Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1839 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 74  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
11.1.2018spoločný hrob členov Rehole menších bratov Františkánov, sektor VII, hrob č. 14 [PDF, 648 kB]
Spoločný hrob členov rádu františkánov. Hrobové miesto je vymedzené kovovou ohradou. Náhrobník má 3 časti, v strede je to kríž na vysokom hranolovom podstavci, po jeho bokoch nápisové dosky s menami zosnulých.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018spoločný hrob členov Rádu milosrdných bratov, sektor VII, hrob č. 8 [PDF, 1 MB]
Rozľahlé hrobové miesto s 3 náhrobkami v podobe kamenných platní. V strede je kríž, dole s nápisovou tabuľkou s menom Stanislava Fuzyho, dlhoročného provinciálu rádu pre celé Uhorsko. Kovový kríž má dekoratívne riešený podstavec. Pod nohami Krista je oválna tabuľka so znakom a menom rehole. Na kríži s dekoratívnym ukončením ramien je korpus Krista, hore nad hlavou má titulus.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Jiringer Jozef, sektor VI, hrob č. 75 [PDF, 476 kB]
Verejný činiteľ a filantrop, mal mnohé neoceniteľné zásluhy najmä pri založení Prešporskej prvej sporiteľne. Jiringer mal mimoriadne zásluhy aj na poli dobročinnosti. Bol zakladateľom dobročinných ústavov, mestského polievkového spolku, fondu na podporu skrytej biedy, z ktorého sa malo vyplácať jednotlivcom alebo rodinám po dvadsať korún.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Brath Kornhuber rodina, sektor VI, hrob č. 34 [PDF, 402 kB]
Jednoduchý pylónový náhrobník s menami zosnulých a krížom.
Andreas Kornhuber bol v rokoch 1852 až 1861 profesorom botaniky a zoólogie na bratislavskej reálke a gymnáziu. Na jeho podnet vznikol v Bratislave v roku 1856 Prírodovedecký spolok, neskôr premenovaný na Bratislavský lekársky prírodovedecký spolok. Od roku 1861 prednášal na Vysokej škole technickej vo Viedni, kde sa stal od roku 1880 jej rektorom.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Philip Scherz, sektor VI, hrob č. 31/1 [PDF, 471 kB]
Člen významnej obchodníckej bratislavskej rodiny , ktorá patrila k najvýznamnejším obchodníckym rodinám v severozápadnom Uhorsku. V Bratislave vlastnil niekoľko domov, na Panenskej ulici mal výrobňu likérov. Bol dlhoročným členom mestského zastupiteľstva, radcom bratislavskej obchodnej komory a prísediacim bratislavského stoličného súdu.
Dnešná kamenná jednoduchá tabuľka nahradila neogotickú kaplnku.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018rodina Sprinzl, sektor VI, hrob č. 31 [PDF, 454 kB]
Náhrobník rodiny Sprinzl je tvorený kamennou doskou dole so soklom, vpredu s menami zosnulých a aj uvedením ich povolania – burgl. Zimmermeister.
Rodina bola známa tesárskymi prácami v 19. storočí na území mesta. Po požiari veže Dómu sv. Martina vyrobili jej novú drevenú konštrukciu, realizovali rekonštrukciu Michalskej veže, Starej radnice a iných. Spolupracovali so staviteľskou rodinou Feiglerovcov, napr. pri stavbe domov na Dunajskom nábreží.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018rodina Salzleitner, Alois Salzleitner, sektor VI, hrob č. 22 [PDF, 400 kB]
Alois Salzlietner bol významným bratislavským architektom a staviteľom. Spolupodieľal sa na stavbe Reduty v roku 1913, kalvínskeho kostola na Námestí SNP, škôl na Palisádach a Zochovej ulici či bývalého Ústavu hluchonemých na Moskovskej ulici v Bratislave.
Pôvodný hrob dnes pripomína len kamenná tabuľka s menom.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Kozits, sektor VI, hrob č. 5 [PDF, 561 kB]
Eduard Nepomuk Kozič sa vo Viedni vyučil za fotografa, svoj 1. ateliér si zriadil na Kozej ulici, neskôr na Hviezdoslavovom námestí v dome č. 4. Bol prvým významným umeleckým fotografom Bratislavy, vytvoril portéry mnohých významných bratislavských mešťanov. Bol veľmi progresívnym fotografom a vynálezcom nových fotografických techník – fotografie prenášal aj na iné materiály, napr. na textil, alebo sklo.
