Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1883 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 76  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotáciaZodpovedá
14.2.2019Brandl Juliana [PDF, 509 kB]
Bohato dekorovaný náhrobník. Dole hranolový sokel zdobený na čelnej stene telom hada, symbolom večnosti, zvinutého do kruhu ktorého telo pretína šíp. Sokel je ukončený dekoratívnym radom listovca. Na sokli stojí latinský kríž predstavený pred hladkú zadnú stenu náhrobníka. Zvislé rameno kríža zdobí dole festón kvetov držaný fakľami, symbolmi svetla. V mieste kríženia ramien je nápisová tabuľka, na ktorej sú dve proti sebe stojace listové voluty vo vrchole s kvetom.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková
11.1.2018Brandtner Gustav (+1863).,Brandtner Sandor (+1865), sektor XII./5.,6 [PDF, 472 kB]
Dva rovnaké náhrobníky patria rodine Brandtner. Náhrobníky sú tvorené masívnym kubickým podstavcom s plastickou podnožou. Na podstavci zapustená nápisová doska v ráme. Na hranole podstavca je osadený novogotický panelovaný kríž s rozvilinami na styku ramien. Kríž má stupňovitú pätku.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková
10.1.2018Brath Kornhuber rodina, sektor VI, hrob č. 34 [PDF, 402 kB]
Jednoduchý pylónový náhrobník s menami zosnulých a krížom.
Andreas Kornhuber bol v rokoch 1852 až 1861 profesorom botaniky a zoólogie na bratislavskej reálke a gymnáziu. Na jeho podnet vznikol v Bratislave v roku 1856 Prírodovedecký spolok, neskôr premenovaný na Bratislavský lekársky prírodovedecký spolok. Od roku 1861 prednášal na Vysokej škole technickej vo Viedni, kde sa stal od roku 1880 jej rektorom.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková
20.4.2020Bratislava- Devín, Hutnícka ul. 2013 - 2015 [JPG, 267 kB]
Zložka dokumentov: Archeologický výskum
Mgr. Silvia Nováčiková
20.4.2020Bratislava- Podunajské Biskupice, Kostol sv. Mikuláša 2015 [JPG, 305 kB]
Zložka dokumentov: Archeologický výskum
Mgr. Silvia Nováčiková
20.4.2020Bratislava- Podunajské Biskupice, Kostol sv. Mikuláša 2016 [JPG, 267 kB]
Zložka dokumentov: Archeologický výskum
Mgr. Silvia Nováčiková
23.4.2020Bratislava- Podunajské Biskupice, Kostol sv. Mikuláša 2018 [JPG, 935 kB]
Zložka dokumentov: Archeologický výskum
Mgr. Silvia Nováčiková
19.4.2018Bratislavské mestské dni 2018
Počas víkendu od 20. do 22. apríla sa uskutoční už 15. ročník obľúbeného podujatia Bratislavské mestské dni. Program v prílohe!
Zložka dokumentov: Aktuality
Mgr. Silvia Nováčiková
29.10.2015Bratislavské rožky [PDF, 100 kB]
Bratislavské rožky sa začali piecť v starom Prešporku na Mikuláša v roku 1785. Pre svoju výraznú chuť a vôňu si získali popularitu aj vo Viedni a Budapešti. Dodnes sú preto známe aj pod názvami Pressburger Kipfel a Pozsonyi kifli.
Zložka dokumentov: C) Iné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
2.5.2011Bratislavský hrad -zimná jazdiareň
Najnovšie výsledky z archeologického výskumu Zimnej jazdiarne na Bratislavskom hrade 2008-2010
Zložka dokumentov: Archeologický výskum
PhDr. Margaréta Musilová
27.10.2015bratislavský mier z roku 1805 a ostreľovanie mesta v roku 1809 [PDF, 188 kB]
Dňa 27. novembra 1805 vstúpila časť francúzskej „Veľkej armády“(Grande armée) po 13 hodinovom pochode do Bratislavy.
