Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1807 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 61 62 63 64 -65- 66 67 68 69 ... 73  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotáciaRadené vzostupne Zodpovedá
4.12.2010Bočný oltár sv. Anny v r. k. kostole sv. Petra a Pavla [PDF, 21 kB]
Drevený bočný oltár situovaný na južnej strane lode. V spodnej časti má hranolový stipes v strede s gréckymi krížom. Oltárna architektúra je tvorená na bokoch dvojicou stĺpov postavených na vysokých sokloch. V strede oltára je socha sv. Anny s Pannou Máriou ako dieťaťom. Oltár je ukončený hranolovým nadstavcom s krížom. Je z roku 1917, autorom sôch je Jozef Rungaldier zo St. Ulrich Groden v Tirolsku.
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Kazateľnica v r. k. kostole sv. Petra a Pavla [PDF, 21 kB]
Drevená kazateľnica. Nástupné schodisko je drevené s perforovaným zábradlím, rečnisko je zdobené reliéfmi 4 evanjelistov. Na zadnej stene medzi rečniskom a ozvučnou strieškou je reliéf Krista s otvorenou knihou. Ozvučná strieška má zospodu reliéf holubice, ukončená je nadstavcom s krížom. Kazateľnica je z roku 1917. Je dielom tirolského majstra Jozefa Rungaldiera.
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Organ v r. k. kostole sv. Petra a Pavla [PDF, 21 kB]
Organ zakúpila obec v roku 1901 od firmy Rieger Testvérek v Budapešti za 5 800 korún. V roku 1917 boli zrekvirované prospektové píšťaly. Organ bol preto po vojne nanovo postavený firmou Rieger Krnov za 5 138 Kčs. Je to pätnásťregistrový dvojmanuálový organ
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Ľudový kroj, mužský, ženský a detský [PDF, 74 kB]
Mužský kroj: pozostával z košele jednoduchého strihu, vpredu hore s rázporkom a stojatým golierikom. Nohavice boli rovnako jednoduché, ktoré siahali po lýtka, v páse sa prichytávali motúzom. Sviatočný variant bol okolo rázporku bohato zdobený našívanými šnúrami. Vo sviatok nosili muži i zástery. Na sviatočnú košeľu nosili vesty so zdobenými okrajmi predných dielov a vreckami. K sviatočnému oblečeniu patril i kabátik s dlhými rukávmi.
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Prvá zmienka o obci [PDF, 292 kB]
V listine z 25.júla.1314 sa Otto, syn Rugéria z Telesprunu domáha svojich dedičských práv, kde sa v tejto súvislosti spomína 1. krát osada Pistrich. Dedičské nároky na otcove majetky kráľ Karol Róbert Ottovi potvrdil.
Originál listiny je uložený v oblastnom archíve v Budapešti.
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Deň vysvätenia r. k. kostola sv. Petra a Pavla [PDF, 654 kB]
31. augusta 1834 bol titulárnym biskupom Alexiom Jordánskym vysvätený kostol sv. Petra a Pavla, ktorý začali stavať v roku 1803. Originál konsekračnej listiny je uložený vo farskom archíve.
