Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1847 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 11 12 13 14 -15- 16 17 18 19 ... 74  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
14.7.2017Výročná cena revue Pamiatky a múzeá za rok 2016 [PDF, 14,9 MB]
Mestský ústav ochrany pamiatok sa za výstavu Kelti z Bratislavy stal na základe rozhodnutia členov redakčnej rady revue Pamiatky a múzeá laureátom jej Výročnej ceny za rok 2016 v kategórií Výstava.
Výročnú cenu udeľuje časopis Pamiatky a múzeá každoročne od roku 1992.
Zložka dokumentov: OZNAMY
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.7.2017Zmluva o dielo 7/2017 [PDF, 695 kB]
Zložka dokumentov: Zmluvy 2017
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.7.2017Zmluva o dielo 4/2017 [PDF, 167 kB]
Zložka dokumentov: Zmluvy 2017
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
28.6.2017Súťaž: Objav keltskú Bratislavu [PDF, 680 kB]
Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave inicioval spolu so Slovenským národným múzeom a Múzeom mesta Bratislavy pútavú archeologickú výstavu Kelti z Bratislavy. Pre deti ponúkame možnosť zapojiť sa do súťaže Objav keltskú Bratislavu.
Zložka dokumentov: Aktuality
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
28.6.2017Zoologická záhrada [PDF, 880 kB]
Zoologická záhrada v Bratislave je začlenená do celosvetovej siete zoologických záhrad. História bratislavskej ZOO nie je veľmi dlhá. Prvé nápady na založenie ZOO sú okolo r.1958. V r.1959 bola zriadená samostatná organizácia ZOO Bratislava a začal sa stavať samotný areál ZOO na ploche cca 7 hektárov. Bratislavská ZOO bola otvorená 09.05.1960, v tom čase mala 238 kusov zvierat, 74 druhov.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
26.6.2017cintorínska kaplnka v Slávičom údolí [PDF, 322 kB]
Z umelecko-historického hľadiska si pozornosť zaslúži kaplnka (dom smútku) na Cintoríne Slávičie údolie, mimoriadne pekne zachovaná vysoko účelová stavba z čias založenia cintorína (r.1912). Je príkladom funerálnej architektúry, postavenej v neorenesančnom slohu.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
26.6.2017Kamenné zábradlie dunajskej promenády [PDF, 285 kB]
Kamenné zábradlie vzniklo na základe architektonickej súťaže z roku 1953, ktorú vyhrali mladí architekti Ivan Matušík a Ivan Salay. Stvárnenie zábradlia, ako aj výber materiálu bol ovplyvnený dvomi výraznými stavbami, ktoré sa dokončovali v tých rokoch – Parkom kultúry a oddychu a hotelom Devín.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
26.6.2017Pomník obetiam železnej opony [PDF, 249 kB]
Vedľa torza kamenného barokového mosta z 18. storočia a nového mosta Slobody je na zatrávnenej ploche osadená kamenná tabuľa s menami obetí, ktorí zahynuli pri pokuse o prekročenie slovensko – rakúskej hranice. Na ploche tabule je vyrytých 42 mien obetí, bola odhalená 14.11.2013 a jej autorom je akad. sochár Juraj Čutek.
Zložka dokumentov: A) Pomníky
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
26.6.2017Pamätník obetí komunistického režimu [PDF, 422 kB]
Pamätník obetí komunistického režimu bol postavený v areáli cintorína Vrakuňa v r. 1992 – jeho slávnostné odhalenie bolo, za prítomnosti vládnych a cirkevných predstaviteľov, 29.10.1992. Pamätník je venovaný obetiam komunizmu z r.1945-1989, ktorých mená sú zvečnené na pamätných tabuliach.
