Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1883 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 76  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
27.4.2021Kultúrny súčet [PDF, 801 kB]
V stredu 28. 4. 2021 od 20.30, môžete online sledovať odpočet aktivít mestských kultúrnych organizácií, medzi nimi aj Mestského ústavu ochrany pamiatok.
Zložka dokumentov: Aktuality
Mgr. Silvia Nováčiková
20.4.2021ISTROPOLIS – Dom odborov
Istropolis bol navrhnutý ako jedinečný komplex sálových, konferenčných, spoločenských priestorov. Jeho súčasťou sú 4 sály, pričom hlavná sála (známa aj ako Veľká sála Istropolisu) je schopná prijať až 1280 návštevníkov. Cieľom autorov projektu, pri komponovaní vnútorných priestorov budovy, bola aj snaha o silný zážitok, o dosiahnutie pocitu jedinečnosti a výnimočnosti u každého návštevníka. V interiéroch boli použité len mimoriadne kvalitné materiály - mramor, leštený kov, drevo. Súčasťou sú aj viaceré hodnotné umelecké diela, ktoré sú intaktnou súčasťou budovy. Majestátnosť a dominancia objektu, posilnená dobovým ideologickým kontextom, je z vonkajšej strany posilnená celoplošným obkladom z kubánskeho mramoru.
Zložka dokumentov: B) Kultúra
Mgr. Silvia Nováčiková
20.4.2021Hlboká cesta [PDF, 871 kB]
Hlboká cesta bola pôvodne súčasťou mestskej colnej línie, ako pokračovanie Šancovej ulice. Pôvodne sa ťahala v línii dnešnej ulice Prokopa Veľkého až k Brnianskej ceste, kde sa nachádzala colnica. V úseku medzi Čapkovou a Havlíčkovou ulicou mala charakter lesného chodníka, zasekaného do skaly a zovretého strmými svahmi. V roku 1870 ju dal mešťanosta Justi na podnet Bratislavského okrášľovacieho spolku rozšíriť do súčasnej podoby, čím umožnil rekreačné využitie novozriadeného Horského parku a tiež urbanizáciu územia okolo kaplnky Panny Márie Snežnej z roku 1824 na Kalvárii.
Mgr. Silvia Nováčiková
20.4.2021Pavlačový dom na Kalinčiakovej ulici [PDF, 500 kB]
Dom tvorí roh ulice, pokračuje v jej línií a vytvára uličný blok. Autor využil efekt zahĺbenia pavlače a vysunutie dvoch schodísk na priečelie do ulice. Zadanie znelo, aby postavil dom s najmenšími a čo najlacnejšími bytmi. Časopis Nová Bratislava ocenil bytový dom pre jeho priaznivé sociálne parametre. Bolo v ňom 61 jednoizbových bytov s plochou 35 m2, 7 dvojizbových bytov s plochou 54 m2 ktoré mali aj kúpeľňu.
Zložka dokumentov: A) Bytové domy
Mgr. Silvia Nováčiková
20.4.2021Hviezdoslavovo námestie - park [PDF, 286 kB]
Búranie hradieb a mestských brán znamenalo aj zasypanie dosť širokej priekopy, ktorá oboháňala mesto. Na jej mieste medzi Vydrickou a Rybárskou bránou vznikla Promenáda, jedna z najvýznamnejších plôch zelene, ktoré boli založené Bratislavským okrášľovacím spolkom. Tento priestor patril na začiatku 20. storočia k najvýznamnejším a najpopulárnejším v meste.
Mgr. Silvia Nováčiková
20.4.2021Obytný dom Mariánsky dvor [PDF, 236 kB]
Obytný dom Mariánsky dvor, alebo aj Marienhof, staršej generácií je objekt známy aj pod názvom Naše vojsko, postavili v roku 1934 podľa projektu Josefa Nowotného. Budova svojím zaobleným nárožím zaujímavo ukončuje juhovýchodnú časť Heydukovej ulice. V zaoblenej časti boli prevádzky, jednou z nich bol ateliér slovenskej fotografky Ireny Blühovej, absolventky Bauhausu. Hmota domu z prízemného parteru vyrastá do vyšších podlaží, ktoré sa otvárajú do priestoru. Toto riešenie je reakciou na nové požiadavky na zdravé bývanie s dostatočným prísunom svetla a vzduchu.
Zložka dokumentov: A) Bytové domy
Mgr. Silvia Nováčiková
20.4.2021Café Regina [PDF, 210 kB]
Polyfunkčný dom postavali v roku 1937 podľa projektu Christiana Ludwiga. V dome boli ordinácie lekárov, byty, kaviareň a predajne, v suteréne protiletecký kryt. Zaoblené nárožie je zasklené, nad ním je pomerne jednoduchá funkcionalistická fasáda.
