [PDF, 5,8 MB]
Na Detvianskej ulici je postavená budova Požiarnej zbrojnice. Bola postavená v roku
1940 z príspevkov bohatších obyvateľov Rače ,ako reakcia na časté požiare v obci.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016socha Samuela Jurkoviča [PDF, 5,2 MB]
Na námestí v Rači, neďaleko družstevného domu je situovaná socha Samuela
Jurkoviča (1796-1873) – národovca, spoluzakladateľa Matice Slovenskej, priekopníka
slovenského a európskeho družstevníctva.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016pomník padlým sovietskym vojakom [PDF, 8 MB]
Pôvodne v strede námestia, v súčasnosti na jeho východnej strane je umiestnený pomník
Sovietskej armády, ktorý je zložený z kamenného podstavca.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016pamätná tabuľa V. Rúžičku [PDF, 2,5 MB]
Na fasáde domu je umiestnená kovová pamätná tabuľa dlhoročnému obyvateľovi Rače
– majstrovi športu Vlastimilovi Ružičkovi.( 1925-1985).
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016pamätná tabuľa slovenských dobrovoľníkov [PDF, 3,1 MB]
V revolučných rokoch 1848-1849 Rača podporovala slovenské povstanie a postavila
zo svojich obyvateľov celú stotinu dobrovoľníkov.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016pamätná tabuľa návštevy pápeža [PDF, 2,3 MB]
V parku na Púchovskej ulici, je osadená pamätná tabuľa na 11.9.2003 kedy sa na
tomto mieste v Rači zastavil a Raču požehnal Sv. otec Ján Pavol II.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016socha sv. Floriána [PDF, 3,6 MB]
V strede trávnatého pásu medzi chodníkom a ulicou je situovaná na vysokom
podstavci socha sv. Floriána.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016Biely kríž [PDF, 7,6 MB]
V lese nad Račou, nad bratislavským lesoparkom sú na rôznych miestach
rozmiestnené symbolické kríže. Sú pri historických komunikáciách spájajúcich jednotlivé
malokarpatské obce s významným pútnickym miestom, s Mariankou.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016Dolný červený kríž [PDF, 3 MB]
V lese nad Račou, v bratislavskom lesoparku sú na rôznych miestach rozmiestnené
symbolické kríže. Sú pri historických komunikáciách spájajúcich jednotlivé malokarpatské
obce s významným pútnickym miestom, s Mariankou.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016lesné studničky [PDF, 5,1 MB]
Na území bratislavského lesoparku sú na viacerých miestach, tam kde je zdroj pitnej
vody, vyhotovené murované studničky. Spravidla sú vyhotovené z lomového, mierne
opracovaného kameňa a slúžia ako ochrana prameňa.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016drevený kríž [PDF, 3,3 MB]
V lese nad Račou, v bratislavskom lesoparku sú na rôznych miestach rozmiestnené
symbolické kríže. Sú pri historických komunikáciách spájajúcich jednotlivé malokarpatské
obce s významným pútnickym miestom, s Mariankou.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016prícestný kríž [PDF, 2,7 MB]
Na križovatke ulíc Žitná a Strelková je pri ceste osadený kamenný kríž. Podľa
nápisovej dosky na kamennom podstavci bol na tomto mieste umiestnený v roku 1873.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016hraničné kamene [PDF, 6 MB]
Na území bratislavského lesoparku sú na rôznych miestach umiestnené hraničné
kamene vymedzujúce kataster Bratislavy. Sú z kameňa, v tvare hranolu so segmentovým
ukončením.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016kúria Milosrdných bratov [PDF, 3,8 MB]
Na okraji zástavby ulice Pri vinohradoch, pri vstupe do pásu vinohradov je postavená
rozmerná kúria. Bola postavená pravdepodobne koncom 19. alebo zač. 20. storočia.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016Obecný hostinec [PDF, 1,7 MB]
Na nároží námestia a Popolnej ulice je situovaná kúria. Ide o prízemnú stavbu so
sedlovou strechou a rozmerným vjazdom so segmentovým zakončením.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016budova fary [PDF, 3,3 MB]
V blízkosti rímsko-katolíckeho kostola sv. Filipa a Jakuba stojí historická budova fary.
Predná časť je dvojpodlažná, na ňu nadväzuje zadná časť, ktorá mala pôvodne charakter
vinohradníckeho domu a slúžila ako hospodárske zázemie.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016kamenný kríž [PDF, 3,5 MB]
Kamenný kríž je situovaný v areáli rímsko-katolíckeho kostola sv. Filipa a Jakuba
v Rači. Podstavec kríža je stupňovitý a zužuje sa smerom nahor.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016Pálffyho kúria [PDF, 7,3 MB]
Rozmerná budova „Pálffyovskej kúrie“ sa nachádzala na križovatke ulíc Barónka
a Alstrova. Rozmerný barokový objekt mal dve nadzemné a jedno podzemné podlažie
(barokové pivnice). Objekt bol z r.1753.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník

Zobrazených je 25 z celkového počtu 41 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.