Zložka dokumentov: A) Pomníky
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
26.6.2017Pomník leteckej havárie na Zlatých pieskoch [PDF, 364 kB]
Dňa 19.08.2015 bol v areáli kúpaliska Zlaté piesky odhalený malý pomník, pripomínajúci obete leteckej havárie zo dňa 28.07.1976 ,pri ktorej zahynulo 76 ľudí. Pamätník je vyhotovený z dvoch druhov kameňa, tmavosivá kamenná doska, na povrchu mierne zvlnená, pripomína hladinu jazera, je v strede akcentovaná bledosivou doskou vybrúsenou do tvaru krídla lietadla. Po stranách kamennej tabule je vytesaný text. Autorom pomníka je Roller a Valček , ktorí ho vyhotovili v r. 2014.
Zložka dokumentov: A) Pomníky
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
26.6.2017Pomník leteckej havárie vrtuľníka [PDF, 389 kB]
V ťažko prístupnom, lesnatom teréne na kopci Sitina je umiestnený jednoduchý pomníček z hrubých, neopracovaných skál, zlepených maltou. Pomník má na čelnej strane mramorovú dosku s rytým textom. Na nej sú napísané mená obetí leteckej havárie, ktorá sa stala na tomto mieste 01.01.1998.
Zložka dokumentov: A) Pomníky
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
26.6.2017Pomník leteckej havárie na vrchu Sakrakopec [PDF, 412 kB]
Niekoľko mesiacov po leteckej nehode bolo na mieste nešťastia vysadených 82 briez, za každú obeť jedna. Väčšina z nich bola však počas veternej smršte, ktorá postihla Malé Karpaty v máji 2010, vyvrátená. Na mieste nešťastia stál okrem briez len dvojkríž pozbíjaný z dosák a kamenná mohyha. Dnes je na blízkom strome umiestnená pamätná tabuľa s podrobným textom o katastrofe aj s menami obetí. K pamätníku nás privedie od Bieleho kríža smerovka.
Zložka dokumentov: A) Pomníky
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
26.6.2017vodojem bývalej továrne Dynamit Nobel [PDF, 328 kB]
V rámci areálu bývalej továrne Dynamitky, od roku 1951 Chemických závodov Juraja Dimitrova, v jeho východnej časti zo strany Nobelovej ulice postavili v roku 1907 železobetónový vodojem. Druhý identický objekt sa do dnešného dňa nachádza mimo výrobného areálu bývalej továrne Dynamitky, v parku neďaleko Nobelovej ulice. Obidve vodné veže sú zachytené na fotografii zo začiatku 20. storočia nachádzajúcej sa v Štátnom oblastnom archíve na Križkovej ulici v Bratislave. V čase prevádzky fabriky slúžili tieto vodné veže ako zásobáreň priemyselnej vody na jej chod. V noci do nich načerpali vodu, ktorú cez deň využívali. Medzi stenou nádrže a exteriérovou stenou je priestor, ktorý zabezpečoval, aby voda v zime nezmrzla.
Zložka dokumentov: B) Továrne
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
26.6.2017Pamätník obetiam vojny –nemeckým vojakom [PDF, 343 kB]
Pamätník obetiam vojny – nemeckým vojakom, ktorí padli počas druhej svetovej vojny je v areáli cintorína Vrakuňa. Voľne prístupný areál je vytvorený z centrálnej vydláždenej časti s dominantným dreveným krížom. Priestor okolo kríža lemujú bronzové tabule s menným zoznamom padlých nemeckých vojakov.
Zložka dokumentov: C) 1. a 2. svetová vojna
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
26.6.2017Pomník padlým v 1.svet.vojne [PDF, 219 kB]
Pomník obetiam 1.svet. vojny je na cintoríne Slávičie údolie situovaný v priestore 8.sektora, na mieste, kde boli uložené pozostatky zo zaniknutých vojenských cintorínov na území mesta, kde boli pochovaní vojaci a obete bojov z rokov 1914-1918.
