Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Kostol Klarisky

Za najvážnejšie zistenie archeologického výskumu sa dá doteraz považovať objav neskorolaténskeho opevnenia z 1. storočia pred Kristom. Je to objav, patriaci do kategórie archeologický nález roka časopisu Pamiatky a múzeá a o túto cenu sa bude aj náležite uchádzať.

V tej dobe sa na území dnešného bratislavského Starého mesta nachádzalo oppidum – politické, hospodárske a vojenské centrum keltského kmeňa Bójov. V rámci oppida vyčleňujeme tzv. akropolu na masíve hradného vrchu a podhradie na východ a juh od línie Kapitulskej ulice. Na kontakte akropoly a podhradia vybudovali Bójovia opevnenie. Obvykle išlo o hlinený val s priekopou. Západne od kostola Klarisiek, na parcele č. 363 sa práve teraz podarilo po prvý krát archeologicky dokázať existenciu časti tohto opevnenia - hlineného valu s kamennou čelnou stenou. Detailne sa dokumentuje technika založenia valu, spôsob jeho konštrukcie.

 
 
ZmenenéNázov a anotácia
18.7.2007Archeologický výskum kostola Klarisiek
Za najvážnejšie zistenie archeologického výskumu kostola Klarisiek v Bratislave sa dá doteraz považovať objav neskorolaténskeho opevnenia z 1. storočia pred Kristom. Je to objav, patriaci do kategórie archeologický nález roka časopisu Pamiatky a múzeá. O túto cenu sa Mestský ústav ochrany pamiatok hlavného mesta SR Bratislavy bude aj náležite uchádzať.
18.10.2008Obnova kostola Klarisiek
V roku 2003 bola vypracovaná architektonická štúdia obnovy a dostavby kostola. K nej bolo vydané rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu v Bratislave, ktoré schválilo zámer obnovy objektu kostola v plánovanom rozsahu a predpísalo pred začatím projektovej prípravy vykonať reštaurátorský výskum, archeologický výskum, vypracovať stavebno-technický posudok, posudok vlhkosti a na základe výsledkov týchto posudkov vypracovať projekt technického riešenia rekonštrukcie objektu.

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Kostol Klarisky

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.