Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka > Pamiatkový výskum

 

Pamiatkový výskum kláštora Rádu sv. Uršule v Bratislave

Objekt kláštora bratislavských uršulínok je postavený na Uršulínskej ulici č. 3 a 5: Je súčasťou zástavby historického jadra mesta a Pamiatkovej rezervácie mesta Bratislavy. Stojí na parcele obdĺžnikového tvaru a spolu s r. k. kostolom Panny Márie Loretánskej a sústavou školských budov z Nedbalovej a Klobučníckej ulice vytvára jednotný urbanistický blok v strede s uzavretým dvorom.
 

 
 

Objekt kláštora bratislavských uršulínok je postavený na Uršulínskej ulici č. 3 a 5: Je súčasťou zástavby historického jadra mesta a Pamiatkovej rezervácie mesta Bratislavy. Stojí na parcele obdĺžnikového tvaru a spolu s r. k. kostolom Panny Márie Loretánskej a sústavou školských budov   z Nedbalovej a Klobučníckej ulice vytvára jednotný urbanistický blok v strede s uzavretým dvorom. 

Zakladateľkou uršulínok bola Angela Merici narodená v roku 1470, zomrela 27.1.1540, ktorá zapojila v rokoch 1535 – 1537 mnohé pobožné mladé dievčatá do asketického života. Túto spoločnosť spočiatku tvorilo asi 70 sestier, ktoré si za patrónku zvolili sv. Uršuľu ( odtiaľ uršulínky). Pápež Pavol III. potvrdil v roku 1544 túto kongregáciu a v roku 1612 Pavol V. povýšil kongregáciu na rád s pravidlami sv. Augustína so zvláštnymi povinnosťami pre dievčatá.

Prvé uršulínky prišli do Bratislavy v roku 1676. Už v roku 1672 dostali do svojho majetku  kostol, ktorý do roku 1670 patril protestantom. Pôvodne bývali v domoch na Bielej a Ventúrskej ulici. V roku 1676 začali so stavbou prvej kláštornej budovy hneď v susedstve kostola. Kláštor stavali na pozemkoch, ktoré postupne vykúpili od mešťanov. Stavbu viedol taliansky stavebný majster, robotníkmi, podľa záznamov v kronike rádu, boli často samotné mníšky. Prvá časť kláštora, objekt č. 3, bola postavená v rokoch 1677 – 1688 ako trojpodlažná stavba. Pri suteréne, ako ukázali najnovšie výsledky pamiatkového výskumu,  využili časť starších suterénov meštianskych domov.  

Okolo roku 1688 pokračovali uršulínky v rozšírení kláštora južným smerom ( smerom k Primaciálnemu námestiu ) a postavili severnú časť dnešného objektu č. 5. S rastúcim počtom chovaniek si postupne, po ďalšom vykúpení starých objektov  a pozemkov, postavil rád internát situovaný na rohu Uršulínskej a Klobučníckej ulici ( dnešné gymnázium ). V rokoch 1732 - 35   zastavali medzeru, ktorá existovala medzi severnou časťou objektu č. 5 a budovou internátu. Vznikol tak štvorpodlažný objekt č. 5 v dnešnej hmote a pôdoryse.

Predpokladáme, že v priebehu 18. storočia došlo k postaveniu objektov do Nedbalovej ulici, čím došlo k uzavretiu  a vzniku celého komplexu  kláštora tvoreného kostolom, objektmi kláštora, internátu pre chovanky a i hospodárskych budov. 

Kláštor podporovala a často navštevovala cisárovna Mária Terézia aj so svojimi deťmi. Napríklad 31. januára 1769 absolvovala cisárovná litánie na hornom chóre  a zaniesla chorej predstavenej jedlo do spálne.

Komplex uršulínskeho kláštora spolu s kostolom predstavuje v architektúre mesta výrazný historický ucelený komplex, stavby kláštora reprezentujú kvalitnú architektúru Bratislavy a i Slovenska 2. pol. 17 a 1. pol. 18. storočia zachovanú takmer v autentickom stave.

           

 

Pamiatkový a historický výskum objektov kláštora bol realizovaný  pracovníkmi MÚOP v Bratislave ( Zvarová, Horanský,  Obuchová ) v rokoch máji 2008 -  marec 2009.

 
Kontakt: PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 22.4.2009 / 22.4.2009

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.