Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka > O nás

 

Oddelenie odborných činností

LOGO_MUOP
Činnosťou oddelenia odborných činností je výskum a dokumentovanie kultúrneho dedičstva mesta. Jednou z hlavných úloh, ktoré oddelenie riešilo bolo vypracovanie a následne vedenie zoznamu pamätihodností Veľkej Bratislavy ako aj jednotlivých mestských častí ( ich zoznam je uverejnený na našej webovej stránke). V súčastnosti sa priebežne tento zoznam aktualizuje a dopĺňa.

Dlhodobou úlohou je dokumentovanie náhrobníkov na bratislavských cintorínoch. Cieľom tejto úlohy je zmapovanie náhrobkov významných osobností pochovaných v Bratislave ako aj kvalitných umelecko-remeselných náhrobníkov.  Treťou oblasťou oddelenia je dokumentovanie pomníkov, pamätníkov  a pamätných tabúľ na území celého mesta. Vzhľadom k postupnému nárastu žiadostí o osadenie nových pomníkov vypracovalo toto oddelenie Koncepciu rozmiestňovania pomníkov a pamätníkov na území mesta, ktorú v roku 2013 schválilo mestské zastupiteľstvo. Oddelenie  koordinuje činnosť Komisie hl. mesta pre pamätníky a zásahy do verejného priestoru, ktorá pracuje od roku 2013.     
 
 
 
Kontakty
 
Rozbaliť celý strom kontaktov | Zobraziť v tabuľke
 

Kontext

Umiestnenie: Organizačné zložky > Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava > Oddelenie odborných činností

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.