Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka > O nás

 

Oddelenie archeológie

LOGO_MUOP
Bratislava ukrýva pod svojím dnešným povrchom nespočetné množstvo archeologických nálezov, ktoré dokladajú niekoľkotisícročný vývoj osídlenia jej územia. Na archeologické doklady našej minulosti, či už hnuteľné alebo nehnuteľné, je zvlášť bohatý priestor Pamiatkovej rezervácie Bratislava.

Prostredníctvom archeologických nálezov pod domami, pod dláždením ulíc alebo pod povrchom verejných priestorov máme možnosť spoznať dávny obraz osídlenia priestoru historického centra mesta, ktorý nám iné historické pramene už nemôžu poskytnúť.Odkrývaniu tejto histórie, či už dávno minulej alebo aj tej bližšej, sa intenzívne venujú aj archeológovia z oddelenia archeológie Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave.

Práca oddelenia je zameraná predovšetkým na archeologický výskum v mestskom prostredí. Ide o špecifický druh výskumu, náročný najmä na určenie metodiky výskumu na polykultúrnej lokalite, so zložitou viacnásobnou vertikálnou stratigrafiou.
Podmienky ochrany kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a archeologických nálezov upravuje zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu tak, aby boli v súlade s vedeckými poznatkami a na základe medzinárodných zmlúv v oblasti európskeho a svetového kultúrneho dedičstva, ktorými je Slovenská republika viazaná.
 
 
 
Kontakty
 
Rozbaliť celý strom kontaktov | Zobraziť v tabuľke
 

Kontext

Umiestnenie: Organizačné zložky > Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava > Oddelenie archeológie

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.