Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka > Pamätihodnosti mestských častí - nehnuteľné

 

Rača - nehnuteľné

Pálffyho kúria
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 41 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotáciaZodpovedá
1.2.2016Zoznam pamätihodností mestských častí - nehnuteľné [PDF, 61 kB]PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
1.2.2016Vojnový hrob A. Kopala [PDF, 9,4 MB]
Na voľne prístupnej parcele č.19047/7 ,na Peknej ceste v Krasňanoch, sa nachádzal hrob civilnej
obete druhej svetovej vojny. Hrobové miesto bolo vymedzené betónovou ohradou, náhrobník bol
jednoduchý, z umelého kameňa so zošikmenou čelnou stranou.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
1.2.2016socha sv. Floriána [PDF, 3,6 MB]
V strede trávnatého pásu medzi chodníkom a ulicou je situovaná na vysokom
podstavci socha sv. Floriána.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
1.2.2016socha Samuela Jurkoviča [PDF, 5,2 MB]
Na námestí v Rači, neďaleko družstevného domu je situovaná socha Samuela
Jurkoviča (1796-1873) – národovca, spoluzakladateľa Matice Slovenskej, priekopníka
slovenského a európskeho družstevníctva.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
1.2.2016socha Jána Nepomuckého [PDF, 8,3 MB]
Socha sv. Jána Nepomuckého je typická socha tohto svätca, ktorého kult sa naplno rozvinul v
18.storočí, kedy bol kanonizovaný vyše 300 rokov po svojej smrti.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
1.2.2016prícestný kríž [PDF, 2,7 MB]
Na križovatke ulíc Žitná a Strelková je pri ceste osadený kamenný kríž. Podľa
nápisovej dosky na kamennom podstavci bol na tomto mieste umiestnený v roku 1873.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
1.2.2016požiarna zbrojnica [PDF, 5,8 MB]
Na Detvianskej ulici je postavená budova Požiarnej zbrojnice. Bola postavená v roku
1940 z príspevkov bohatších obyvateľov Rače ,ako reakcia na časté požiare v obci.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
1.2.2016pomník padlým sovietskym vojakom [PDF, 8 MB]
Pôvodne v strede námestia, v súčasnosti na jeho východnej strane je umiestnený pomník
Sovietskej armády, ktorý je zložený z kamenného podstavca.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
1.2.2016pamätník padlým v 1. a 2. svetovej vojne [PDF, 8,9 MB]
Na konci Detvianskej ulice, v parku je postavený pomník venovaný pamiatke občanov
Rače, ktorí padli ako vojaci v prvej a druhej svetovej vojne. Pomník má tvar zjednodušeného
trojvršia vytvoreného z hrubo opracovaných kameňov spájaných maltou.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
1.2.2016pamätná tabuľa V. Rúžičku [PDF, 2,5 MB]
Na fasáde domu je umiestnená kovová pamätná tabuľa dlhoročnému obyvateľovi Rače
– majstrovi športu Vlastimilovi Ružičkovi.( 1925-1985).
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
1.2.2016pamätná tabuľa slovenských dobrovoľníkov [PDF, 3,1 MB]
V revolučných rokoch 1848-1849 Rača podporovala slovenské povstanie a postavila
zo svojich obyvateľov celú stotinu dobrovoľníkov.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
1.2.2016pamätná tabuľa návštevy pápeža [PDF, 2,3 MB]
V parku na Púchovskej ulici, je osadená pamätná tabuľa na 11.9.2003 kedy sa na
tomto mieste v Rači zastavil a Raču požehnal Sv. otec Ján Pavol II.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
1.2.2016Pálffyho kúria [PDF, 7,3 MB]
Rozmerná budova „Pálffyovskej kúrie“ sa nachádzala na križovatke ulíc Barónka
a Alstrova. Rozmerný barokový objekt mal dve nadzemné a jedno podzemné podlažie
(barokové pivnice). Objekt bol z r.1753.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