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.201010.10.1451 – dátum 1. písomnej zmienky o obci [PDF, 199 kB]
Najstarší nepochybný záznam o existencii obce je z 10.10.1451. V listine ďakuje vtedajší vládca Ján Huňady mestu Bratislava za pomoc a priateľstvo listinou datovanou v Devínskej Novej Vsi. Listina je uložená v Archíve mesta Bratislava.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.20106.4.1945 – deň oslobodenia Devínskej Novej Vsi [PDF, 122 kB]
Obec bola oslobodená 6.4.1944 vojskami 2. ukrajinského frontu, ktoré viedol maršal Malinovsky. Oslobodeniu predchádzala delostrelecká príprava v noci z 5. 4. na 6.4. 1944. Najprv bola oslobodená lokalita Grba, následne celá obec.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010December 1989 - pád železnej opony [PDF, 524 kB]
V decembri roku 1989 boli z rozhodnutia vlády odstránené ženijné zátarasy na hranici s Rakúskom.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Chorvátska kolonizácia v roku 1540 [PDF, 435 kB]
Chorvátska kolonizácia vznikla ako dôsledok vydrancovania okolia Bratislavy vojskami, ktoré bránili Bratislavu a Viedeň. Chorváti sa v Devínskej Novej Vsi usadzovali od 30. – 70. rokov 16. storočia, osídľovali uvoľnenú pôdu. Po príchode na nové územia dostali do užívania opustený dom, pole, prípadne klčovisko a 3 – 12 rokov nemuseli odvádzať dávky. Po ukončení kolonizačných výhod sa ich život ničím nelíšil od života pôvodných obyvateľov. V roku 1910 žilo v Devínskej Novej Vsi 1 166 Chorvátov.
V obci je zriadené Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku a koná sa pravidelne festival chorvátskej kultúry.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Zmienka o Rastislavovej pevnosti v roku 869 [PDF, 20 kB]
V roku 846 je vo Fuldských análoch zmienka o meste ktoré sa „ v jazyku onoho ľudu nazýva Dowina, t.j. dievča„. Ide o miesto, kde východofranský kráľ Ľudovít útočil na Rastislava.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Avarsko – slovanské pohrebisko [PDF, 52 kB]
V roku 1926 – 1933 bolo J. Eisnerom odkryté slovansko avarské pohrebisko. Preskúmaných bolo 883 hrobov, z toho 27 žiarových. Našli sa hroby bohatých jazdcov s výzbrojom, s konskými postrojmi a s vedierkami s kovovými obručmi. Pochované ženy boli zdobené náušnicami a záušnicami. Najviac sa našlo hlinených nádob vytáčaných na kruhu, ale i primitívnych, zhotovených bez hrnčiarskeho kruhu.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Vžitý chotárny názov - Pieskovec ( Sandberg ) [PDF, 390 kB]
Pieskovec ( Sandberg ): kopec na severnom svahu Devínskej Kobyly, súčasť prírodnej rezervácie. Na vrchole Pieskovca bolo slovanské hradisko. V roku 1964 bol vyhlásený za prírodnú rezerváciu. Pomenovanie Sanberg je nepôvodné, umelé, ide o ponemčené pôvodné slovenské slovo Pieskovec.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Vžitý chotárny názov - Glavica [PDF, 476 kB]
Glavica: časť obce, ktorá bola vďaka svojej polohe križovatkou pútnických ciest. Je spomenutá už v diele Cyrilometodiáda ako miesto kde oddychovali pútnici smerujúci na Devín. Chorvátsky názov pre pieskový kopec. Podľa povesti je hrobom hunského vodcu Atilu.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Vžitý chotárny názov - Kaštieľ [PDF, 184 kB]
Kaštieľ: lokalita, ulica a námestie nad potokom Mláka. Ešte v 50. rokoch 20. storočia tu stáli zvyšky bývalého kaštieľa kastelána Michala Baja so záhradou.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Vžitý chotárny názov - Devínske jazero [PDF, 67 kB]
Devínske Jazero: osada v severnej časti obce so záhradníckou osadou a železničnou stanicou.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Vžitý chotárny názov - Kolónia [PDF, 249 kB]
Kolónia: časť obce východne od železničnej stanice založená po vzniku ČSR, v ktorej bývali obyvatelia českej národnosti - úradníci, železničiari, žandári a i.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Vžitý chotárny názov - Grba [PDF, 188 kB]
Grba: štvrť východne od železničnej stanici, v prenesenom význame hrb. Obývaná začala byť na prelome 19. – 20. storočia.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Židovský cintorín [PDF, 150 kB]
Židia tvoria súčasť histórie Devínskej Novej Vsi. Napr. v roku 1848 bolo v obci 13 Židov, v roku 1851 spolu s Devínom ich bolo v obci 21, v roku 1910 76 Židov. V 19. a zač. 20. storočia bola v dedine židovská modlitebňa.