Zložka dokumentov: A) Napoleonské vojny
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
1.2.2016Brichtov kríž [PDF, 1,5 MB]
Uprostred malokarpatských lesov nad Račou stojí pomníček Floriána Brichtu. Pomník
postavili na pamiatku tragickej smrti furmana Floriána Brichtu, ktorý roku 1871, pri vezení fúry
dreva z hory, na strmej ceste spadol pod kolesá voza a na mieste zahynul.
Zložka dokumentov: Rača - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
16.12.2010Brody cez Dunaj [PDF, 46 kB]
Stredoveké archívne pramene informujú o viacerých brodoch resp. prevozoch cez Dunaj. Jeden bol pravdepodobne medzi Devínom a Hainburgom, iný pod terajším Bratislavským hradom. Ten strážila od polovice 13. storočia na brehu vybudovaná kamenná veža – Vodná veža (1254). Vyberalo sa tam mýto. Prievozy a brody cez jednotlivé ramená sa pravdepodobne v priebehu času menili podľa toho, ktoré z ramien Dunaja spojenie brehov umožňovalo. Jeden z prievozov bol v bývalej obci Prievoz (Oberufer, Förév), ktorá už zrástla s Bratislavou.
Zložka dokumentov: Petržalka
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
14.11.2019budova továrne Apollo, dnes Design factory [PDF, 630 kB]
Budova na Bottovej ulici č. 2 bola postavená v roku 1941 podľa projektu firmy Pittel a Brausewetter v čase najväčšieho rozmachu továrne Apollo, rafinérie minerálnych olejov. Tá začala svoju výrobu v Bratislave v roku 1896 a postupne sa stala jednou z najmodernejších rafinérií v strednej Európe.
Rozmach továrne v 40. rokoch, kedy bola budova postavená, súvisel so začatím činnosti krakovacieho amerického zariadenia DUBBS, ktoré patrilo k vtedajšej svetovej špičke.
Objekt patrí k typickým predstaviteľom továrenskej architektúry 40. rokoch minulého storočia, jeho suterén slúžil v priebehu vojny ako protiletecký kryt pre 380 osôb. Počas bombardovania továrne bol zasiahnutý juhozápadný koniec budovy.
Zložka dokumentov: A) Technické stavby
Mgr. Silvia Nováčiková
21.10.2015budova 1. detskej nemocnice [PDF, 484 kB]
Prešporský dobročinný ženský spolok založil v roku 1857 Detskú nemocnicu Františka Jozefa, ktorá dostala svoju budovu na Lazaretskej ulici v roku 1894.
Zložka dokumentov: A) Zdravotníctvo
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
21.10.2015budova 1. štátnej nemocnice [PDF, 506 kB]
Nemocničný areál, ktorý bol postupne budovaný od roku 1857 podľa projektu I.Feiglera ml., a bol daný do prevádzky až v roku 1864, sa nachádza na pomerne veľkom priestore ohraničenom ulicami Mickiewiczovou, Radlinského a Americkým námestím.
Zložka dokumentov: A) Zdravotníctvo
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
20.12.2009Budova amfiteátra [PDF, 174 kB]
Objekt amfiteátra, pôvodne letného divadla, je situovaný na úpätí devínskej hradnej skaly. Hlavnú fasádu má orientovanú do Slovanského nábrežia na Dunaj. Po stranách má budova terénne schody, ktoré vedú na strechu, kde bolo javisko. Hľadisko bolo situované vo svahu. Autorom projektu je Václav Houdek, divadlo bolo postavené v roku 1948.
Budova dlhodobo chátra.