1.2.2016Obecný hostinec [PDF, 1,7 MB]
Na nároží námestia a Popolnej ulice je situovaná kúria. Ide o prízemnú stavbu so
sedlovou strechou a rozmerným vjazdom so segmentovým zakončením.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
1.2.2016obecný dom [PDF, 1,7 MB]
V tesnej blízkosti centrálneho námestia starej Rače, v radovej zástavbe ,je ,v susedstve
barokovej kúrie (č.1), situovaný objekt Obecného domu. Ide o jednoposchodový objekt
postavený v duchu funkcionalistickej moderny, v rokoch 1936-37 na mieste Erdódyovskej
kaplnky.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
1.2.2016Nemecký kultúrny dom [PDF, 7,2 MB]
Dvojkrídlová budova bola strediskom miestnych vinohradníkov a kultúrnym domom
nemeckej menšiny v Rači. Postavili ju v roku 1943 podľa projektu Eduarda Praschaga.
(1911-1996).
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
1.2.2016náhrobok Mórica Alstera [PDF, 3,3 MB]
Na cintoríne v Rači je pochovaný horlivý kňaz Móric Alster (1827-1894), národovec,
podľa ktorého je pomenovaná hlavná ulica v starej Rači.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
1.2.2016náhrobník rodiny Khandlovej [PDF, 4,6 MB]
Na cintoríne v Rači je umiestnený mimoriadne cenný a zaujímavý náhrobník. Ešte za
svojho života ho dala postaviť Mária Bednaričová. Náhrobník je bohato tvaroslovne zdobený
a predstavuje typ votívneho náhrobku.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
1.2.2016milník Sovietskej armády [PDF, 4,7 MB]
Kamenný míľnik venovaný Sovietskej armáde – gardovej pechote, ktorá dňa 3.4.1945
prenikla na okraj Bratislavy a ráno 4.4.1945 prekvapujúcim útokom oslobodila Bratislavu.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
1.2.2016Malý Slavín [PDF, 8,2 MB]
Približne v polovici lesnej cesty medzi Račou a Mariankou, uprostred malokarpatských
lesov, už od konca vojny stál pomníček na mieste posledného odpočinku dvoch sovietskych
vojakov.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
1.2.2016lesné studničky [PDF, 5,1 MB]
Na území bratislavského lesoparku sú na viacerých miestach, tam kde je zdroj pitnej
vody, vyhotovené murované studničky. Spravidla sú vyhotovené z lomového, mierne
opracovaného kameňa a slúžia ako ochrana prameňa.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
1.2.2016kúria Milosrdných bratov [PDF, 3,8 MB]
Na okraji zástavby ulice Pri vinohradoch, pri vstupe do pásu vinohradov je postavená
rozmerná kúria. Bola postavená pravdepodobne koncom 19. alebo zač. 20. storočia.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
1.2.2016kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov [PDF, 5,8 MB]
Na cintoríne v Rači postavili v 30-tych rokoch 20.stor. kaplnku Panny Márie. Podľa
niektorých odborníkov ide o projekt známych bratislavských architektov Fridrich Weinwurma
(1885-1942) a Ignác Vécseia (1885-1944) z rokov 1936-37.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
1.2.2016Katolícky kultúrny dom A. Hlinku [PDF, 1,7 MB]
Na začiatku Detvianskej ulice, v tesnej blízkosti hlavného námestia starej Rače je
situovaný objekt bývalého kina Nádej, dnes Katolícky kultúrny dom Andreja Hlinku. Budova je
z roku 1940 a svojpomocne ju postavili obyvatelia Rače.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
1.2.2016kaplnka sv. Anny [PDF, 3,4 MB]
Kaplnka je situovaná na križovatke ulíc Pri vinohradoch a Lisovňa. Kaplnka má
obdĺžnikový pôdorys, jeden priestor je zaklenutý valenou klenbou.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43

Zobrazených je 25 z celkového počtu 41 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »



Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.