Pôvodný hrob dnes pripomína len kamenná tabuľka s menom.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Mladenka, sektor V, hrob č. 92 [PDF, 815 kB]
Detský hrob s architektonickým dotvorením.
Na podstavci v podobe brala je vpravo nápisová doska ktorá končí krížom. Naľavo od dosky stojí detská postava anjela so zopätými rukami k modlitbe. O kríž sa opiera kotva – symbol nádeje.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Krištof Glockl, sektor V, hrob č. 59 [PDF, 481 kB]
Náhrobník v podobe jednoduchého pylóna s menami zosnulých.
Krištof Glockl bol jedným z posledných profesionálnych rybárskych majstrov v Bratislave. Zúčastňoval sa všetkých záchranných akciách pri povodniach, bol vedúcim funkcionárom rybárskych a lodiarskych korporácií. Z jeho iniciatívy sa zaviedla tradícia položenia venca do prúdu Dunaja na počesť utopených lodníkov.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Staar Anna, sektor V, hrob č. 54 [PDF, 711 kB]
Náhrobník z dielne firmy Mahr.
Je tvorený jednoduchým pylónom vpredu s menami zosnulých. Po stranách sú ojedinele a zaujímavé kovové stojany. Tvorí ich dole podstavec z esíčok a tordovaných prútov, samotný stojan je ukončený zahnutými prútmi.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018László Család, sektor V, hrob č. 34 [PDF, 869 kB]
Hrob hodnotný kováčskou súčasťou - bohato riešenou a remeselne kvalitne prevedenou kovovou ohradou.
Hrobové miesto je vymedzené ohradou tvorenou motívmi lomených oblúkov vyplnených esíčkami. Náhrobník v tvare pylónu z bieleho kameňa vodorovne členený vystupujúcimi štítmi, s krátkym nápisom Lászlócsalád, nad nápisom kríž.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018John. Schinszky, sektor V, hrob č. 27 [PDF, 572 kB]
Náhrobník tvorený v spodnej časti imitáciou brala na ktorom je pylón z čierneho mramoru s nápismi a uvedením zamestnania a ocenenia zosnulého, ojedinelý a vzácny zachovaním fotografií zosnulých. Nápis hovorí , že Johann Schinszky bol hlavným skladníkom Dunajskej paroplavebnej spoločnosti, držiteľom vojenskej medaily, medaily za statočnosť, jubilejnej a čestnej medaily.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Ľudovít Polák, sektor V, hrob č. 64 [PDF, 510 kB]
Kubistický a na ploche cintorína ojedinelo riešený náhrobník.
Náhrobník tvorí šírkovo komponovaná kamenná doska, dole na stranách sú hranolové vystupujúce podstavce pre vázy. Horná časť má nápisovú dosku ktorá je ukončená profilovanou rímsou. Obvod dosky je profilovaný so zaoblenými rohmi.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Gejza Rehák, sektor V, hrob č. 7 [PDF, 507 kB]
Gejza Rehák bol 1. predsedom prvého Slovenského olympijského výboru. Vo Viedni pôsobil ako predseda spolku Národ, bol zakladateľom a režisérom divadelného krúžku, zakladateľom a dirigentom slovenského spevokolu a hudobnej kapely, viedol kurzy pravopisu. Vo Viedni sa stýkal s významnými predstaviteľmi slovenského i českého verejného života.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Prof. MUDr. M. Zaviačič, sektor IV, hrob č. 354 [PDF, 651 kB]
Náhrobok v podobe jednoduchej dosky s menami pochovaných.