Mgr. Silvia Nováčiková
20.4.2021bytový dom, obytný dom V. Kohna [PDF, 311 kB]
Na mieste stretnutia Mickiewiczovej ulice a Ul. 29. augusta stojí 4 podlažný bytový dom so skoseným nárožím, ktorý sa od ostatnej zástavby líši tehlovou fasádou vyznačujúcou sa maximálnou jednoduchosťou.
Zložka dokumentov: A) Bytové domy
Mgr. Silvia Nováčiková
20.4.2021Živnostenský dom [PDF, 371 kB]
Dňa 13. 5 1927 vzniklo v Bratislave Družstvo pre stavbu živnostenského domu a prevádzok, ktoré neskôr prijalo meno Živnostenský dom. Cieľom družstva bolo postaviť reprezentačnú budovu s kanceláriami, obchodmi, prevádzkami pre živnostníkov, kaviarňou, sálou, reštauráciou a bytmi. Budova mala byť sídlom živnostenských inštitúcií a Obchodnej a priemyselnej komory. Nie menej dôležitým cieľom výstavby tak veľkej budovy bolo zaobstarať obytné a iné miestnosti pre živnostníkov, „prichodiacich do Bratislavy, kde nedostatok a drahota bytov, dielní a obchodov ich hatila v existenčnom zápase oproti starousadlým remeselníkom.“
Mgr. Silvia Nováčiková
20.4.2021Internát Jura Hronca („Bernolák“) [PDF, 642 kB]
Rozmernú plochu medzi ulicami Bernolákova, Radlinského a Legionárskou od r. 1967 vypĺňa rozsiahly objekt Internátu Juraja Hronca. Ide o súbor viacerých objektov, ide nielen o 2 blokové budovy internátu, ale aj o nižšie objekty, kde sú spoločenské priestory, športové miestnosti a plaváreň. Autorom projektu bol Ľudovít Jendreják, ktorý spolupracoval s F. Končekom I. Skočekom, Ľ. Titlom a G. Tursunovom. Celý súbor objektov spolu s okolitým priestorom je doplnený o viaceré umelecké diela nadčasovej hodnoty. (Rudolf Uher (socha pred vstupom), Alojz Klimo (mozaika vo fontáne) a ďalšie.
Zložka dokumentov: D) Školstvo
Mgr. Silvia Nováčiková
20.4.2021Fontána Družba [PDF, 531 kB]
Fontána Družba bola postavená v rokoch 1979-1980. Jej autorom je sochár Juraj Hovorka (1926-2018). Fontána má symbolizovať priateľstvo a mier medzi národmi. Má tvar rozvíjajúceho sa lipového kvetu. Tento kvet váži 12 ton a má priemer 9 metrov. Fontána je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele a stojí na nádrži s kaskádami, s priemerom 45 metrov. Fontána Družba má objem až 2-tisíc metrov kubických. Je to jedna z najväčších fontán na Slovensku.
Mgr. Silvia Nováčiková
20.4.2021Strojnícka fakulta STU [PDF, 716 kB]
Architekt Martin Kusý (1916-1989) navrhol v 50.-tych rokoch 20. stor. budovu Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity. Budova uzavrela z južnej strany Námestie Slobody. Budovu charakterizuje jasná funkčná prevádzka, v hmotách i detailoch čistá, vyvážená architektúra. Celý komplex má 3 , vzájomne prepojené celky. Samotný školský objekt, budova laboratórií a aulu. Aula Maxima s kapacitou vyše 800 miest, je zastrešená škrupinovou konštrukciou, z vnútornej strany je vyzdobená monumentálnou nástropnou maľbou, až 300 m2, od Ladislava Gandla.
Zložka dokumentov: D) Školstvo
Mgr. Silvia Nováčiková
20.4.2021Poštový palác (dnes Ministerstvo dopravy a výstavby SR) [PDF, 588 kB]
Námestie Slobody je jedno z najväčších bratislavských námestí. Od r. 1946-51, jeho severozápadnú stranu určuje rozmerná budova známa ako „Poštový palác“. Budova Ústrednej poštovej správy v Bratislave patrí k najznámejším architektonickým počinom funkcionalistického obdobia. Autorom projektu je architekt Eugen Kramár (1914-1996), ktorý ju realizoval spolu so svojím dlhoročným spolupracovníkom Š. Lukačovičom. Rozmerná hmota objektu, ktorý má 11 nadzemných podlaží je zmäkčená nižšími kubickými hmotami na stranách hlavného objektu. Plocha hlavnej fasády smerom do námestia je zaujímavá „nekonečným“ opakovaním okenných otvorov, tento raster okien je typickým znakom objektu.