Zložka dokumentov: Devín - nehnuteľné
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
21.10.2015Budova amfiteátra s javiskom [PDF, 270 kB]
Objekt amfiteátra, pôvodne letného divadla, je situovaný na úpätí devínskej hradnej skaly. Hlavnú fasádu má orientovanú do Slovanského nábrežia na Dunaj. Po stranách má budova terénne schody, ktoré vedú na strechu, kde bolo javisko. Hľadisko bolo situované vo svahu. Autorom projektu je Václav Houdek, divadlo bolo postavené v roku 1948. Budova dlhodobo chátra.
Zložka dokumentov: B) Kultúra
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
28.10.2015budova býv. 8. vydrického mlyna nazývaného Klepáč [PDF, 526 kB]
Objekt VIII. mlyna zvaného aj Klepáč, ktorý stál až do 80. rokov 20. storočia v pomerne dobrom stave a po pamiatkovom výskume bola spracovaná dokumentácia na jeho rekonštrukciu ako mlyna, po vysťahovaní nájomníkov chátral a rýchlo podľahol skaze, takže zostali iba jeho základy.
Zložka dokumentov: A) Technické stavby
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
22.10.2015budova býv. Maďarského veslárskeho klubu [PDF, 157 kB]
V tejto zaujímavej stavbe s vežičkou na petržalskej strane Dunaja sídlil Bratislavský veslársky klub založený v roku 1862, ktorý bol prvým moderným športovým klubom v Uhorsku na spôsob anglických klubov.
Zložka dokumentov: C) Šport
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
22.10.2015budova býv. Učiteľského ústavu [PDF, 732 kB]
Objekt školskej stavby na Lazaretskej ulici č. 3 vytvára nárožie dvoch ulíc, do ktorých sa zapája 14 osovou fasádou do Lazaretskej a 30 osovou fasádou do Cukrovej ulice. Objekt je dvojpodlažný, v časti dvorového krídla trojpodlažný, podpivničený, pôdorysného tvaru nepravidelného písmena U, s nerovnako dlhými stranami.
Zložka dokumentov: D) Školstvo
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
22.10.2015budova býv. Ústavu hluchonemých [PDF, 471 kB]
3-podlažná budova v strednej časti , 2-podlažná v postranných krídlach, s podkrovím, so zvýšeným suterénom obdĺžnikového pôdorysu bola postavená okolo roku 1906 v eklektickom štýle podľa projektu H. Szantoa pôvodne pre Ústav hluchonemých.
Zložka dokumentov: D) Školstvo
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
20.12.2009Budova bývalej dievčenskej školy [PDF, 295 kB]
Prízemná obdĺžniková budova pôvodne dievčenskej školy bola postavená v roku 1889 grófkou Laurou Henckel von Donnersmarck, ktorá podporovala školu až do 2. sv. vojny. V škole vyučovali sestričky rehole Božského Spasiteľa. V 60. rokoch 20. storočia bola v budove škola, potom kino. Fasáda školy je ukážkou secesie.
Dnes je objekt v zlom stavebno – technickom stave.
Zložka dokumentov: Rusovce - nehnuteľné
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
30.10.2015budova bývalej horárne pri dostihovej dráhe [PDF, 783 kB]
Prízemný objekt sa nachádza oproti kaplnke severne od dostihovej dráhy na spojovacej cestičke zo Starého hája do Ovsišťa. Bola to bývalá Kokešova horáreň, neskôr hostinec U Hubera, spomínaná už v roku 1776 (J. Gustafík), na jej priečelí sa v zasklenej nike nachádzala soška Panny Márie.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
30.10.2015budova bývalej horárne pri Draždiaku [PDF, 290 kB]
Jednu z dodnes zachovaných hájovní môžeme nájsť ukrytú v tieni stromov na Starhradskej ulici v Zrkadlovom háji, ktorá prezradí svoju významnú historickú hodnotu len datovaním na fasáde CISP 1779. Hájovňa bola pôsobiskom Gejzu Dražďáka, príslušníka starej hájnickej rodiny, ktorého brat Ernest pôsobil tiež ako hájnik v Petržalke.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1883 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 76  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.