Zložka dokumentov: C) 1. a 2. svetová vojna
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
26.6.2017pomník padlých Petržalčanov a hasičov [PDF, 328 kB]
Pomník padlých Petržalčanov v 1. svetovej vojne a zomrelých príslušníkov Dobrovoľného
Požiarnického zboru bol na náklady bývalého podniku Matador prenesený v roku 1965 zo
starého petržalského cintorína a postavený na súčasné miesto v tomto petržalskom cintoríne.
Zložka dokumentov: C) 1. a 2. svetová vojna
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
26.6.2017železničná stanica Devínska Nová Ves [PDF, 268 kB]
Budova železničnej stanice v Devínskej Novej Vsi leží na trati Bratislava hl. st. - Kúty - Břeclav a odbočuje z nej trať do Marcheggu. Ide o najstaršiu železnicu na Záhorí, ktorá viedla z Bratislavy do Devínskej Novej Vsi a odtiaľ do Marcheggu a Gänsendorfu v Rakúsku, kde sa spájala s traťou Viedeň - Břeclav. Postavili ju v roku 1848. Železničná stanica v Devínskej Novej Vsi spolu s lamačskou železničnou budovou bola najstaršia na Záhorí. Vybudovali ju pri stavbe trate a slúžila až do roku 1980-81, keď ju zbúrali a vybudovali novú.
Zložka dokumentov: A) Železničné stavby
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
26.6.2017škola a škôlka v býv. Schulpeho kolónii [PDF, 369 kB]
V priestore dnešných ulíc Karpatská, Beskydská a Šancova dal Juraj Schulpe (1867 – 1936) z vlastných finančných prostriedkov, vtedajších 10 000 zlatých, postaviť päť jednoposchodových obytných objektov s 35 bytmi, budovu „ovody“ – teda škôlky, budovu, kde sa nachádzala knižnica a aj akési zdravotné stredisko a tiež kultúrne centrum –múzeum.
Zložka dokumentov: D) Školstvo
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
26.6.2017dostihové závodisko [PDF, 405 kB]
Dnešné petržalské závodisko nadväzuje na históriu tohto športu v našom meste, ktorá sa začala písať v máji 1826, kedy sa v Bratislave odbehli prvé konské dostihy vďaka mecenášstvu grófa Széchenyiho. Staré závodisko, ktoré sa na konci 19. storočia nachádzalo neďaleko Sadu Janka Kráľa a zachovala sa nám na pohľadniciach jeho podoba, je zapísané do zaniknutých pamätihodností MČ Petržalky.
Zložka dokumentov: C) Šport
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
26.6.2017kúpalisko Matador [PDF, 288 kB]
Do areálu kúpaliska, ktoré sa nachádza v tesnej blízkosti areálu továrne Matador a v roku 1963 jeho zriaďovateľom bola Telovýchovná jednota Iskra Matador, sa vchádza cez vstup nachádzajúci sa v strede prízemnej dlhej budovy, vo vnútri ktorej sú šatne, WC a ďalšia vybavenosť a ktorá z vnútornej strany areálu funguje ako čiastočne zastrešená tribúna pri veľkom bazéne (50 x 25 m). Okrem tohto bazéna sa tu nachádza aj bazén pre neplavcov (25 x 12 m) a 2 malé detské bazény. Kúpalisko malo kapacitu 4000 ľudí. 7. augusta 1965 sa tu konali Medzinárodné majstrovstvá v plávaní.
Zložka dokumentov: C) Šport
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
21.6.2017Objednávky - Máj 2017 [PDF, 143 kB]
Zložka dokumentov: Objednávky 2017
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
21.6.2017Odberateľské faktúry - Máj 2017 [PDF, 149 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2017
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
21.6.2017Dodávateľské faktúry - Máj 2017 [PDF, 166 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2017
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
2.6.2017Dodávateľské faktúry - apríl 2017 [PDF, 154 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2017
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
2.6.2017Odberateľské faktúry - apríl 2017 [PDF, 143 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2017
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1847 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 11 12 13 14 -15- 16 17 18 19 ... 74  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.