Židovský cintorín bol situovaný v blízkosti terajšieho cintorína, pri uliciach Na Grbe a Hradištná. Zrušený bol pri výstavbe sídliska na Hradištnej ulici. V roku 2008 bol odhalený na mieste bývalého židovského cintorína pamätník.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Tehelňa [PDF, 797 kB]
Tehelňu založil v roku 1870 podnikateľ Rossler, v roku 1891 ju zmodernizoval a vybavil strojmi na parný pohon. Po 1. sv. vojne prevzala fabriku akciová spoločnosť Wienerberger Zieglfabrik und Bausgesellschaft, po roku 1918 Živnostenská banka v Prahe . V tehelni sa vyrábalo 40 druhov výrobkov. Po skončení 2. sv. vojny sa obnovila len časť prevádzky, v októbri 1946 pripadla tehelňa pod Slovenské tehelne n. p. Pezinok. V septembri 1992 vznikla nová akciová spoločnosť, v 90. rokoch tehelňa zanikla.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Mittelmanova vápenka [PDF, 127 kB]
Vápenka bola založená v roku 1897 Móricom Mittelmannom, Albertom Schenkom a Františkom Lazarom pod názvom Prvá bratislavská vápenka. Predmetom činnosti bolo lámanie kameňa a výroba vápna. Vápno sa prepravovalo úzkokoľajnou železničkou z vápenky na železničnú stanicu do Devínskej Novej Vsi a vyvážalo sa do Rakúska a Talianska. Výroba vo vápenke a kameňolome prestala v roku 1932.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Stockerauska vápenka [PDF, 1,3 MB]
Vápenka bola od 70. rokov 19. storočia pobočkou Stockerauských akciových vápeniek
v Rakúsku. Kameňolomy mala v lokalitách Srdce, Malé Srdce a Biely kameňolom. Vápno sa pálilo v dvoch peciach a celá produkcia sa vyvážala do Rakúska a Talianska. V roku 1932 sa vápenka stala samostatným podnikom pod názvom DEVONA, úč. spol. pre priemysel vápenný, kamenný a stavebný. Bola rekonštruovaná v rokoch 1940 – 42.V roku 1945 bola na podnik uvalená národná správa.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Mlyn na Novej Mláke [PDF, 136 kB]
Na začiatku dnešnej Mlynskej ulice stál vodný mlyn, ktorý patril rodine Engelhardtovej. V roku 1934 bol zmodernizovaný a vodné koleso bolo vymenené za vodné turbíny a vybudoval sa moderný valcový mlyn. Po 2. svetovej vojne bol zbúraný.
Ulica na ktorej začiatku kedysi stál dnes nesie názov Mlynská.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Liehovar [PDF, 165 kB]
Liehovar bol založený v roku 1916 miestnym statkárom Jakubom Weselym ako továreň na lieh a rafinériu. Mal vyrábať lieh zo zemiakov a repy. V roku 1932 sa zmenil na Roľnícky družstevný liehovar. Družstvo malo prevádzkovať liehovar a rafinériu, speňažovať lieh a iné hotové výrobky, podporovať členov v pestovaní zemiakov, iných plodín, chovu dobytka a pestovať družstevný život medzi členmi.
V roku 1946 bola na liehovar uvalená národná správa, v roku 1952 sa včlenil do Západoslovenského liehového podniku v Leopoldove.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Funkcia mýtnice [PDF, 120 kB]
Stojaci objekt na Istrijskej ulici č. 49, budova ktorá dlho slúžila ako radnica. Bola postavená v 18. storočí, upravená v 1. pol. 19. storočia. Bola v nej tridsiatková stanica. Po zániku funkcie mýtnice slúžila ako obytný dom. Za 1. ČSR bola v objekte žandárska stanica, do roku 1984 miestna knižnica.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1807 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 61 62 63 64 -65- 66 67 68 69 ... 73  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.