Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1847 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 -16- 17 18 19 20 ... 74  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
2.6.2017Dodávateľské faktúry - marec 2017 [PDF, 157 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2017
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
2.6.2017Odberateľské faktúry - marec 2017 [PDF, 147 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2017
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
2.6.2017Dodávateľské faktúry - február 2017 [PDF, 152 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2017
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
2.6.2017Odberateľské faktúry - február 2017 [PDF, 145 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2017
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
2.6.2017Objednávky - apríl 2017 [PDF, 138 kB]
Zložka dokumentov: Objednávky 2017
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
2.6.2017Objednávky - marec 2017 [PDF, 134 kB]
Zložka dokumentov: Objednávky 2017
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
2.6.2017Objednávky - február 2017 [PDF, 130 kB]
Zložka dokumentov: Objednávky 2017
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
2.6.2017Dodávateľské prílohy - január 2017 [PDF, 162 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2017
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
2.6.2017Odberateľské faktúry - január 2017 [PDF, 225 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2017
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
2.6.2017Objednávky - január 2017 [PDF, 134 kB]
Zložka dokumentov: Objednávky 2017
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
2.6.2017Zmluva so SNM - výstava Kelti v Bratislave [PDF, 412 kB]
Zložka dokumentov: Zmluvy 2017
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
20.4.2017Zmluva o spolupráci medzi MÚOP a ÚĽUV-om Bratislava [PDF, 140 kB]
Zložka dokumentov: Zmluvy
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
14.4.2017Hermann Dedeo, sektor 3, hrob č. 63 [PDF, 321 kB]
Náhrobník tvorený jednoduchou umelo kamennou doskou v strede s nápisovou tabuľou. Ukončený je jednoduchým krížom. Hrobové miesto je vymedzené umelokamennou obrubou.
Herman Dedeo bol spolumajiteľom najprednejšieho krajčírskeho salónu Dedeo a Löwy v Kutscherfeldovom paláci, bol vychýreným krajčírskym strihačom.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017prof. Ján Pragant, sektor 1, hrob č. 113 [PDF, 315 kB]
Huslista a pedagóg, absolvoval štúdium hry na husliach na Hudobnej a dramatickej akadémií v Bratislave. V roku 1932 študoval na Majstrovskej škole v Prahe. V roku 1931 – 1963 člen rozhlasového orchestra v Bratislave, od 1960 pedagóg na Konzervatóriu, kde viedol aj komorný orchester. Bol členom bratislavského komorného združenia.
Hrob s náhrobníkom v tvare obelisku ktorý je pyramidálne ukončený, na čelnej strane s nápismi. Obruba hrobového miesta je pomerne vysoká, polkruhovo ukončená.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Josef Kukovecz, sektor 3, hrob č. 72 [PDF, 379 kB]
Hrob s náhrobníkom v tvare jednoduchej dosky obdĺžnikového prierezu, v strede s nápisovou doskou. V hornej časti nika s reliéfom Kristovej hlavy. Nadstavec ukončuje jednoduchý kríž s nápisom IHS. Hrobové miesto vymedzené jednoduchou obrubou.
Josef Kukovecz patril medzi prvých vodičov električiek.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Meiner Mutter, sektor 2, hrob č. 74 [PDF, 419 kB]
Náhrobník v tvare vázy z umelého kameňa s reliéfom zosnulej bez mena a dátumu dal vyhotoviť svojej matke sochár Jozef Arpád Murmann (5.3.1889 – 1944 ), ktorý v rokoch 1908 – 1912 študoval sochárstvo na Akadémií výtvarných umení vo Viedni, ako maliar bol samouk. V rokoch 1912 – 1914 pôsobil v Paríži, neskôr v Berlíne, Viedni a USA. Vytvoril viacero secesizujúcich krajinomalieb, kvetinových zátiší, sochárskych portrétov. Viaceré jeho práce sa nachádzajú v Galérií mesta Bratislavy.
Náhrobník štvorcového prierezu v strede zo všetkých strán zdobený reliéfom vavrínového venca, v čele s nápisom Meiner Mutter. Nadstavec tvorený vázou , v čele s reliéfom ženskej hlavy zobrazenej z profilu.
Pani Murmannová zomrela 6.3. 1919 a náhrobok jej vytvoril syn až po úraze pri ktorom prišiel o ruku.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Johann Speneder, sektor 1, hrob č. 53 [PDF, 379 kB]
Známy hostinský, ktorého syn postavil známy hotel National, neskorší Savoy a tu uvedený Johann Speneder mal na Podhradí obľúbený a navštevovaný hostinec u Zlatého pelikána. Do hostinca chodieval aj Sándor Petőfi a jeho bratislavský priateľ Jozef Kolmár.
Na podstavci imitujúcom skalu je položený náhrobník obdĺžnikového prierezu, v spodnej časti s nápisovou doskou polkruhovo ukončenou, lemovanou stuhou s listami. Náhrobník je ukončený profilovanou vystupujúcou rímsou po obvode s rastlinným ornamentom. V strede pod rímsou kruhový medailón, ktorého výplň dnes chýba. Náhrobok je príkladom historizujúcich tendencií.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Johann Schmidthans, sektor 1, hrob č. 38 [PDF, 368 kB]
Schmidthansovci boli krčmári, jeden z nich mal vináreň na Hurbanovom námestí, známu pod názvom U Palatína, kde sa stretávali intelektuáli Slováci.