Mgr. Silvia Nováčiková
20.4.2021Tržnica [PDF, 452 kB]
Priestor dnešnej križovatky na Trnavskom mýte bol až do 70-tych rokov 20. stor. bratislavským mestským trhoviskom. Po úprave a rozšírení križovatky, došlo k preloženiu trhu na Miletičovu ul. a na mieste pôvodného trhu bola realizovaná budova novej Tržnice. Autorom projektu bol architekt Ivan Matušík (*1930), ktorý ju navrhol v r.1978, v spolupráci P. Čížka a A. Morávkovej, pre zadávateľa Národný výbor mesta Bratislavy. Zámerom bolo realizovať objekt, ktorý bude predstavovať prototyp tržnicového priestoru konca 20. stor. Architekt navrhol progresívny konštrukčný systém, ktorý dal stavbe jedinečný výraz. Transparentnosť stavbe dal celosklenený obvodový plášť. Strojovú a klimatizačnú techniku autor umiestnil do priznaných rozvodných potrubí, ktoré vytvárajú v interiéri i exteriéri špecifickú, netradičnú dekoráciu. Nevhodné úpravy interiéru, ale najmä exteriéru (náter sklenených stien vonkajšieho plášťa), počas fungovania tržnice, devalvujú inak kvalitnú, originálnu architektúru.
Mgr. Silvia Nováčiková
20.4.2021Národné osvetové centrum V -club [PDF, 464 kB]
Legendárny V-club a niekoľko samostatných priestorov s variabilným využitím na prízemí, ako aj veľkorysá výstavná plocha na prvom poschodí, so zázemím, to všetko je objekt Domu kultúry, dnes Národné osvetové centrum. Architekt Miloš Chorvát (*1927) tento objekt navrhol v r.1958, uzavrel ním nárožie na kontakte Nám. SNP a Treskoňovej ul. Časťou objektu (administratívna časť), vhodne výškovo doplnil Bellušove „družstevné domy“, druhú časť znížil a na nároží vytvoril výstavnú sálu v tvare šesťuholníka, presvetlenú pomocou lamiel. Táto originálna architektúra je súčasťou bratislavského centra od r. 1965, pričom nepretržite slúži rôznorodým kultúrnym aktivitám.
Zložka dokumentov: B) Kultúra
Mgr. Silvia Nováčiková
19.4.2021Pallehnerova kolónia [PDF, 409 kB]
V blízkosti bratislavskej Kalvárie sa nachádza zaujímavá kolónia troch dvojdomov známa ako Pallehnerova kolónia. Autorom projektu bol nemecký architekt Franz Michel a domy boli postavené v r. 1942, v období Slovenského štátu. Kolónia je postavená z montovaných drevených domov, aké vyrábala v rokoch Slovenského štátu Spojená drevárska priemyselná a účastinná spoločnosť v Turanoch, ktorá bola pod nemeckou správou. Samotná architektúra domov pripomína typické alpské horské domy – drevené obklady, ostré štíty, strmá sedlová strecha, okná s okenicami, strešné vikiere. Domy sú doplnené o vzrastlú ihličnatú zeleň, čo celkovo potrhuje „horský“ duch kolónie. Aj takouto podobou sa na našom území etablovali prvky nemeckého národného socializmu v období Slovenského štátu.
Zložka dokumentov: C) Iné obytné budovy
Mgr. Silvia Nováčiková
19.4.2021Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov [PDF, 439 kB]
V areáli cintorína na Detvianskej ulici v Rači bol v r.1936 postavený nový rím.-kat. kostol. Autorom projektu je račiansky rodák, architekt František Krížik, kostol navrhol v duchu, v tejto dobe veľmi obľúbeného, funkcionalizmu. Kostol má železobetónový skelet, čo sa týka vonkajšieho výzoru, ako aj vnútornej dispozície, všetky znaky prostej funkcionalistickej moderny. Dispozícia kostola je trojloďová pseudobazilika s rovným uzáverom. Je plochostropá so štvorcovými rozmernými kazetami. Presvetlenie kostola je riešené formou združených, rastrovaných okien v hornej okennej stene. Hranolová veža kostola je zakončená vzdušnou zvonicou. Kostol je pekným príkladom funkcionalistickej architektúry, pôvodne, v obci pri Bratislave.
