Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Ochrana a obnova pamiatok v urbanistickom kontexte – obnova identity – kontinuita stavebnej kultúry

DEKD
Katedra architektúry (KARCH) Stavebnej fakulty STU a Katedra UNESCO pre interdisciplinárnu obnovu pamiatok na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave usporiadal pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva medzinárodnú konferenciu.
 

 
 
Konferencia sa koná 27. septembra v kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Jej cieľom je poukázať na zložitosť problematiky ochrany a obnovy nášho stavebného dedičstva v urbanistickom rozsahu. Konferencia sa zameriava predovšetkým na špecifiká procesu ochrany a obnovy v štádiu návrhu konceptu obnovy. Poukazuje aj na závislosť medzi kultúrnym povedomím obyvateľstva s historickou urbanistickou štruktúrou a akceptovaným spôsobom jeho obnovy. Cieľom obnovy by nemala byť len ochrana fyzického originálu hodnotných častí, ale aj návrat zaniknutej identity sídelného celku. V závere konferencie by mali byť prezentované vybrané narušené historické štruktúry a návrh, či realizácia ich obnovy.

Ako sprievodný program pripravila Katedra architektúry SvF online výstavu Hľadá sa identita.


V rámci výstavy sú prezentované práce, ktoré ilustrujú výstupy KARCH  v oblasti projektovania, ktoré sleduje ako hlavný cieľ cieľ zachovanie kontinuity stavebnej kultúry. Súčasťou výstavy sú aj zaujímavé ukážky projektových dokumentácií členov KARCH, ktorí riešia pre konkrétnych investorov návrhy obnovy historických objektov tradičného typu v intenciách uvedeného cieľa.


Výstavu si môžete pozrieť na tomto odkaze od 27. septembra. Potrvá celý október.

 
Kontakt: MÚOP ADMIN
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 27.9.2021 / 27.9.2021

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Aktuality
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.