Profesor Zaviačič bol v rokoch 1989 – 2002 prednostom Ústavu patologickej anatómie na LF UK v Bratislave. Je svetovým predstaviteľom a objaviteľom ženskej prostaty, ako prvý na svete tento orgán popísal a vďaka nemu sa tento termín stal od roku 2001 súčasťou medzinárodnej anatomickej terminológie. Zaslúžil sa o to, že Spoločnosť slovenských anatómov bola prijatá do World Association in Societies od Pathology. V roku 1998 sa stal nositeľom Krištáľového krídla.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Farkas Ferenczné, sektor IV, hrob č. 307 [PDF, 494 kB]
Príklad kubistického náhrobníka. V spodnej časti je predsunutý kvetináč. Samotný náhrobník tvorí hranolová platňa na sokli s nápismi nad ktorými je reliéf Kristovej hlavy s tŕňovou korunou. Vedľa nápisovej dosky je stĺp nesúci preklad, ktorý mal prekrývať chýbajúcu vázu, alebo svietnik.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Richter Márie, sektor IV, hrob č. 305 [PDF, 590 kB]
Zaujímavo riešený secesný náhrobník.
Tvorí ho pomerne úzka kamenná platňa, ktorá má dole vľavo nápisovú dosku, vedľa ktorej je kríž. Vrch náhrobníka imituje prevísavé konáre smútočnej vŕby – symbolu smútku.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Schmidt Ida, sektor IV, hrob č. 303 [PDF, 977 kB]
Náhrobník zaujímavý koncentráciou symbolov.
Na čelnej strane podstavca imitujúceho bralo je nápisová doska. Na nej je kríž ovinutý plastickými vetvami viniča – symbolom Krista a ako i symbolom kresťanskej viery. Naľavo od zvislého ramena kríža je o kríž priviazaná kotva – symbol nádeje.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Czikann Moritz von Wahlborn, sektor IV, hrob č. 266 [PDF, 414 kB]
Vrchný finančný radca, politik a diplomat. Od roku 1896 bol vyslancom Rakúska – Uhorska v Číne a v Srbsku.
Náhrobok tvorí mohutná kovová platňa s menom a dátumami zosnulého.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Vácz Jánosné, sektor IV, hrob č. 264 [PDF, 707 kB]
Náhrobník s krížom a sochárskym dotvorením.
Na kubusovom podstavci kľačí anjel so sklonenou hlavou. V rukách drží nápisovú dosku s menom zosnulej, ktorú lemujú jeho mohutné krídla. Z krídiel anjela vyrastá kríž bohato dekorovaný ružami.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Vlasta, sektor IV, hrob č. 255 [PDF, 798 kB]
Ojedinelo riešený náhrobník na spôsob božej muky a zaujímavý zároveň uplatnením keramického materiálu.
Má podobu smerom hore sa rozširujúceho stĺpa. Dole v spodnej časti je nádoba na kvety. Stĺp v hornej časti člení rímsa nad ktorou je nika v ktorej je osadený keramický reliéf Madony s dieťaťom. Stĺp ukončuje malá strieška.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Engyeli Eugen, sektor IV, hrob č. 252 [PDF, 553 kB]
Náhrobník v podobe jednoduchej kamennej dosky s nápisovou tabuľou.
Eugen Engyeli bol významný publicista a novinár, šéfredaktor denníka Grenzbote. Grenzbote bol denník v nemeckom jazyku, ktorý vychádzal na Slovensku do roku 1945. Od r. 1939 bol Grenzbote nemecký politický denník, ktorý vychádzal v Bratislave. Bol úradným orgánom nemeckej národnostnej skupiny a nemeckých organizácií na Slovensku.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Jozef Minárik, sektor IV, hrob č. 250 [PDF, 548 kB]
Hrob župného lekára a kultúrneho pracovníka. Jozef Minárik bol popredným členom spolku Detvan v Prahe , spolupracovník V. Šrobára a dr. Pavla Blaha.
Hrob je tvorený jednoduchým pylónovým náhrobníkom s menami zosnulých. Náhrobný kameň je z dielne kamenára Mahr.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Mária Muller, sektor IV, hrob č. 248 [PDF, 940 kB]
Hrobové miesto tvorí náhrobná doska, náhrobník a kovová ohrada.
Náhrobnej doske dominuje kamenná váza na kvety, je oválneho tvaru zdobená akantovými listami. Náhrobník má podobu jednoduchého pylóna s nápismi. Hrobové miesto vymedzuje kovová ohrada v strede s bránkou, tvorená poliami vyplnenými esíčkami.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1839 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 74  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.