Náhrobník tvorený krížom s korpusom Krista. Podstavec v tvare hranola s nápisovou doskou. Kríž latinský s ďatelinovým ukončením ramien, v dolnej časti rozšírený vo forme kartuše po stranách s volutami. Vo vrchole kríža hlavička anjelika. Plastika Krista s hlavou sklonenou k pravému ramenu, rúška previazaná na pravom boku, nohy prekrížené.
Náhrobník je dnes pravdepodobne kópiou najstaršieho hrobu na Mikulášskom cintoríne.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Andreas Wachtler, sektor 1, hrob č. 3 [PDF, 417 kB]
Hrob s obrubníkom a náhrobníkom. Náhrobník tvorený krížom a sochou plačky umiestnenou vľavo od kríža. Socha i kríž na hranolovom podstavci, kríž je jednoduchý, na krížení ramien s kovovým reliéfom Kristovej hlavy. Socha plačky stojaca, v splývavých, v spodnej časti riasených šatách opretá o nápisovú dosku na ktorej je váza.
Vymedzenie hrobového miesta jednoduchou obrubou s dvoma vázami pri nohách zosnulého. Napravo od kríža položená kovová kotva a kríž , symbol lodníkov.
Andreas Wachtler - jeho slané rožky a tyčinky boli vraj bez konkurencie, získal ocenenie aj na Parížskej svetovej výstave. Bol potomkom slávnej rodiny Wachtlerov z obdobia Márie Terézie a napoleonských vojen.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Balthasar Steinmasler, sektor 1, hrob č.108 [PDF, 341 kB]
Na hranolovom podstavci ukončenom vystupujúcou rímsou je na čelnej strane reliéf dvoch prekrížených fakieľ zviazaných stuhou. Na pravej strane je na podstavci postavený kubusový hranol v strede s oválnou nápisovou doskou z ružového kameňa, na ktorej je postavená váza. Na ľavej strane socha ženy, plačky, opierajúcej sa o hranol s nápisovou doskou. Soche dnes chýba hlava.
Zosnulý bol lodným majstrom. Tento relatívne starý hrob dokumentuje i spôsob titulovania: 2 x Hern Hern dokumentuje, že lodní majstri patrili nielen k lepšie situovaným ale i spoločensky vyššie postaveným obyvateľom Podhradia.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Adolf Slavik, sektor 3, hrob č. 17 [PDF, 394 kB]
Hrobové miesto vymedzené jednoduchou obrubou z umelého kameňa. Náhrobník obdĺžnikového tvaru v strede s kamennou čiernou nápisovou doskou, ukončený asymetrickým prekladom. Dole pod nápisovou doskou lucerna.
Nápis na náhrobku dokumentuje dobové zamestnanie – Adolf Slavik bol mestským kontrolórom.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Johann Leitzinger, sektor 1, hrob č. 94 [PDF, 328 kB]
Z pôvodného náhrobníka dnes zostala neporušená len nápisová doska obdĺžnikového tvaru. Ostatná časť náhrobníka je zničená. Hrobové miesto je vymedzené jednoduchou obrubou z umelého kameňa.
Johann Leitzinger bol kormidelník a kapitán Propeleru.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Katarina Loschdorfer, sektor 3, hrob č. 62 [PDF, 323 kB]
Katarína Loschdorfer (1815 – 1885 ) a jej dcéra Alžbeta (1858 – 1929 ) mali v Bratislave známu hudobnú školu, z ktorej vyšli mnohí dobrí hudobníci. Škola sa nachádzala v priestoroch 1. posch. Wachtlerovho – Pálffyho paláca na Ventúrskej ulici.
Jednoduchý hranolový náhrobník s trojuholníkovým ukončením v strede s rytými nápismi. Priestor hrobového miesta vysypaný kamienkami, ohraničený jednoduchou kamennou obrubou.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Amália Pochor, sektor 1, hrob č. 22 [PDF, 324 kB]
Náhrobník jednoduchého hranolového tvaru, na čelnej strane s edikulovým rámovaním v ktorom je nápisová doska. Náhrobník ukončený jednoduchým krížom s korpusom Krista.
Náhrobná doska z jednoduchej platne.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Michael Linzboth, sektor 3, hrob č. 74 [PDF, 490 kB]
Hrobka je umiestnená v strednej časti cintorína. Je murovaná, má obdĺžnikový pôdorys. Vstupný lomený portál má jednoduchú kovovú mrežu. Hlavná fasáda hrobky je ukončená stupňovitým štítom s kovovým krížom. Interiér hrobky je voľný, na severnej stene, oproti vstupu, s dvoma nápisovými doskami. Klenba hrobky je maľovaná iluzívnou maľbou imitujúcou oblohu.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1847 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 -16- 17 18 19 20 ... 74  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.