Zložka dokumentov: A) Cirkevné stavby a areály
Mgr. Silvia Nováčiková
19.4.2021Objekt elektrární – obytný dom [PDF, 445 kB]
Prakticky na periférii mesta, na Vajnorskej ul. je postavený objekt, pôvodne patriaci Západoslovenským elektrárňam. Pôvodne ide o transformačnú a spínaciu stanicu s montážnou vežou a kryt civilnej obrany pre zamestnancov podniku. Objekty boli postavené v r.1939 podľa návrhu architekta Dušana S. Jurkoviča (1868 -1947). Jurkovič sa v 30.-tych rokoch venoval vo svojej tvorbe vo veľkom meradle aj technickým stavbám, špeciálne pracoval pre energetiku. Tieto stavby majú veľa spoločných znakov, jedným z veľmi špecifických, je keramický obklad fasády. (Jurkovičov brat mal v Trnave tehelňu).Zo súboru týchto technických stavieb od architekta Jurkoviča je objekt na Čulenovej ul. kultúrna pamiatka, ďalší na Šancovej ul. je pamätihodnosť hl. mesta.
Zložka dokumentov: A) Technické stavby
Mgr. Silvia Nováčiková
19.4.2021bytový dom, 1. panelový montovaný dom v Československu [PDF, 568 kB]
V roku 1952 vypracoval prof. V. Karfík, ktorý predtým pôsobil v Stavebnej a projekčnej kancelárií firmy Baťa v Zlíne, spolu so študentmi a asistentmi Slovenskej vysokej školy technickej projekt panelového domu. Na projekte spolupracovali architekt Georg Tursunov, statik Jozef Harvančík a technológ Karol Šafránek. Cieľom stavby panelového domu bolo obmedziť remeselnú a manuálnu prácu na stavenisku, čo mali umožniť hotové steny dodávané na stavbu. Zároveň na výstavbu panelov použili novú hmotu keramzit vďaka ktorej boli panely ľahšie. Vypracovali konštrukčný panelový tzv. systém BA, v ktorom sa stavali panelové domy v rokoch 1955 – 1967, v Československu ich bolo postavených takmer 10 000.
Zložka dokumentov: A) Bytové domy
Mgr. Silvia Nováčiková
19.4.2021budova Chemicko – technologickej fakulty SVŠT [PDF, 372 kB]
Rozsiahla budova školy vytvára spolu so Strojníckou fakultou ŠVŠT a Stavebnou fakultou SVŠT rozsiahly mestský blok, v urbanizme Kolárovho námestia tvorí jeho severovýchodnú uličnú frontu. Je z týchto školských stavieb najstaršou, bola postavená v roku 1950. Pôvodne stála za uličným traktom nízkych domov, ktoré zbúrali v 80. rokoch 20. storočia. Architektúru ozvláštňujú horizontálne rady zdobené keramickými reliéfmi.
Zložka dokumentov: D) Školstvo
Mgr. Silvia Nováčiková
19.4.2021Astorka [PDF, 387 kB]
Café Astória postavili v roku 1925 – 1926 podľa projektu architekta Friedrich Weinwurma a Ignáca Vécseia ako prvú stavbu určenú výlučne na kaviareň s barom. Pôvodne bola projektovaná ako 4 podlažná, postavili ale len 2 podlažia. Rok po dokončení stavby, 31. 8.1926, sa z Astorky uskutočnil prvý priamy rozhlasový prenos na území Slovenska. Bola to živá hudba cigánskeho primáša Jožka Pihíka.
Mgr. Silvia Nováčiková
19.4.202148 - triedna škola na Metodovej ulici [PDF, 499 kB]
V rámci doplnenia nových sídlisk občianskou vybavenosťou v Bratislave bola pre sídlisko Záhradnícka v rokoch 1960 - 61 postavená 48 triedna škola na Metodovej ulici č. 2. Stavbu navrhla Štefánia Krumlová a Ľudovít Jendreják. Išlo na tú dobu o modernú netypickú školskú budovu, dvojškolu s telocvičnou a športovým pavilónom. Telocvičňa bola zastrešená lanovou konštrukciou, ktorú navrhol významný slovenský statik Jozef Poštulka ( rovnakou strechou podľa jeho návrhu je zastrešená napr. športová hala na Pasienkoch ).
Zložka dokumentov: D) Školstvo
Mgr. Silvia Nováčiková
7.4.2021Odberateľské faktúry - marec 2021 [PDF, 106 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2021
Mgr. Silvia Nováčiková
7.4.2021Dodávateľské faktúry - marec 2021 [PDF, 116 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2021
Mgr. Silvia Nováčiková
16.3.2021Odberateľské faktúry - február 2021 [PDF, 103 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2021
Mgr. Silvia Nováčiková

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1883 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 76  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.